cân bằng phương trình hóa học lớp 8

Phương trình chất hóa học lớp 8

Bạn đang xem: cân bằng phương trình hóa học lớp 8

Bài tập luyện thăng bằng phương trình Hóa học tập Lớp 8 đem đáp án được VnDoc chỉnh sửa, tổ hợp và đăng lên chỉ dẫn độc giả thăng bằng phương trình Hóa học tập 8 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên những phương trình chất hóa học tiếp tục thông thường xuyên xuất hiện tại ở những nội dung bài học kinh nghiệm, rưa rứa trong những nội dung ôn tập luyện đánh giá.

A. Cân bởi vì phương trình chất hóa học là gì?

Phương trình chất hóa học được dùng để làm màn biểu diễn một phản xạ chất hóa học. Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng, số vẹn toàn tử của từng thành phần trước lúc nhập cuộc phản xạ tiếp tục thông qua số vẹn toàn tử sau thời điểm nhập cuộc phản xạ. Vì vậy, tất cả chúng ta rất cần được thăng bằng phương trình chất hóa học. Từ một phương trình chất hóa học và đã được thăng bằng, tớ hoàn toàn có thể nhận thấy được con số những hóa học phản xạ, hóa học thành phầm rưa rứa tỉ trọng về số vẹn toàn tử, số phân tử Một trong những hóa học.

B. Cách thăng bằng phương trình hóa học

Bước 1: Thiết lập sơ đồ dùng phản ứng

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử của từng vẹn toàn tố

Bước 3: Viết phương trình chất hóa học.

Một số cách thức thăng bằng cụ thể

1. Phương pháp “chẵn - lẻ”: thêm thắt thông số nhập trước hóa học đem chỉ số lẻ nhằm thực hiện chẵn số vẹn toàn tử của thành phần cơ.

Ví dụ 1: Cân bởi vì phương trình phản xạ sau

Al + HCl → AlCl3 + H

Hướng dẫn thăng bằng phản ứng 

Ta chỉ việc thêm thắt thông số 2 nhập trước AlCl3 khiến cho số vẹn toàn tử Cl chẵn. Khi cơ, vế cần đem 6 vẹn toàn tử Cl nhập 2AlCl3, nên vế trái ngược thêm thắt thông số 6 trước HCl.

Al + 6HCl → 2AlCl3 + H

Vế cần đem 2 vẹn toàn tử Al nhập 2AlCl3, vế trái ngược tớ thêm thắt thông số 2 trước Al.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2­

Vế trái ngược đem 6 vẹn toàn tử H nhập 6HCl, nên vế cần tớ thêm thắt thông số 3 trước H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Ví dụ 2: Cân bởi vì phương trình phản xạ sau:

P + O2 → P2O5

Hướng dẫn thăng bằng phương trình 

Bước 1: Thiết lập sơ đồ dùng phản ứng

P + O2 → P2O5

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử của vẹn toàn tố/nhóm vẹn toàn từ

Vế trái: 1 vẹn toàn tử P.., 2 vẹn toàn tử O

Vế phải: 2 vẹn toàn tử P.., 5 vẹn toàn tử O

Làm chẵn số vẹn toàn tử O là thành phần có rất nhiều nhất ở vế trái ngược phản xạ, thăng bằng số vẹn toàn tử O ở nhì vế, thêm thắt thông số 5 nhập O2 và thông số 2 nhập P2O5 tớ được:

P + O2 -------→ 2P2O5

Cân thông qua số vẹn toàn tử P.. haii vế, thêm thắt thông số 4 nhập P.. tớ được

4P + 5O2 -------→ 2P2O5

Bước 3. Viết phương trình hóa học

4P + 5O2 → 2P2O5

Ví dụ 3: Thiết lập phương trình phản xạ chất hóa học sau: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bước 1: Thiết lập sơ đồ dùng phản ứng

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử của vẹn toàn tố/nhóm vẹn toàn tử

