Cách viết hồ sơ chuyển đảng chính thức

     

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Thủ tục chuyển đảng chính thức mới nhất 2021 là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Để giúp quý độc giả nắm rõ hơn nội dung này. Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin sau đây:

Quy trình, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, cụ thể như sau:

Thời hạn xét công nhận đảng viên chính thức

Trước khi đi vào nội dung thủ tục chuyển đảng chính thức mới nhất 2021, trong nội dung này chúng tôi sẽ đề cập tới thời hạn xét công nhận đảng viên chính thức.Bạn đang xem: Cách viết hồ sơ chuyển đảng chính thức

 – Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xoá tên.

Bạn đang xem: Cách viết hồ sơ chuyển đảng chính thức

– Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị

– Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc cấp uỷ viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định; trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn tối đa 30 ngày làm việc. Nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên.

*

 Hồ sơ chuyển đảng chính thức gồm những gì?

Đối với hồ sơ và Thủ tục chuyển đảng chính thức mới nhất 2021 cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới: Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức giúp đỡ: Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét về đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú: Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở: 

+ Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị; bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; bản nhận xét của tổ chức chính trị- xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú.

+ Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của chi bộ và báo cáo đảng uỷ cơ sở.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đo Size Mặt Đồng Hồ Phù Hợp, Size Đồng Hồ Là Gì

+ Tập thể đảng uỷ cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được 2/3 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Sau khi có quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Áp dụng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thông qua bằng thẻ đảng viên để biểu quyết. Việc áp dụng hình thức nào sẽ do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định

Nếu kết quả biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để có thể ban hành nghị quyết hoặc ban hành quyết định công nhận đảng viên chính thức thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết đến cấp ủy có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định.

Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức

Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên: Do tập thể đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Do tập thể thường trực cấp ủy và các đồng chí ủy viên thường vụ là trưởng các ban đảng cùng cấp xem xét, quyết định

Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức trong Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương: Bộ Chính trị có quy định riêng.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị