Câu bị động dạng câu hỏi

     

khi giao tiếp bằng giờ đồng hồ Anh, chúng ta yêu cầu thường xuyên sử dụng mang lại câu chủ động cùng câu bị động, chính vì như thế hầu hết kỹ năng về nhì một số loại câu này chắc chắn các bạn sẽ nên ghi ghi nhớ nếu như muốn nói với giao tiếp giờ Anh giỏi.

Bạn đang xem: Câu bị động dạng câu hỏi

Để chúng ta thuận lợi hơn Lúc tò mò về câu dữ thế chủ động với câu tiêu cực vào giờ Anh, tinycollege.edu.vn đang tổng hợp lại vớ tần tật kiến thức và kỹ năng về nhì loại câu này vào bài viết dưới đây, các bạn hãy giữ lại ngay nhằm học hành và tìm hiểu thêm nhé!


I. Câu dữ thế chủ động với câu tiêu cực là gì?IV. Câu hỏi vào câu bị độngVI. Một số dạng câu tiêu cực quánh biệt

I. Câu chủ động cùng câu bị động là gì?

1.Câu dữ thế chủ động (Active sầu sentence)

– Câu chủ động là câu có công ty ngữ là bạn hoặc thứ gây ra hành vi.

S + V + O

Trong đó: S = subject (chủ ngữ); V = verb (động từ); O = object (tân ngữ)

John wrote a letter.

S V O

(Anh ấy vẫn viết một lá thỏng.)

2. Câu bị động (Passive sentence)

– Câu bị động là câu trong số ấy nhà ngữ là người hoặc đồ vật Chịu tác động ảnh hưởng của hành vi không giống.

*
Câu bị động

+ Cấu trúc tầm thường của câu bị động:

S + tobe + P.Phường + (by + tác nhân gây ra hành động)

Trong đó: P.P.. = past participle (vượt khứ đọng phân từ).

Ví dụ: A letter was written by John. – (Lá tlỗi đã làm được John viết.)

II. Các bước gửi từ bỏ câu dữ thế chủ động quý phái câu bị động

1- Xác định S, V, O trong câu dữ thế chủ động.

2- Xác định thì của cồn từ.

3- Lấy O vào câu dữ thế chủ động làm svào câu bị động, lấy S vào câu dữ thế chủ động làm cho O vào câu tiêu cực.

4- Lấy V thiết yếu trong câu chủ động thay đổi Phường.P rồi thêm BE phù hợp trước P.P.

5- Đặt BY trước O trong câu tiêu cực.

(A = Active sầu sentence) John wrote a letter.

(Phường = Passive sentence) A letter was written by John.

Trong (A)

1- John là S, wrote là V chủ yếu, a letter là O,

2- Thì của hễ từ là thì vượt khđọng solo.

3- Lấy a letter có tác dụng S trong câu thụ động và John có tác dụng O trong câu thụ động.

4- Lấy V thiết yếu wrote biến thành Phường.Phường là written. Do V chính trong câu là dữ thế chủ động làm việc thì vượt khứ đọng đối kháng với a letter trong câu thụ động số không nhiều phải BE cần là was.

5- Đặt by trước John.

III. Cách thay đổi hễ từ vào câu bị động theo thì

Active sầu sentence (Câu công ty động)

Passive sentence (Câu bị động)

Thì hiện tại đơn

S + V + O

Ex: Lan does the housework every day.

O + am/is/are + Phường.Phường (by +S)

Ex: The housework is done by Lan everyday.

Thì ngày nay tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

Ex: I am learning English.

O + am/is/are + being + PPhường (by + S)

Ex: English is being learnt.

Thì hiện nay hoàn thành

S + have/ has + Phường.P + O

Ex: Kate has painted her house

O + have/ has + been + P..P.. + S

Ex: Her house has been painted.

Thì vượt khứ dứt tiếp diễn

S + have/ has + been + V_ing + O

Ex: She has been waiting for me.

O + have/ has been + being + PP. + S

Ex: l has been being waited for.

Thì thừa khứ đọng đơn

S + V(quá khứ) + O

Ex: Mr.Hung bought a car.

O + was/ were + Phường.Phường (by + S)

Ex: A oto was bought by Mr.Hung.

Thì vượt khứ đọng tiếp diễn

S + was/ were + V-ing + O

Ex: He was watching a football match.

O + was/ were + being + PP (by + S)

Ex: A football match was being watched.

Thì quá khđọng trả thành

S + had + P.P. + O

Ex: Tom had finished the report before 10 a.m.

O + had + been + PP.. (by + S)

Ex: The report had been finished before 10 a.m.

Thì quá khứ xong tiếp diễn

S + had + been + V-ing + O

Ex: They had been having dinner for ten ten minutes before I arrived.