Vế trái: 1 vẹn toàn tử Fe, 3 vẹn toàn tử O, 3 vẹn toàn tử H

Vế trái: 2 vẹn toàn tử Fe, 4 vẹn toàn tử O, 2 vẹn toàn tử H

Ta thấy ở vế trái ngược số vẹn toàn tử H bởi vì với số vẹn toàn tử O, hoàn toàn có thể thực hiện chẵn số vẹn toàn tử O hoặc H đều được

Ở trên đây tớ lựa lựa chọn thực hiện chẵn số vẹn toàn tử H trước, thăng bằng số vẹn toàn tử H nhì vế, thêm thắt thông số 2 nhập Fe(OH)3 và thông số 3 nhập H2O tớ được:

2Fe(OH)3 ------→ Fe2O3 + H2O

Kiểm tra số vẹn toàn tử Fe và O nhì vế và đã được cân nặng bằng

Bước 3: Viết phương trình hóa học

2Fe(OH)3 ------→ Fe2O3 + H2O

Ví dụ 4: Thiết lập phương trình chất hóa học của phản xạ sau: 

Al2(SO4)3 + BaCl2 → BaSO4 + AlCl3

Hướng dẫn giải chi tiết

Bước 1: Thiết lập sơ đồ dùng phản ứng

Al2(SO4)3 + BaCl2  -------→ BaSO4 + AlCl3

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử của vẹn toàn tố/nhóm vẹn toàn tử

Vế trái: 2 vẹn toàn tử Al. 3 group SO4, 1 vẹn toàn tử Ba, 2 vẹn toàn tử Cl

Vế phải: 1 vẹn toàn tử Al, 1 group SO4, 1 vẹn toàn tử B, 3 vẹn toàn tử Cl

Làm chẵn số group SO4 là group có rất nhiều nhất ở vế trái ngược phản xạ, thăng bằng số group SO4 hai vế, thêm thắt thông số 3 nhập BaSO4 ta được.

Al2(SO4)3 + BaCl2  -------→ 3BaSO4 + AlCl3

Cân thông qua số vẹn toàn tử Ba nhì vế, thêm thắt thông số 3 nhập BaCl2 tớ được

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 -------→  3BaSO4 + AlCl3

Cân thông qua số vẹn toàn tử Al nhì vế, thêm thắt thông số 2 nhập AlCl3, tớ được:

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 -------→ 3BaSO4 + 2AlCl3

Bước 3: Viết phương trình hóa học

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2AlCl3

2. Phương pháp đại số

Tiến hành thiết lập phương trình chất hóa học bám theo quá trình bên dưới đây:

Bước 1: Đưa những thông số phù hợp thức a, b, c, d, e, f, … nhập trước những công thức chất hóa học màn biểu diễn những hóa học ở cả nhì vế của phản xạ.

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử ở cả hai vế của phương trình bởi vì một hệ phương trình chứa chấp những ẩn là những thông số a, b, c, d, e, f, g….

Bước 3: Giải hệ phương trình vừa phải lập nhằm dò la những thông số.

Bước 4: Đưa những thông số vừa phải dò la nhập phương trình phản xạ chất hóa học nhằm hoàn thiện phản xạ.

Chú ý:

Phương pháp đại số giải những ẩn số này được áp dung cho những phản xạ phức tạp và khó khăn hoàn toàn có thể thăng bằng bởi vì phương phương pháo thăng bằng thành phần lớn số 1, học viên cần thiết bắt vững chắc cách thức cơ phiên bản mới nhất vận dụng được cách thức đại số.

Các thông số nhận được sau thời điểm giải hệ phương trình là những sô vẹn toàn dương tối giản nhất.

Ví dụ: Cân bởi vì phương trình phản xạ sau

Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O (1)

Hướng dẫn thăng bằng phản ứng 

Bước 1: Đặt những thông số được kí hiệu là a, b, c, d, e nhập phương trình bên trên tớ có:

aCu + bH2SO4 đặc, nóng → cCuSO4 + dSO2 + eH2O

Bước 2: Tiếp bám theo lập hệ phương trình phụ thuộc quan hệ về lượng Một trong những hóa học trước và sau phản xạ, (khối lượng vẹn toàn tử của từng thành phần ở cả hai vế cần bởi vì nhau).

