Cách vẽ chữ kiểu bong bóng

     

Tạo chữ bong bóng đen / trắng

Công nỗ lực này giúp bạn tạo ra văn bản là các chữ bong bóng (hay chữ bên phía trong hình tròn) nền black hoặc nền trắng. Bạn có thể copy những ký tự quan trọng đặc biệt này lên Facebook / Twitter / Instagram / Tiktok / Email,... Chúng ta cũng có thể sử dụng chữ bong bóng để làm nổi nhảy một lời chúc hoặc một con số.

Ví dụ:

-