cách tính diện tích tam giác đều

Hình Tam giác là gì? Diện tích tam giác là gì? Công thức tính diện tích S tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân nặng, vuông cân nặng, tam giác thông thường là gì? Tất cả sẽ tiến hành TTmobile trả lời tức thì sau đây, nằm trong theo đòi dõi nhé.

Bạn đang xem: cách tính diện tích tam giác đều

– Hình Tam giác là gì?

Hình tam giác là hình với thân phụ đoạn trực tiếp nối những đỉnh cùng nhau và tổng thân phụ góc nhập một tam giác vì chưng 180 phỏng.

Hình Tam Giác
Hình Tam Giác

– Diện tích hình tam giác là gì?

Diện tích hình tam giác là toàn bộ phần mặt mày phẳng phiu nằm bên cạnh nhập hình tam giác cơ.

2 – Tam giác Thường và những vấn đề cần biết

Định nghĩa

Tam giác thông thường là tam giác có tính lâu năm những cạnh và số đo góc nhập  khác nhau.

Công thức tính chu vi tam giác thường

Tam giác thông thường với chu vi vì chưng tổng phỏng lâu năm của 3 cạnh.

P = a + b + c

Trong đó:

P là chu vi của tam giác

a, b, c theo lần lượt là 3 cạnh của hình tam giác cơ.

Công thức tính diện tích S tam giác thường

Diện tích tam giác thông thường lúc biết phỏng lâu năm độ cao sẽ tiến hành tính vì chưng ½ tích độ cao hạ kể từ đỉnh nhân với chiều lâu năm cạnh lòng đối lập của đỉnh tam giác cơ.

Công thức tính diện tích S tam giác thường
Công thức tính diện tích S tam giác thường

Công thức tính diện tích S tam giác thông thường theo hướng cao:

S = ½ x a x h

Trong đó:

a là Chiều lâu năm cạnh lòng tam giác.

h là Chiều cao được nối kể từ đỉnh và vuông góc với lòng của tam giác.

Ví dụ

Tính diện tích S tam giác ABC có tính lâu năm cạnh lòng BC là 12cm và độ cao h là 5cm.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác, tớ với diện tích S tam giác ABC là:

S = ½ x 12 x 5 = 30 (cm²).

3 – Tam giác đều và những vấn đề cần biết

Định nghĩa

Tam giác đều là tam giác với 3 cạnh đều đều bằng nhau, 3 đàng cao đều bằng nhau, 3 đàng trung tuyến đều bằng nhau, 3 đàng phân giác đều bằng nhau và thân phụ góc đều bằng nhau đều vì chưng 60 phỏng.

Tính chất

– Nếu một tam giác với 3 góc đều bằng nhau thì tam giác này là tam giác đều.

– Nếu một tam giác cân nặng có một góc vì chưng 60 phỏng thì tam giác này là tam giác đều.

– Trong tam giác đều, từng góc vì chưng 60 phỏng.

– Tam giác với 3 cạnh đều bằng nhau thì này là tam giác đều

– Tam giác với 3 góc đều bằng nhau thì này là tam giác đều

– Tam giác với 2 góc vì chưng 60 phỏng thì này là tam giác đều.

Công thức tính chu vi tam giác đều

– Chu vi tam giác đều vì chưng 3 đợt cạnh ngẫu nhiên của tam giác.

Chu vi P = 3a

Trong đó:

+ Phường là Chu vi tam giác đều

+ a là chiều lâu năm cạnh của tam giác.

Công thức tính diện tích S tam giác đều

Diện tích tam giác đều vì chưng phỏng lâu năm độ cao nhân với cạnh lòng, được từng nào phân chia cho tới 2.

Công thức tính diện tích S tam giác đều S = (a x h)/ 2.

Công thức tính diện tích S tam giác đều
Công thức tính diện tích S tam giác đều

Trong đó:

+ a là chiều lâu năm lòng của tam giác đều, lòng là 1 trong những nhập 3 cạnh của tam giác, cạnh lòng là cạnh ở bên dưới cuối.

+ h là độ cao của tam giác, độ cao này là đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống lòng của tam giác.

Ví dụ

Cho tam giác đều DEF, độ cao vì chưng 8cm và phỏng lâu năm cạnh lòng vì chưng 4cm. Tính diện tích S tam giác đều DEF?

Lời giải:

Gọi h là độ cao nối kể từ đỉnh D cho tới cạnh lòng EF và d là phỏng lâu năm cạnh lòng EF.

Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác đều, tớ với diện tích S tam giác đều DEF là: S = ½ x 4 x 8 = 16 (cm²).

4 – Tam giác Vuông và những vấn đề cần biết

Định nghĩa

Tam giác vuông là tam giác với cùng 1 góc vuông 90 phỏng.

Tính chất

– Tam giác với cùng 1 góc vuông là tam giác vuông

– Tam giác với 2 góc nhọn phụ nhau là tam giác vuông

– Tam giác với đàng trung tuyến ứng với cùng 1 cạnh vì chưng nửa cạnh ấy là tam giác vuông.

– Tam giác với bình phương của một cạnh vì chưng tổng những bình phương 2 cạnh còn sót lại là tam giác vuông.

– Tam giác nội tiếp đàng tròn trặn có một cạnh là 2 lần bán kính của đàng tròn trặn là tam giác vuông.

Công thức tính chu vi tam giác vuông

Xem thêm: code của huyền thoại hải tặc

Chu vi tam giác vuông P = a + b + c

Trong đó:

A, b, c là phỏng lâu năm 3 cạnh của tam giác

Công thức tính diện tích S tam giác vuông

Diện tích tam giác vuông vì chưng 50% tích của độ cao với chiều lâu năm lòng.

Công thức tính diện tích S tam giác vuông
Công thức tính diện tích S tam giác vuông

Công thức S = ½ x a x b

Trong đó:

+ a là Chiều cao của tam giác.

+ b là Cạnh lòng của tam giác.

Ví dụ

Tính diện tích S hình tam giác vuông ABC với độ cao là 20cm và phỏng lâu năm cạnh lòng là 30 centimet.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác vuông, tớ với diện tích S tam giác vuông ABC là:

S = ½ x đôi mươi x 30 = 300 (cm²).

5 – Tam giác vuông cân nặng và những vấn đề cần biết

Định nghĩa

Tam giác vuông cân nặng là tam giác với nhị cạnh vuông góc và đều bằng nhau.

Tính chất

– Tam giác vuông cân nặng với 2 góc ở lòng đều bằng nhau và vì chưng 45 phỏng.

– Các đàng cao, đàng trung tuyến, đàng phân giác kẻ kể từ đỉnh góc vuông của tam giác vuông cân nặng trung nhau và vì chưng nửa cạnh huyền.

Cụ thể:

Có tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Gọi D là trung điểm của BC. Thì, aD là đàng cao mặt khác cũng chính là đàng phân giác và là trung tuyến của BC.

AD = BD = DC = 50% BC.

Công thức tính diện tích S tam giác vuông cân

Tam giác vuông cân nặng là tam giác với cùng 1 góc vuông, mặt khác thì độ cao và cạnh lòng đều bằng nhau. Do vậy:

Công thức tính diện tích S tam giác vuông cân
Công thức tính diện tích S tam giác vuông cân

Diện tích tam giác vuông thăng bằng ½ tích bình phương phỏng lâu năm cạnh lòng hoặc cạnh góc vuông.

Công thức: S = ½ x a²

Trong cơ, a là phỏng lâu năm cạnh lòng của tam giác.

Ví dụ

Tính diện tích S tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A, lúc biết phỏng lâu năm cạnh lòng AB là 8cm.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S hình tam giác vuông cân nặng, tớ với diện tích S tam giác ABC là:

S = ½ x 8² = 32 (cm²).

6 – Tam giác Cân và những vấn đề cần biết

Định nghĩa

Tam giác cân nặng là tam giác với 2 cạnh đều bằng nhau và số đo 2 góc ở lòng cũng đều bằng nhau.

Tính chất

– Trong tam giác cân nặng với 2 cạnh đều bằng nhau và 2 góc ở lòng đều bằng nhau.

– Tam giác vuông cân nặng là tam giác Vuông với 2 cạnh hoặc 2 góc ở lòng đều bằng nhau.

– Đường cao hạ kể từ đỉnh xuống lòng của tam giác cân nặng cũng đó là đàng trung tuyến và đàng phân giác của tam giác cơ.

Công thức tính Chu vi của tam giác cân

Chu vi của tam giác cân nặng tương tự động như tam giác thông thường.

P = a + b + c

Trong đó:

P là Chu vi tam giác

a, b, c theo lần lượt lag 3 cạnh của hình tam giác cơ.

Công thức tính Diện Tích của tam giác Cân

Tam giác cân nặng là tam giác với 2 cạnh đều bằng nhau. Hai cạnh này được gọi là nhị cạnh mặt mày và cạnh còn sót lại là cạnh lòng.

Công thức tính Diện Tích của tam giác Cân
Công thức tính Diện Tích của tam giác Cân

Diện tích tam giác cân nặng cũng tương tự động như diện tích S tam giác thông thường vì chưng ½ tích của đàng cao nối kể từ đỉnh nhân với cạnh lòng của tam giác cơ.

Công thức: S = ½ x a x h

Trong đó:

h: Chiều cao được nối kể từ đỉnh và vuông góc với lòng của tam giác.

a: Chiều lâu năm cạnh lòng tam giác.

Ví dụ

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, với đàng cao vì chưng 12cm và phỏng lâu năm cạnh lòng vì chưng 5cm. Tính diện tích S tam giác cân nặng ABC?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác cân nặng, tớ với diện tích S tam giác cân nặng ABC là:

S = ½ x 12 x 5 = 30 (cm²).

Có thể bạn thích xem:

  • 3 Công thức tính diện tích S hình thang
  • Công thức tính diện tích S và thể tích khối nón kèm cặp 4 ví dụ hay
  • Công Thức Tính Thể Tích Khối Lập Phương cạnh a, 2a, 3a, căn 3
  • Tổng ăn ý CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC lớp 9,10,11,12 Full
  • Tổng Hợp 15 Công Thức Đạo Hàm Cơ Bản Đến Cấp Cao

Lời Kết

TTmobile vừa vặn tổ hợp những công thức tính diện tích tam giác đều, vuông, vuông cân nặng, thông thường kèm cặp những vấn đề tương quan. Hy vọng kể từ những share của nội dung bài viết tiếp tục giúp đỡ bạn nhận thêm nhiều vấn đề hữu ích. Rất cảm ơn chúng ta tiếp tục đón gọi bài bác.

Xem thêm: cách tắt hoạt động facebook