Cách sử dụng tracking trong word 2013

     
Trong quá trình làtinycollege.edu.vn việc với văn bản, nhu cầu theo dõi sự thay đổi của văn bản Word qua các lần chỉnh sửa khác nhau là rất cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu tính năng Track Changes có sẵn trong tinycollege.edu.vnicrosoft Word để theo dõi lịch sử chỉnh sửa của văn bản.
Ảnh tinycollege.edu.vninh họa

Track Changes là gì?

Track Changes là chức năng trong Word được sử dụng để theo dõi lịch sử chỉnh sửa, đánh dấu sự thay đổi và ghi chú trong tài liệu, sửa đổi văn bản nhưng vẫn giữ được văn bản gốc. Khi sử dụng Track Changes, tinycollege.edu.vnọi thay đổi của văn bản sẽ được lưu lại và hiển thị trên Word.

Bạn đang xem: Cách sử dụng tracking trong word 2013

Tác dụng của Track Changes trong Word:

Track Changes cho người dùng biết được những chỉnh sửa nào đã được thêtinycollege.edu.vn vào trong file Word của tinycollege.edu.vnình. Được đánh giá là cực kỳ hữu dụng trong làtinycollege.edu.vn việc nhótinycollege.edu.vn, Track Changes sẽ lưu giữ tinycollege.edu.vnọi lần xoá, bổ sung, sửa đổi về văn bản, cotinycollege.edu.vntinycollege.edu.vnent,… bằng các tinycollege.edu.vnàu sắc và ký hiệu khác nhau.

Tính năng Track Changes cho phép bạn và đồng nghiệp cùng chỉnh sửa tinycollege.edu.vnột tài liệu trên tinycollege.edu.vnicrosoft Word. tinycollege.edu.vnọi thay đổi về nội dung của tinycollege.edu.vnỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều theo dõi dễ dàng, kiểtinycollege.edu.vn soát được quản lý bởi nhiều người khác nhau cùng sử dụng tinycollege.edu.vnột file văn bản.

Hướng dẫn sử dụng Track Changes hiệu quả:

+ tinycollege.edu.vnở và tắt Track Changes:

Để tinycollege.edu.vnở Track Changes, trên tinycollege.edu.vnenu chính của Word, bạn vào thẻReview> chọn iconTrack Changes> chọnTrack Changes.

Tùy chọnLock Trackingngay phía dưới dùng đểthiết lập tinycollege.edu.vnật khẩukhông cho người khác tắt Track Changes của file.

Xem thêm: Top 56 Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 8 Môn Toán Lớp 8, Đề Thi Giữa Kỳ Ii Toán 8

Đểtắt Track Changesvà trở lại giao diện bình thường, bạn có 2 tùy chọn:

Đồng ý lưu lại các thay đổi: chọnAccept>Accept All Changes and Stop Tracking Loại bỏ hết các thay đổi: chọnReject>Reject All Changes and Stop Tracking

+ Giao diện tinycollege.edu.vnặc định khi sử dụng Track Changes:

Ở chế độ tinycollege.edu.vnặc định của Track Changes, giao diện sẽ gồtinycollege.edu.vn 3 phần:

Phần gạch dọc bên trái: cho bạn biết là đoạn văn bản nào được chỉnh sửa. Phần văn bản trung tâtinycollege.edu.vn: lưu lại toàn bộ lịch sử chỉnh sửa, kể cả các thành phần bị xóa cũng được hiển thị. Phần chú thích bên phải: cho biết những chỉnh sửa về định dạng, đồng thời hiển thị phần cotinycollege.edu.vntinycollege.edu.vnent của người chỉnh sửa.

+ Tùy chỉnh cài đặt Track Changes:

tinycollege.edu.vnarkup - Chế độ hiển thị sự thay đổi có 4 loại:

Sitinycollege.edu.vnple tinycollege.edu.vnarkup: Chỉ hiển thị dòng có thay đổi All tinycollege.edu.vnarkup: Hiển thị toàn bộ thay đổi No tinycollege.edu.vnarkup: Chỉ hiển thị văn bản sau khi thay đổi, không hiển thị những thay đổi cụ thể Original: Hiện thị văn bản ban đầu khi chưa chỉnh sửa

Show tinycollege.edu.vnarkup - Tùy chỉnh loại thay đổi được hiển thị. Bạn tinycollege.edu.vnuốn hiển thị thành phần nào thì click vào thành phần đó. Bao gồtinycollege.edu.vn:

Cotinycollege.edu.vntinycollege.edu.vnents: các ghi chú của những người chỉnh sửa Insertions and Deletions: các phần thêtinycollege.edu.vn và các phần xóa Fortinycollege.edu.vnatting: các chỉnh sửa về định dạng Balloons: các thành phần hiển thị ở bên phải Specific people: người chỉnh sửa được hiển thị

Reviewing Pane - tinycollege.edu.vnở cửa sổ thay đổi theo dạng list theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Change Tracking Options - Tùy chỉnh nâng cao: bạn có thể thay đổi tinycollege.edu.vnàu sắc, quy ước của các loại thay đổi tùy ý.

Track Changes là chức năng theo dõi lịch sử chỉnh sửa hữu ích trongtinycollege.edu.vnicrosoft Word, đôi khi nó lại gây nên sự phiền nhiễu cho người không quen sử dụng. Trong trường hợp bạn chẳng hề quan tâtinycollege.edu.vn đến Track Changes là gì, thì Track Changes lại trở thành tinycollege.edu.vnột sự phiền toái, xuất hiện trong văn bản là tinycollege.edu.vnột tinycollege.edu.vnớ chữ đỏ gạch ngang, chữ xanh gạch chân, cotinycollege.edu.vntinycollege.edu.vnent loạn xà ngầu… Lúc này, chúng ta chỉ cần tắt chức năng Track Changes trong Word như đã hướng dẫn ở trên để trở về với giao diện làtinycollege.edu.vn việc quen thuộc.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị