Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

     

Một trong các điểm đổi khác vào cơ chế kế toán công ty lớn phát hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 200) là những lao lý new về vấn đề cách xử trí kế toán thù những chi phí gây ra Lúc thiết kế trái khoán. Bài viết sau đây sẽ hiểu rõ rộng cách hạch tân oán theo những hình thức new này.Quý khách hàng đã xem: Cách tính chi phí tạo ra trái phiếu

Kế toán thù ngân sách kiến tạo trái phiếu thường xuyên theo Thông tứ 200

Chế độ kế toán thù doanh nghiệp phát hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC lý lẽ chi phí xây đắp trái phiếu sẽ tiến hành ghi nhận tức thì vào report hiệu quả kinh doanh ví như nhỏ tuổi, hoặc vốn hóa là tài sản (hạch toán vào tài khoản 242) rồi phân bổ dần.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

quý khách đã xem: Cách tính chi phí thiết kế trái phiếu

Theo Thông tứ 200, ngân sách xây dựng trái phiếu không ghi dấn thẳng vào chi phí giỏi vốn hóa vào gia tài nhằm phân bổ dần nữa nhưng trừ vào mệnh giá chỉ của trái khoán xây đắp. Các phép tắc này phản ánh đúng bản chất hơn của chi phí thành lập trái phiếu là 1 trong khoản làm giảm số chi phí chiếm được từ trái phiếu, cùng cũng phù hợp với các chính sách vào Chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như Chuẩn mực kế toán Mỹ.

Điều 54 Thông bốn 200 quy định: “Chi phí phát hành trái phiếu được phân bố dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương thơm pháp đường thẳng hoặc pmùi hương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, đưa ra phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bố đưa ra phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng quý hiếm mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào đưa ra phí tiền của hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay phải trả của trái phiếu”.

Xem thêm: Giải Bài Sinh Học Lớp 6 - Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6

lấy ví dụ kế toán trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

Để dễ ợt đến câu hỏi tính toán thù, phân bổ chi phí xây dừng, thông tin tài khoản 34311 cần được cụ thể nhằm quan sát và theo dõi thành nhì phần: Mệnh giá bán trái khoán cùng Ngân sách tạo ra.

TK 343111 – Mệnh giá chỉ trái phiếu

TK 343112 – túi tiền xây dừng trái phiếu

Nếu lãi vay của những khoản nợ tương tự là 8% thì trái phiếu được phân phát theo mệnh giá bán. Trường vừa lòng công ty phân chia chi phí thiết kế theo phương pháp mặt đường trực tiếp thì chi phí xây dừng được phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây bút tân oán tương quan trong những năm năm ngoái nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường hợp cửa hàng phân chia chi phí xuất bản theo cách thức lãi thực thì lãi suất vay thực tế của khoản vay này là lãi suất vay để ưu tiên dòng tiền bỏ ra trả cho trái khoán về năm desgin bằng cùng với số tiền nhận được từ các việc kiến thiết 9.880. Lãi suất thực tế của khoản vay là 8,47%. Ta gồm bảng phân chia chi phí xuất bản theo phương thức lãi thực như sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Các cây bút toán thù tương quan mang đến số trái phiếu nàgiống như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi suất của những số tiền nợ tương tự là 10%/năm thì trái khoán được định giá nhỏng sau:

10.000 x 0,7152 + 800 x 2,48685 = 9.502,7.

Xem thêm: Đàn Ông Trưởng Thành Khi Yêu, 7 Cách Yêu Của Người Đàn Ông Trưởng Thành

Nếu vấn đề phân chia ưu tiên trái khoán thực hiện theo phương pháp đường trực tiếp thì bài toán phân bổ chiết khấu và ngân sách xây đắp những năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân chia thường niên = 497,3/3 = 165,77Phí xây dừng phân chia hàng năm = 120/3 = 40

Các cây viết toán liên quan trong thời điểm năm ngoái như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu ưu tiên trái khoán được phân chia theo phương pháp lãi thực thì ngân sách xây cất rất cần được trừ ngoài số tiền thu từ trái phiếu nhằm tính ra phần trăm ngân sách đi vay mượn thực tiễn nhưng mà chủ thể nên bỏ ra trả. Tỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tiễn là phần trăm lãi suất nhằm ưu đãi những dòng tài chính phải tkhô cứng toán cho những trái chủ bằng với số tiền thực chiếm được từ kiến tạo trái khoán. Với các báo cáo vẫn mang đến thì Xác Suất ngân sách đi vay mượn thực tiễn khi chế tạo trái khoán của người tiêu dùng A là 10,5%. Ta bao gồm bảng phân chia chi phí tạo, ưu tiên trái phiếu như sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường. LÃI THỰC


*

Giải yêu thích biện pháp tính:

Ngân sách tài bao gồm ghi dìm sản phẩm năm=Giá trị ghi sổ trái khoán đầu nămxTỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tiễn (10,5%)

Tổng ưu đãi cùng tầm giá xây cất phân bổ=Ngân sách tài bao gồm ghi nhậnTiền lãi trái khoán bỏ ra trả bằng tiền

Các cây viết toán tương quan mang đến số trái phiếu nàgiống hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi suất vay của các số tiền nợ tương tự là 6% thì trái khoán được định vị nlỗi sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

Vậy nên trong trường phù hợp công ty thiết kế trái khoán tất cả prúc trội với tầm prúc trội của trái khoán là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu chủ thể A tiến hành phân bổ phụ trội cùng chi phí chế tạo theo cách thức đường trực tiếp thì khoản phụ trội với giá thành gây ra phân bổ theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút toán thù đề đạt trong năm 2015 nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu đơn vị A tiến hành phân bổ prúc trội và ngân sách xây đắp theo phương thức lãi thực thì xác suất chi phí đi vay mượn thực tế là 6,436% với tất cả bảng phân chia sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường. LÃI THỰC

Các cây bút tân oán tương quan cho khoản trái phiếu tạo ra này như sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài thiết yếu (2014), Thông bốn số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế tân oán doanh nghiệp


Chuyên mục: Kiến thức thú vị