cách tìm ước chung lớn nhất

Ước cộng đồng lớn số 1 (ƯCLN) là gì, bội cộng đồng nhỏ nhất là gì? Cách dò la ước cộng đồng lớn số 1, cơ hội dò la bội cộng đồng nhỏ nhất? Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây dò la hiểu thêm thắt về kỹ năng toán học tập này nhé.

Bạn đang xem: cách tìm ước chung lớn nhất

Ước cộng đồng lớn số 1

Ước cộng đồng rộng lớn nhất

Ước cộng đồng lớn số 1 là gì?

Ước cộng đồng lớn số 1 (ƯCLN) của nhị hoặc nhiều số là số lớn số 1 vô tập trung những ước cộng đồng của những số cơ.

Trong giờ đồng hồ Anh, ước cộng đồng lớn số 1 gọi là greatest common factor (GCF).

Ký hiệu ước cộng đồng lớn số 1 của a và b là ƯCLN(a,b).

Ví dụ: Tìm ƯCLN(24, 16, 32)

Ư(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}

Ư(16) = {1, 2, 4, 8, 16}

Ư(32) = {1, 2, 4, 8, 16, 32}

Vậy ƯCLN(24, 16, 32) = 8

Cách dò la ước cộng đồng rộng lớn nhất

Cách 1: Liệt kê những ước cộng đồng của những số rồi lựa chọn ra ƯCLN

Để dò la ước cộng đồng lớn số 1 của những số, tớ dò la tập trung những ước của từng số cơ. Sau cơ lựa chọn ước cộng đồng lớn số 1.

Ví dụ: Tìm Ước cộng đồng lớn số 1 của nhị số bất ngờ 16 và 30.

Đầu tiên tớ dò la tập trung những ước của 16 và 30.

Ư(15) = { 1, 2, 4 , 8, 16 }

Ư(30) = { 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30 }

Vậy ƯCLN (16,30) = 2

Cách 2: Phân tích những số rời khỏi quá số nguyên vẹn tố

Bước 1: Phân tích từng số rời khỏi quá số yếu tố.

Bước 2: Chọn rời khỏi những quá số yếu tố cộng đồng.

Bước 3: Lập tích những tích quá số đang được lựa chọn, từng quá số lấy với số nón nhỏ nhất của chính nó.

Tích này là ƯCLN nên dò la.

Ví dụ: Tìm ƯCLN(12, 30)

12 = 2 x 2 x 3

30 = 2 x 3 x 5

Ta có: những quá số yếu tố cộng đồng là 2 và 3.

Vậy ƯCLN(12, 30) = 2 x 3 = 6

Cách 3: Tìm ƯCLN vị bội cộng đồng nhỏ nhất (BCNN) (điều khiếu nại a, b không giống 0)

Ước cộng đồng lớn số 1 của a và b hoàn toàn có thể tính bằng phương pháp lấy tích của a và b phân chia mang đến bội cộng đồng nhỏ nhất (BCNN) của a và b.

Ví dụ: Tìm ƯCLN(12, 30)

B(12) = {0, 12, 24, 36, 48, 60,...}

B(30) = {0, 30, 60,...}

Ta có: BCNN(12,30) = 60

Vậy ƯCLN(12,30) = 12.30:60 = 6

Những Note Lúc dò la ước cộng đồng rộng lớn nhất

  • Nếu trong số số đang được mang đến có một số vị 1 thì ước cộng đồng lớn số 1 của những số cơ vị 1.

Ví dụ: ƯCLN(1, 55, 95) = 1

  • Nếu những số đang được mang đến tuy nhiên không tồn tại quá số yếu tố cộng đồng thì ước cộng đồng lớn số 1 của số cơ là một trong.

Ví dụ: Số 5 và 8 không tồn tại quá số yếu tố cộng đồng nên ƯCLN(5,8) = 1

  • Hai hoặc nhiều số với ước cộng đồng lớn số 1 vị 1 được gọi là những số yếu tố bên cạnh nhau.