Cu: a = c (1)

S: b = c + d (2)

H: 2b = 2e (3)

O: 4b = 4c + 2d + e (4)

Bước 3: Giải hệ phương trình bởi vì cách:

Từ pt (3), lựa chọn e = b = 1 (có thể lựa chọn ngẫu nhiên thông số khác).

Từ pt (2), (4) và (1) => c = a = d = một nửa => c = a = d = 1; e = b =2 (tức là tớ đang được quy đồng kiểu số).

Bước 4: Đưa những thông số vừa phải dò la nhập phương trình phản xạ, tớ được phương trình hoàn hảo.

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Ví dụ 2. Thiết lập những phương trình chất hóa học bên dưới đây 

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2

Hướng dẫn giải chi tiết

Bước 1: Đưa thông số được kí hiệu a, b, c, d, e nhập trước công thức chất hóa học màn biểu diễn những hóa học ở cả nhì vế của phản xạ tớ được

aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO2 + eH2O

Bước 2: Cân thông qua số vẹn toàn tử ở cả nhì vế của phương trình bởi vì một hệ phương trình chứa chấp những ẩn, a, b, c, d, e ở trên

Cu: a= c (1)

H: b = 2e (2)

N: b = 2c + d (3)

O: 3b = 6c + 2d + e (4)

Bước 3. iải hệ phương trình bởi vì cách:

Ở công đoạn này, tớ tiếp tục gán thông số bất kì bởi vì 1, tiếp sau đó phụ thuộc những phương trình cuả hệ nhằm giải rời khỏi những ẩn.

Chọn: a = c = 1, kể từ phương trình (2), (3), (4) tớ rút rời khỏi được thông số phương trình

b = 2+ d               => 3b = 6 + 3d

3b = 6 + 2d + e          3b = 6 + 2d + e

<=> 3d = 2d + e => d= e = 1/2b (5)

Từ phương trình (4), (5) tớ đem phương trình:

3b = 6 + 2.1/2b + 1/2b  <=> 3b = 6 + 3/2b <=> 3/2b = 6 <=> b = 4

Thay nhập tớ đem d = e = 2

Giải hệ phương trình sau cùng tớ có: a = 1, b = 4, c = 1, d = 2, e = 2

Bước 4: Đưa những thông số vừa phải dò la nhập phương trình phản xạ, tớ được phương trình trả chỉnh

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Cân bởi vì phương trình bởi vì cách thức thăng bởi vì electron

 • Quy tắc xác lập số Oxi hóa nhập phản xạ Oxi hóa khử.

Quy tắc 1: Số lão hóa của những thành phần nhập đơn hóa học bởi vì 0.

Quy tắc 2: Trong đa số những phù hợp hóa học :

Số lão hóa của H là +1 (trừ những phù hợp hóa học của H với sắt kẽm kim loại như KH, BaH2, thì H đem số lão hóa –1).

Số lão hóa của O là –2 (trừ một trong những tình huống như H2O2, F2O, oxi đem số lão hóa theo thứ tự là : –1, +2).

Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số lão hóa của những thành phần bởi vì 0. Theo quy tắc này, tớ hoàn toàn có thể tìm ra số lão hóa của một thành phần nào là cơ nhập phân tử nếu như biết số lão hóa của những thành phần còn sót lại.

Quy tắc 4: Trong ion đơn vẹn toàn tử, số lão hóa của vẹn toàn tử bởi vì năng lượng điện của ion cơ. Trong ion nhiều vẹn toàn tử, tổng đại số số lão hóa của những vẹn toàn tử nhập ion cơ bởi vì năng lượng điện của chính nó.

