Cách sử dụng so

     

Written by Hải Nguyễn xem thêm thông tin. Published on 21 Tháng 12 2010. Posted in Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem: 131633

Gửi E-Mail bài này


*

SO >

A. Những ngôi trường đúng theo SO dùng không giống THEREFORE-So as an adverb: Cũng vậy (để ngoài lập lại ý vẫn nói):I was wrong but so were you. (so=also)-So với therefore cùng là adverb và conjunction, với lúc cùng tất cả nghĩa “bởi thế cho nên” thì dễ dàng nhầm khi dùng. Trong trường hòa hợp so làm conjunction, và therefore làm cho conjunctive adverb nối 2 mệnh đề tự do thì trước so, cần sử dụng vệt phẩy comma, trước therefore, sử dụng lốt chấm phẩy semicolon (xem phần cuối).-Trong những thí dụ sau, so khác nghĩa cùng với therefore, và cần thiết gắng bằng therefore được:.-So as an intensifier or as an emphasis: (such a degree, cho điều đó, very, khôn cùng, quá)I was so glad khổng lồ find that print that I bought copies for al my friends.The food is so good.Why are you so mad?Thank you so much.I felt so siông xã yesterday.It’s so simple that even a child can vị it. Idioms with so: And so forth (và so on), vân vân.So what? Thì sẽ sao?So much the better=càng hay, càng giỏi. You can use dried parsley, but if you have fresh, so much the better. Quý Khách hoàn toàn có thể cần sử dụng mùi tây khô, dẫu vậy ví như có mùi tây tươi thì sẽ càng giỏi.So long (goodbye)How are you feeling? --Not so good.So help me God. (để dấn mạnh)So be it! Thì đành vậy thôi!-So=so that (expressing a purpose; để)She whispered khổng lồ me so (=so that) no one would hear.

Bạn đang xem: Cách sử dụng so

-So as a conjunction: Cho yêu cầu, as a result, bởi vì vậy nênThe shops were closed, so I didn’t get any milk.It was raining, so we didn’t go out.There was no bus, so we walked.B. Therefore:-As an adverb:Will you therefore resign?I would, therefore, lượt thích a response.I think, therefore I am (Descartes—Cogito lớn ergo sum )—ta gồm xem xét vậy thì tất cả ta. (Ta bao gồm suy nghĩ vậy chính là vật chứng ta hiện hữu)-Therefore as a conjunctive sầu adverb: (consequently, for that reason, thế cho nên, cho nên vì vậy, vì chưng vậy)I was nervous; therefore, I could not bởi my best in the driving kiểm tra.There are many people who want to buy the painting; you should, therefore, expect the price khổng lồ be rather high. Có đa số người ý muốn cài bức họa, cần bạn cũng biết là giá bán sẽ khá cao.There are many people who want to buy the painting; therefore you should expect the price khổng lồ be rather high.
Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 88 Sgk Toán 10, Bài 2 Trang 88 Sgk Hình Học 10

C. Therefore & so used interchangeably. Therefore is more formal. But note the semicolon used before therefore, and a comma before so:He wanted khổng lồ study late, so he drank another cup of coffee.He wanted lớn study late; therefore he drank another cup of coffee.She is ill, & so cannot come lớn the tiệc ngọt.She is ill; therefore she can’t come lớn the các buổi party.Tóm lại:Khi biểu đạt ý “do vậy đến nên”, truớc so dùng comma; trước therefore sử dụng semicolon trường hợp so tốt therefore nối hai mệnh đề chủ quyền. So giữa những tỉ dụ trên là conjunction (liên từ) còn therefore là conjunctive sầu adverb (liên trạng từ) tốt adverbial conjunction.

 


Du Học SET Trụ ssinh sống bao gồm 115 Đặng Dung Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Sài Gòn, đất nước hình chữ S (+84) 28 3848 4433 support

Chuyên mục: Kiến thức thú vị