Cách tính sin cos tan bằng máy tính

Bạn đang coi bản rút gọn của tư liệu. Xem với tải ngay lập tức bạn dạng rất đầy đủ của tài liệu trên trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos sử dụng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu đề xuất đạt:• Hiểu được tác dụng của dòng sản phẩm tính .• Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 nhằm kiếm tìm TSLG cùng góc II/.Pmùi hương nhân tiện dạy học :Máy tính FX-500 , FX-570 giỏi FX-220III/Phương pháp dạy học:Đặt vụ việc giải quyết vấn đềIV/.Tiến trình chuyển động trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài bác cũ: Cho nhị góc phụ nhau α với β.Nêu những biện pháp vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α với Cˆ=β.Nêu các hệ thức giữa các tỉ con số giác của α với β.3) Giảng bài xích mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu biện pháp cài đặt chế độ nhằm tính toán tỉ số lượng giác – Dùng vật dụng để tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác làm việc sản phẩm nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi và quan sát cùng dìm xét – học viên lắng nghe với thực hiện theo thử khám phá của Gv – Cả lớp cùng làm cho → 2 HS đứng trên chỗ trình diễn phương pháp bnóng phím với nêu tác dụng → Cả lớp thừa nhận xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → công dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → hiệu quả 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → tác dụng 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ con số giác của góc đó:search số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ con số giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) chỉ dẫn học viên ấn phím  Chú ý: Phím SHIFTkết hợp với những phím 1 1 1sin , cos , tan− − − nhằm tìm kiếm số đo góc α lúc biết sin α, cos α, tg α→ nhằm search số đo góc khi biết cosin cùng tang những em triển khai giống như nlỗi ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học viên thực hiện – Trường phù hợp nhằm tìm kiếm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta bắt buộc gửi thành bài bác toán: tìm góc nhọn x lúc biết tg x Khi đótg x được xem là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) lí giải học sinh ấn phím để tìm→ cả lớp dấn xét – HS đàm đạo theo 8 nhóm → thay mặt mỗi đội trình diễn một câu → cả lớp dìm xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ hiệu quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) ví dụ như 5: Tìm góc nhọn x (làm cho tròn mang lại phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT chảy SHIFT−←

– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tung .


Bạn đang xem: Cách tính sin cos tan bằng máy tính


Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Dòng Nước Cực Hay, Lý Thuyết Toán Lớp 5: Chuyển Động Trên Dòng Nước


Xem thêm: Truyện Ngụ Ngôn Con Cáo Và Chùm Nho, Truyện Ngụ Ngôn Laphongten


x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) ví dụ như 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn cho độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (làm tròn mang lại phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài bác tập 2  Làm bài tập 3 – Gv yên cầu học viên nêu cách nhập phím với hiệu quả c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (bởi sin x ≤ 1) b) Không (bởi cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng thứ nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học tập ngơi nghỉ nhà: BT đôi mươi trang 84.IV/.Rút ít khiếp nghiệm:


Chuyên mục: Kiến thức thú vị