 • Các bước thăng bằng phản xạ bởi vì cách thức thăng bởi vì electron

Bước 1. Viết sơ đồ dùng phản xạ với những hóa học nhập cuộc xác lập thành phần đem số lão hóa thay cho đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân bởi vì electron: Nhân thông số để

Tổng số electron mang đến = tổng số electron nhận

Bước 4. Cân bởi vì vẹn toàn tố: rằng công cộng bám theo loại tự

Kim loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi ngôi trường (axit, bazo)

Nước (cân bởi vì H2O là nhằm thăng bằng hidro)

Bước 5. Kiểm tra số vẹn toàn tử oxi ở nhì vế (phải bởi vì nhau)

Xem thêm: oppo a92 giá 1tr8 có tốt không

Ví dụ: Thiết lập những phương trình chất hóa học bên dưới đây:

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Hướng dẫn giải chi tiết 

Xác tấp tểnh sự thay cho thay đổi số oxi hóa

Cuo + HN+5O3→ Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Sau cơ thêm thắt 6 gốc NO3- (tron cơ N không bao giờ thay đổi số oxi hóa) tức thị toàn bộ đem 8HNO3

Cuối nằm trong tớ có

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

C. Bài tập luyện thăng bằng phương trình chất hóa học đem lời nói giải

Dưới đấy là tổ hợp một trong những bài xích tập luyện thăng bằng phương trình chất hóa học thông thường xuyên được vận dụng nhập những đề đua chất hóa học lớp 8. Phương pháp hầu hết là cách thức truyền thống lâu đời.

Dạng 1: Cân bởi vì những phương trình hóa học

1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl

2) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

4) FeO + HCl → FeCl2 + H2O

5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

6) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO3

7) P.. + O2 → P2O5

8) N2 + O2 → NO

9) NO + O2 → NO2

10) NO2 + O2 + H2O → HNO3

11) Na2O + H2O → NaOH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaOH

13) Fe2O3 + H2 → Fe + H2O

14) Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O

15) FeI3 → FeI2 + I

16) AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

18) Ag + Cl2 → AgCl

19) FeS + HCl → FeCl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O

21) NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + H2O.

22) NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2

23) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+ NaCl

24) SO3 + BaCl2 + H2O → BaSO4↓trắng + HCl

25) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

Đáp án thăng bằng phương trình hóa học

1) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

2) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

4) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

6) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

7) 4P + 5O2 → 2P2O5

8) N2 + O2 → 2NO

9) 2NO + O2 → 2NO2

10) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

11) Na2O + H2O → 2NaOH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

13) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

14) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

15) 2FeI3 → 2FeI2 + I2

16) 3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

18) 2Ag + Cl2 → 2AgCl

19) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

21) 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

22) 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2.

23) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+ 2NaCl

24) SO3 + BaCl2 + H2O → BaSO4↓trắng + 2HCl

25) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Dạng 2. Chọn thông số và công thức chất hóa học thích hợp điền nhập lốt chất vấn chấm nhập phương trình hóa học 

a) Al2O3 + ? → ?AlCl3 + ?H2O

b) H3PO4 + ?KOH → K3PO4 +?

c) ?NaOH + CO2 → Na2CO3 + ?

d) Mg + ?HCl → ? +?H2

e) ? H2 + O2 → ?

f) P2O5 +? → ?H3PO4

g) CaO + ?HCl → CaCl2 + H2O

h) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + ?

Đáp án thăng bằng phương trình

a) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 +3H2O

b) H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

c) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

d) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

e) 2H2 + O2 → 2H2O

f) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

g) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

h) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2

Dạng 3. Lập phương trình chất hóa học của những phản ứng

Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3)

Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ (H2SO3)

Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2

Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4)

Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H2O

Đáp án thăng bằng phương trình

CO2 + H2O → H2CO3 (1)

(kém bền)

SO2 + H2O → H2SO3 (2)

(kém bền)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2O (3)

P2O5 + H2O → 2H3PO4 (4)

CuO + H2 → Cu + H2O (5)

