Cách tính nhiệt độ trung bình năm

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1/Nêu cách tính nhiệt độ trung bình trong ngày,trong tháng,trong năm ở một địa phương. 2/Cách đọc biểu đồ nhiệt độ,lượng mưa và rút ra nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa của một địa phương


*

1.

Bạn đang xem: Cách tính nhiệt độ trung bình năm

Cách tính nhiệt độ trung bình– Đo nhiệt độ không khí bằng nhiệt kế.– Để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2m– Nhiệt độ trung bình ngày: đo 3 lần các giờ 5h, 13h, 21h. – Nhiệt độ trung bình tháng: nhiệt độ các ngày chia số ngày– Nhiệt độ trung bình năm: nhiệt độ các tháng chia 12 tháng.


*

Nhiệt độ trung bình trong ngày:Tổng các nhiệt độ các lần đo trong ngày rồi chia cho số lần đo.

Nhiệt độ trung bình trong tháng:Tổng các nhiệt độ các ngày đo trong tháng rồi chia cho số ngày trong tháng.

Nhiệt độ trung bình trong năm:Tổng các nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12


Nhiệt độ trung bình ngày:Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày / số lần đo Nhiệt độ trung bình tháng: tổng nhiệt độ các ngày trong tháng / số ngày trong tháng.Nhiệt độ trung bình năm: tổng nhiệt độ các tháng trong năm / 12
phân tích biểu đồ hình 21.3 sgk địa lí lớp 7phân tích về lượng mưa(tổng lượng mưa trong năm, lượng mưa trung bình, mùa mưa)phân tích về nhiệt độ(nhiệt độ cao nhất, tháng nào, nhiệt độ thấp nhất, tháng nào, biên độ nhiệt) kiểu môi trường

* Nhiệt độ:

- Nhiệt độ tháng cao nhất dưới 10°C(tháng 7).

- Nhiệt độ thấp nhất: -30°C(tháng 2).

- Số tháng có nhiệt độ trên 0°C(tháng 6 đến tháng 9).

- Số tháng có nhiệt độ dưới 0°C(tháng 9 đến tháng 5).

- Biên độ nhiệt năm: 40°C.

* Lượng mưa:

- Lượng mưa trung bình năm là 133 mm, tháng mưa nhiều nhất: 20 mm (tháng 7).

- Các tháng khác dưới 20 mm, mưa dưới dạng tuyết rơi.

=>Nhận xét:Ở đới lạnh có khí hậu lạnh lẽo, mưa ít, chủ yếu mưa dưới dạng tuyết rơi.


Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở môi trườngđới lạnh? (Hình 21.3 Sgk/68)

- Nhiệt độ tháng cao nhất:

- Nhiệt độ tháng thấp nhất:

- Biên độ nhiệt:

- Lượng mưa trung bình năm:

- Tháng mưa nhiều:

- Tháng mưa ít:

=> Kết luận:

Giúp mình với mai thi rồi !!


Hình 21.3: Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hon-man (Ca-na-đa).

* Nhiệt độ:

- Nhiệt độ tháng cao nhất dưới 10°c (tháng 7).

- Nhiệt độ thấp nhất: -30°c (tháng 2).

- Số tháng có nhiệt độ trên 0°c (tháng 6 đến tháng 9).

- Số tháng có nhiệt độ dưới 0°c (tháng 9 đến tháng 5).

- Biên độ nhiệt năm: 40°c.

* Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm là 133 mm, tháng mưa nhiều nhất: 20 mm (tháng 7). Các tháng khác dưới 20 mm, mưa dưới dạng tuyết rơi.

* Nhận xét: Ở đới lạnh có khí hậu lạnh lẽo, mưa ít, chủ yếu mưa dưới dạng tuyết rơi.


Đúng 0
Bình luận (0)

- Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin – ga – po (vĩ độ 1oB) và nhận xét:

- Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ của Xin – ga – po có đặc điểm gì?

- Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu? Sự phân bố lượng mưa trong năm ra sao? Sự chênh lệch giữa lượng mưa tháng thấp nhất và tháng cao nhất khoảng bao nhiêu milimet?

- Đường nhiệt độ ít dao động và ở mức cao trên 25oC: nóng quanh năm

- Lượng mưa cả năm khoảng từ 1500mm – 2500mm.

- Cột mưa tháng nào cũng có và ở mức trên 170mm: mưa nhiều và tháng nào cũng có mưa.

- Sự chênh lệch lượng mưa giữa tháng thấp nhất và tháng cao nhất khoảng 80 mm.


Lớp 7 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

- Đường nhiệt độ ít dao động và ở mức cao trên 25oC: nóng quanh năm

- Lượng mưa cả năm khoảng từ 1500mm – 2500mm.

- Cột mưa tháng nào cũng có và ở mức trên 170mm: mưa nhiều và tháng nào cũng có mưa.

- Sự chênh lệch lượng mưa giữa tháng thấp nhất và tháng cao nhất khoảng 80 mm.


Đúng 0

Bình luận (0)

Để thể hiện lượng mưa trung bình năm các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây?

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động


Lớp 10 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho bảng số liệu sau:

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở trạm Y-an-gun ( 16 ° 46 " B , 96 ° 10 " Đ )

*

a) Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở trạm Y-an-gun.

Xem thêm: Giải Thích Câu Có Chí Thì Nên Đạt Điểm Cao, Văn Mẫu Lớ, Giải Thích Câu Tục Ngữ “Có Chí Thì Nên”

b) Nhận xét về chế độ nhiệt và chế độ mưa ở trạm Y-an-gun.


Lớp 8 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ kết hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở trạm Y-an-gun

*

b) Nhận xét

- Chế độ nhiệt:

+ Nhiệt độ trung bình năm cao 27 , 4 ° C , không có tháng nào nhiệt độ dưới 25 ° C .

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1 ( 25 , 1 ° C ), nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 4 ( 30 , 4 ° C ).

+ Biên độ nhiệt trung bình năm thấp 5 , 3 ° C .

- Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa trung bình năm cao, đạt 2649 mm.

+ Các tháng mưa nhiều (mùa mưa), từ tháng 5 đến tháng 10 (phù hợp với mùa của gió mùa tây nam) với tổng lượng mưa là 2508 mm (chiếm 94,7% tổng lượng mưa cả năm). Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 7 (578 mm).

+ Các tháng mưa ít (mùa khô), từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 1 (4 mm).

+ Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 574 mm.


Đúng 0

Bình luận (0)

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ), qua đó nêu nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Diễn biến nhiệt độ trong năm ở Hà Nội có gì khác ở Mum-bai?

*


Lớp 7 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

- Nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 20oc, nhưng thay đổi theo mùa

+ Lượng mưa trung bình năm trên 1.500mm, nhưng thay đổi theo mùa: có một mùa mưa nhiều (từ tháng 5 đến tháng 10), một mùa mưa ít (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau).

- Sự khác nhau về diễn biến nhiệt độ trong năm ở Hà Nội và ồ Mum-bai +Về nhiệt độ, Hà Nội có mùa đông xuống dưới 18oc, mùa hạ lên tới hơn 30oc, biên độ nhiệt năm cao, đến trên 12oc. Mum-bai có tháng nóng nhất dưới 30oc, tháng mát nhất trên 23oc. Hà Nội có t mùa đông lạnh còn Mum-bai nóng quanh năm.

+ Về lượng mưa, cả hai đều có lượng mưa lớn (Hà Nội: 1.722mm, Mum-bai: 1.784mm) và mưa theo mùa, nhưng lượng mưa phân bố vào mùa đông của Hà Nội lớn hơn Mum-bai.


Đúng 0

Bình luận (0)

Để thể hiện lượng mưa trung bình các năm tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng

A. phương pháp kí hiệu

B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động

C. phương pháp bản đồ biểu đồ

D. phương pháp khoanh vùng


Lớp 10 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Giải thích : Mục 4, SGK/13 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án:C


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự:

- Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

- Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa

- Xác định kiểu khí hậu của từng chạm. Cho biết lí do.

- Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D , E , F) thành từng cặp sao cho phù hợp

*


Lớp 7 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

- Trạm A:

+ Nhiệt độ:

• Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: -7oC.

• Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng : 18oC

• Biên độ nhiệt năm khoảng : 25oC

• Nhận xét chung về chế độ nhiệt: khá khắc nghiệt.

+ Lượng mưa:

• Các tháng mưa nhiều: 5, 6, 7, 8.

• Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.

• Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa vào mùa hạ, nhưng lượng mưa không lớn

+ Thuộc kiểu khí hậu: ôn đới lục địa, do mưa vào mùa hạ, 3 tháng mùa đông có nhiệt độ dưới 0oC , biên độ nhiệt năm cao.

- Trạm B:

+ Nhiệt độ:

• Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: 6oC.

• Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng : 20oC

• Biên độ nhiệt năm khoảng : 14oC

• Nhận xét chung về chế độ nhiệt: tương đối gay gắt

+ Lượng mưa:

• Các tháng mưa nhiều: 9, 10, 11, 12

• Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.

• Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa mùa thu - đông

+ Thuộc kiểu khí hậu: địa trung hải, do mưa vào mùa thu – đông.

- Trạm C:

+ Nhiệt độ:

• Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: 5oC.

• Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng : 158oC

• Biên độ nhiệt năm khoảng : 10oC

• Nhận xét chung về chế độ nhiệt: ôn hòa

+ Lượng mưa:

• Các tháng mưa nhiều: 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3

• Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.

• Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn

+ Thuộc kiểu khí hậu: ôn đới hải dương, do mưa quanh năm và không có tháng nào nhiệt độ dưới 0oC

- Xếp các kiểu biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp: A – D, B – F, C - E


Chuyên mục: Kiến thức thú vị