Cách vẽ chữ kiểu bong bóng

     

Tạo chữ bong bóng đen / trắng

Công cụ này giúp bạn tạo ra văn bản là các chữ bong bóng (hay chữ bên trong hình tròn) nền đen hoặc nền trắng. Bạn có thể copy các ký tự đặc biệt này lên Facebook / Twitter / Instagram / Tiktok / Email,... Bạn cũng có thể sử dụng chữ bong bóng để làm nổi bật một lời chúc hoặc một con số.

Ví dụ:

-