Dạng 4. Lập sơ đồ dùng vẹn toàn tử và cho thấy số phân tử từng hóa học sau phản xạ hóa học

Cho sơ đồ dùng của những phản xạ sau:

a) Na + O2 → Na2O

b) P2O5 + H2O → H3PO4

c) HgO → Hg + O2

d) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Lập phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử, số phân tử của những hóa học trong những phản ứng

Lời giải: Đề bài xích khá khó khăn hiểu, tuy vậy cứ thăng bằng phương trình chất hóa học thì từng phía trên đây tiếp tục rõ rệt. Bài này giản dị và đơn giản nên nhìn nhập là hoàn toàn có thể thăng bằng được tức thì nhé:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Tỉ lệ: số vẹn toàn tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2. (Oxi ko được nhằm thành phần tuy nhiên cần nhằm ở dạng phân tử tương tự động như hidro)

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ: Số phân tử P2O5: số phân tử H2O: số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

c) 2HgO → 2Hg + O2

Tỉ lệ: số phân tử HgO: số vẹn toàn tử Hg: số phân tử O2 = 2 : 2 : 1. (lý giải tương tự động câu a), Oxi cần nhằm ở dạng phân tử)

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3. (phương trình này chưa xuất hiện ĐK xúc tác nên phản xạ tiếp tục khó khăn xẩy ra hoặc xẩy ra tuy nhiên thời hạn là khá lâu)

Dạng 5. Cân bởi vì PTHH phù hợp hóa học cơ học tổng quát

1) CnH2n + O2 → CO2 + H2O

2) CnH2n + 2 + O2 → CO2 + H2O

3) CnH2n - 2 + O2 → CO2 + H2O

4) CnH2n - 6 + O2 → CO2 + H2O

5) CnH2n + 2O + O2 → CO2 + H2O

Đán án

\begin{array}{l}
1) {C_n}{H_{2n}}\; + \left( {\frac{{3n}}{2}} \right){O_2}\; \to nC{O_2}\; + n\;{H_2}O\\
2)\;{C_n}{H_{2n + 2}}\;\left( {\frac{{3n + 1}}{2}} \right) + {O_2}\;\; \to nC{O_2}\; + \left( {n + 1} \right){H_2}O\\
3)\;{C_n}{H_{2n - 2}} + \left( {\frac{{3n - 1}}{2}} \right){O_2}\;\; \to \;\;nC{O_2}\; + \left( {n - 1} \right){H_2}O\\
4)\;{C_n}{H_{2n - 6}}\; + \left( {\frac{{3n - 3}}{2}} \right){O_2}\;\; \to nC{O_2}\; + \left( {n - 3} \right){H_2}O\\
5)\;{C_n}{H_{2n + 2}}O + \left( {\frac{{3n}}{2}} \right){O_2}\;\; \to nC{O_2} + \left( {n + 1} \right){H_2}O
\end{array}

Dạng 6*. Cân bởi vì những phương trình chất hóa học sau chứa chấp ẩn

1) FexOy + H2 → Fe + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

7) Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Đáp án 

1) FexOy + yH2 → xFe + yH2O

2) FexOy + 2yHCl → xFeCl2y/x + yH2O

(3) 2FexOy +2yH2SO4 → xFe2(SO4)2y/x + 2yH2O

4) 2M + 2nH2SO4 → M2(SO4)n + nSO2 +2nH2O

5) M + 2nHNO3 → M(NO3)n + 2nNO + H2O

7) (5x - 2y) Fe3O4 + (46x - 18y) HNO3 → 3(5x - 2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x - 9y)H2O

D. Cân bởi vì phương trình phản xạ chất hóa học sau

 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2
 • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O
 • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Ghi chú đặc biệt: Phân tử ko lúc nào phân tách song, vì thế mặc dù thăng bằng bám theo cách thức nào là thì vẫn cần đáp ứng một sản phẩm này đó là những thông số là những số vẹn toàn.

...................................

Xem thêm: vuot ngục 5 tap 4