Ví dụ: ƯCLN (6,35) = 1 nên 6 và 35 là nhị số yếu tố bên cạnh nhau.

Xem thêm: cách vẽ tranh phong cảnh đơn giản nhất

  • Trong những số đang được mang đến, nếu như với số nhỏ nhất là ước của những số còn sót lại thì ước cộng đồng lớn số 1 của những số đang được mang đến đó là số nhỏ nhất ấy.

Ví dụ: 5 đều là ước của 5 và 15 nên ƯCLN(5,15) = 5

Bội cộng đồng nhỏ nhất

Bội cộng đồng nhỏ nhất là gì?

Bội chug nhỏ nhất của a, b là số nhỏ nhất không giống 0 vô tập trung những bội cộng đồng của a, b.

Bội số cộng đồng nhỏ nhất của nhị số a và b được ký hiệu là [a,b], BCNN(a,b).

Nhận xét: Ta có:

BCNN(a, 1) = a

BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

Mọi bội cộng đồng của a và b đều là bội của BCNN(a, b)

Ví dụ:

BCNN(10, 1) = 10; BCNN(5, 10, 1) = BCNN(5, 10)

Cách dò la BCNN

Bài toán: Tìm BCNN(a, b, c, …)

Phương pháp giải

Ta tiến hành theo dõi phụ vương bước sau:

Bước 1: Phân tích những quá số rời khỏi quá số yếu tố.

Bước 2: Chọn rời khỏi những quá số cộng đồng và riêng biệt.

Bước 3: Lập tích những quá số đang được lựa chọn, từng quá số lấy với số nón lớn số 1 của chính nó. Tích này là BCNN nên dò la.

Chú ý:

Ta hoàn toàn có thể dò la BCNN bằng phương pháp tính sau: ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) = a.b

Muốn dò la bội cộng đồng của những số đang được mang đến tớ hoàn toàn có thể dò la những bội của BCNN của những số cơ.

Ví dụ về dò la bội cộng đồng nhỏ nhất (BCNN)

Ví dụ 1: 

Tìm BCNN(20;54)

Giải:

20=22.5

54 = 2.33

BCNN(20;54)= 22. 33.5=540

Ví dụ 2:

Biết số học viên của một ngôi trường trong tầm kể từ 400 cho tới 500 học viên. Khi tập luyện thể dục thể thao thân thích giờ thì xếp trở nên những sản phẩm với số học viên đều bằng nhau thì thấy xếp trở nên 12 sản phẩm, 15 sản phẩm, 21 sản phẩm đều vừa vặn đầy đủ. Tính số học viên của ngôi trường cơ.

Giải:

12=22.3 ; 15=3.5; 21=3.7

BCNN (12;15;21) = 22.3.5.7=420

BC(12; 15;21) đó là bội của BCNN(12;15;21)

⇒ BC(12;15;21)= B(420) = {0,420,840,.....}

Số học viên 400 ≤ x ≤ 450

⇒ Số học viên là 420 học viên.

Ví dụ 3: Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất không giống 0 hiểu được a phân chia không còn mang đến 15 và a phân chia không còn mang đến 18.

Giải

a phân chia không còn mang đến 15 và a phân chia không còn mang đến 18 nên a là bội cộng đồng của 15 và 18 .

a lại là số nhỏ nhất không giống 0 nên suy ra: a là BCNN(15, 18) = 90.

Ngoài ƯCLL, BCNN, mời mọc chúng ta truy vấn vô mục Giáo dục đào tạo, tiếp thu kiến thức của Quantrimang.com nhằm dò la hiểu thêm thắt về những kỹ năng toán học tập khác ví như phân số, tổng hợp, chỉnh ăn ý, thiến, cấp cho số nằm trong...

Xem thêm: sao chép danh bạ từ iphone sang iphone