Cách sử dụng that trong tiếng anh

     
Mệnh đề quan hệ tình dục là 1 trong những công ty điểm quan trọng, đề nghị nắm vững vào họcgiờ anh. Bài hôm nay tinycollege.edu.vn Reviewsẽ chia sẻ cho tới chúng ta chủ thể này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng that trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó rất có thể bao gồm những từ bỏ giỏi có cấu trúc của tất cả một câu. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng để lý giải rõ hơn về danh từ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriover.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được call là một trong những relative sầu clause, nó lép vế “the woman” và dùng để xác định danh trường đoản cú kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn đang còn một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriover.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi dụng cụ, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ download cho người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến công ty ngữ chỉ fan, thiết bị, quan trọng vào mệnh đề quan hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bởi các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay các trạng trường đoản cú quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề tình dục dùng để làm vấp ngã nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại tự quan hệ


1. WHO

- cai quản tự vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa mang đến danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ bỏ cho hễ từ bỏ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa đến danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý tự hoặc túc từ bỏ vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa mang lại danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay thế đến địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề tình dục tình dục xác định

* Các ngôi trường phù hợp hay được dùng “that”:

- lúc đi sau những hiệ tượng so sánh nhất

- Khi đi sau các từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm khắp cơ thể với vật

- Khi đi sau các đại tự biến động, đại trường đoản cú tủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody toàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* Các trường phù hợp ko cần sử dụng that:

- vào mệnh đề tình dục không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải đến danh tự chỉ bạn hoặc đồ vật, thường xuyên cố kỉnh cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề dục tình vào giờ đồng hồ Anhchỉ nguyên nhân, thường xuyên ráng mang đến các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ nơi chốn, thường nuốm mang đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Website Đang Bảo Trì

3. WHEN: thay thế tự chỉ thời gian, thường cầm cố cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông chồng then. →I don’t know the time when she will come baông chồng.

III.Các các loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai các loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ nam nữ xác định cùng mệnh đề quan hệ giới tính ko xác minh.

Mệnh đề quan hệ tình dục xác minh (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng để xác minh danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng mang lại ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh trường đoản cú là danh tự ko khẳng định và không dùng vết phẩy ngăn cách nó với mệnh đề thiết yếu.Mệnh đề quan hệ tình dục ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm biết tin về một fan, một đồ gia dụng hoặc một vấn đề đã có khẳng định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề ko duy nhất thiết đề xuất gồm vào câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh tự khẳng định cùng được phân cách cùng với mệnh đề chủ yếu bởi một hoặc nhì dấu phẩy (,) xuất xắc vệt gạch ốp ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để hiểu bao giờ cần sử dụng mệnh đề quan hệ giới tính không xác minh, ta lưu ý những điểm sau:

- lúc danh từ mà lại nó bửa nghĩa là 1 trong những danh tự riêng

- khi danh trường đoản cú nhưng nó té nghĩa là 1 trong những tính từ bỏ cài (my, his, her, their)

- Khi danh từ bỏ nhưng nó xẻ nghĩa la một danh từ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số chú ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu vào mệnh đề dục tình tất cả giới từ thì giới tự rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ vận dụng cùng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể sử dụng which cầm cố cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday buổi tiệc ngọt. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday các buổi party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được cố bằng who.

Ex: I’d lượt thích lớn talk to lớn the man whom / who I met at your birthday các buổi party.

4. Trong mệnh đề tình dục khẳng định , bạn cũng có thể quăng quật những đại tự dục tình làm cho túc từ:whom, which.


5. Các các tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ cất những đại tự quan hệ quản lý từ bỏ who, which, that rất có thể được rút gọn gàng thành các hiện giờ phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khđọng phân trường đoản cú (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút ít thành các bây chừ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề thụ động thì rút thành các vượt khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề dục tình được rút thành các đụng từ ngulặng mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành nhiều hễ từ bỏ nguyên mẫu mã (To-infinitive) lúc trước đại tự quan hệ nam nữ bao gồm những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại trường đoản cú dục tình cùng to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới trường đoản cú khởi đầu kết phù hợp với những danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ:


Chuyên mục: Kiến thức thú vị