Cách viết problem and solution essay

     

Cause/ problem & solution là dạng thắc mắc trải nghiệm thí sinh giới thiệu điểm bao gồm vụ việc hoặc nguyên ổn nhân gây nên vụ việc của một hiện tượng lạ làm sao đó, đôi khi nêu phương án mang đến vấn đề đó. Trong bài luận, điểm quan trọng đặc biệt duy nhất là thí sinch cần đưa ra lấy điểm có vụ việc hoặc ngulặng nhân của hiện tượng với phương pháp xử lý phù hợp.

Bạn đang xem: Cách viết problem and solution essay

quý khách hàng rất có thể bài viết liên quan trả lời có tác dụng những dạng ở trong phần thi IELTS Writing Task 2 bên dưới đây:

Cùng coi giải pháp viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2 sau đây nhé.


A. Chiến lược có tác dụng bài

*
Hướng dẫn chi tiết cách có tác dụng bài dạng Problems và Solution

1. Introduction

Dẫn nhập: It is true that there is an increasing number of + N (xác minh đối tượng người sử dụng vụ việc chính được nói đến vào bài là gì. Chủ động giỏi bị động) + V-ING/ V3/ED (bửa nghĩa mang đến chủ đề trước đó)

Câu đặc thù của dạng : As far as I am concerned,this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

2. Body

(2 paragraphs)

2.1. Paragraph 1 : Tập luyện bàn về PROBLEMS

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. (câu mở đầu đoạn)

Giới thiệu vụ việc thiết bị 1 : One of the prominent reasons concerning this problem is N.

Dùng các phương pháp sau để viết câu

Giải thích/ minh chứng mang đến quan điểm 1, khiến cho cho người đọc tin yêu rộng. Analysis:This is because + S + have/ has the propensity for + V-ING (chỉ ra xu hướng chung của hành động nằm trong về quan điểm 1) Sau Lúc chấm dứt, cần sử dụng vết “,” và mệnh đề Which led lớn (the fact that + S+ V) + N/ N phrase (xu hướng giả dụ trên đã dẫn mang lại kết quả gì) Dùng liên từ bỏ Henceforth, S + be + considered as the chief culprit behind +N/ N phrasenhằm nhấn mạnh vấn đề lại 1 lần tiếp nữa hệ quả đó đó là nguyên nhân bao gồm mang đến vấn đề được nêu ra.
Giới thiệu sự việc sản phẩm công nghệ 2
Another factor leading lớn this situation is + N. This means + N (dùng làm chỉ hậu quả của vấn đề thứ hai khiến ra) S + exert such detrimental impacts upon + N ( kết quả của vụ việc 2 gây nên số đông ảnh hưởng nghiêm trọng lên nhóm đối tượng người tiêu dùng nào), resulting in + N (cùng dẫn mang lại thêm 1 hệ quả như thế nào khác) Giving examples
2.2. Paragraph 2 : cố gắng tập trung bàn thảo về giải pháp

In truth, some imperative measures ought to lớn be taken lớn resolve these prospective issues. (câu bắt đầu của đoạn)

Hướng xử lý 1 mang đến sự việc 1:
V-ing (phía giải quyết 1 theo định hình V-ing) + be + highly + recommended/ complemented/ suggested.

Xem thêm: Vô Tình Lạc Mất Nhau - Lời Bài Hát Vô Tình Ta Lạc Mất Nhau

…………. , which prevent + O + from V-ing/ N (trợ giúp cho đối tượng ngoài câu hỏi bị ….) Giving examples
Hướng xử lý 2 mang lại vụ việc 2:
It is/ was N phrase’s responsibility /liability + to lớn V (sẽ là trách nhiệm của 1 đàn,….là phải làm cho gì….) In addition, S (các đối tượng người tiêu dùng chỉ người) + be + encouraged to + turn to + V1-ing/ N as the alternative to lớn + V2-ing/ N2 + to lớn + V (được khulặng là đề nghị thao tác làm việc gì đấy tích cực và lành mạnh rộng giải pháp làm cũ để giúp đỡ đến vấn đề được cải thiện)

Tìm phát âm thêm về 5 khóa học IELTS trên TPHCM

3. Conclusion

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding (paraphrase lại cụm danh từ chỉ vụ việc thiết yếu được nêu tại đoạn msinh hoạt bài), yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively.

C. Model Essay

There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher.

What might be the man-made causes of temperatures rising?How should we khuyến mãi with this problem?

Sample

It is true that there is an increasing number ofhuman-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. One of the prominent reasons concerning this problem is constructing a large number of factories. This is because the authority has the propensity for cutting down hundred hectares of forest khổng lồ make place forbuilding manufacturing facilities, which led to lớn the fact that the flora and fauna’s habitat was destroyed. Henceforth, deforestation is considered as the chief culprit behind the deterioration in the biodiversity’s chất lượng. Another factor leading khổng lồ this situation is the proliferation in population. This means the acceleration in using private vehicles. The transportation’s exhaust emission exerts detrimental impacts upon the air and people’s health, resulting in the alarming rate of respiratory-related diseases.

In truth, some imperative measures ought to/ should be taken to lớn resolve sầu these prospective issues.Restricting the building of factories or manufaturing facilites is highly recommended. This is proven to reap greater benefits in preserving the majority of primative forests as well as exotic và rare breed of animals and plants, which prevent them from utter extinction và help to restore the natural balance. It is the government’s responsibility to encourage individuals khổng lồ use mass transits. Therefore, the air contamination will be decreased & its chất lượng will also be enhanced. In addition, the citizens are encouraged khổng lồ turn to lớn using renewable- energy vehicles as the alternative sầu to the fuel ones khổng lồ protect the environment & their health status.

Xem thêm: Cách Làm Mặt Nạ Cám Gạo Trắng Da, Cách Làm Mặt Nạ Cám Gạo Trị Mụn, Trắng Da Tại Nhà

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding human-activities’ detrimental impacts upon the environment, yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively.

Hy vọng thông qua bài viết biện pháp viết dạng Problems & Solutions trong IELTS Writing Task 2 ngơi nghỉ trên của IELTS Vietop để giúp ích được cho bạn vào quá trình luyện thi IELTS.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị