Cách tăng độ phân giải của ảnh bằng photoshop

     

Mình vừa tìm được cách tăng độ phân giải ảnh cực nét bằng Photoshop. Hoàn toàn không giảm chất lượng như cách làm truyền thống. Đây là giải pháp tuyệt vời, để khắc phục độ phân giải thấp trên máy ảnh đời cũ. Đồng thời đáp ứng nhu cầu in ấn khổ lớn tốt hơn.


Cách tăng độ phân giải cho ảnh trong Photoshop

*

Chúng ta sử dụng Photoshop 2021 kèm với Camera Raw 13.2. Photoshop cũ sẽ không hỗ trợ tính năng này