O + had + been + being + PPhường (by + S)

Ex: Dinner had been being eaten for ten minutes before I arrived.

Thì sau này đơn

S + will + V + O

Ex: I will sover this letter.

O + will + be + P.Phường. (by + S)

Ex: This letter will be sent.

Thì sau này tiếp diễn

S + will + be + V-ing + O

Ex: They will be building a new school by June.

O + will + be + being + P.P (by + S)

Ex: A new school will be being built by June.

Thì tương lai trả thành

S + will + have + P.P.. + O

Ex: Bob will have finished an English course at the kết thúc of this year.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tài Khoản Mới, Violympic Toán: Bí Quyết Luyện Thi Đạt Giải Cao

O + will + have + been + Phường.P (by + S)

Ex: An English course will have sầu been finished by Bob at the end of this year.

Thì sau này kết thúc tiếp diễn

S + will + have sầu + been + PP.. + O

Ex: By 9:00 tonight, she will have sầu been drawing the picture for 5 hours.

O + will + have sầu + been + being + P.P.. (by + S)

Ex: By 9:00 tonight, the picture will have been being drawn for 5 hours.

Thì sau này gần

S + tobe + going to lớn + V + O

Ex: Trang is going to lớn make a dress.

O + tobe + going khổng lồ + be + Phường.Phường (by + S)

Ex: A dress is going to lớn be made by Trang.

Động từ khuyết thiếu thốn (can/ must/…)

S + can/ must/ … + V + O

Ex: He should brush his teeth twice a day.

O + can/ must/ … + be + Phường.P (by + S)

Ex: His teeth should be brushed twice a day.

LƯU Ý:

Nếu công ty từ bỏ trong câu dữ thế chủ động KHÔNG chứng thực là bạn tuyệt thiết bị ví dụ, rõ ràng (people, someone, every one, no one, any one, I, we, you, they, he, no one/any one/ me/us/ you/them/her/him/ it) rất có thể được loại bỏ.

IV. Câu hỏi vào câu bị động

Câu tiêu cực sinh hoạt dạng Yes – No Question

Yes – No Question là những thắc mắc nhưng mà câu trả lời buộc phải là yes xuất xắc no với thường được bước đầu bằng:

– Các hễ từ kmáu thiếu: shall, ought to, must, will, would, might, may, ..

– Các trợ đụng từ bởi, have, be, …

*
Câu tiêu cực sống dạng Yes/ No Question

+ Cách thay đổi câu dữ thế chủ động quý phái câu bị động:

Cách 1: Xác định thì của câu hỏi.Cách 2: Chuyển trường đoản cú dữ thế chủ động sang trọng bị động, không yêu cầu để ý cho tới dấu chnóng hỏi.Bước 3: Viết lại dấu chnóng hỏi cùng vận động trường đoản cú to be lên trước nhà ngữ.

Ex: Did John draw the picture? (câu công ty động)

Cách 1: Xác định thì của thắc mắc. Vì đó là thì thừa khứ đơn đề xuất ta cần sử dụng phương pháp bị động của thì thừa khứ đọng đối kháng.

=> S + was/ were + P..P

Cách 2: Chúng ta cứ đọng làm cho nlỗi một câu tiêu cực sinh sống thì thừa khứ 1-1 thông thường, chớ quan tâm cho tới vệt chnóng hỏi.

=> The picture was drawn by John.

Cách 3: Trong thời điểm này, ta new trả dấu chnóng hỏi về, còn chỉ bài toán chuyển trợ cồn tự was (thừa khđọng của be) lên đầu câu là hoàn thành.

=> Was the picture drawn by John?

Dạng câu bị động Wh – Question

+ Dạng 1: Câu tiêu cực cùng với từ bỏ nhằm hỏi When/ Why/ How/ Where + trợ hễ trường đoản cú + S + V?

– Chúng ta vẫn có tác dụng 3 bước tương tự như như dạng Yes-No Question rồi sau cuối thêm các từ bỏ When, Why, How, Where …

Where does your friend hold the party?

=> Where is the tiệc ngọt held by your friend?

*
Câu tiêu cực làm việc dạng Wh – Question

+ Dạng 2: Câu tiêu cực cùng với Who/What + V + O?

Who wrote this poem?

=> Who(m) was this poem written?

+ Dạng 3: câu tiêu cực với What/ Which + trợ động từ bỏ + S + V?

Which books does your sister read?

=> Which books are read by your sister?

LƯU Ý:

Vì does nghỉ ngơi thì hiện nay đối chọi cần ta phân tách theo công thức tiêu cực làm việc thì ngày nay đối kháng với are được phân tách phụ thuộc vào vào tự books.

V. Câu tiêu cực gồm nhì tân ngữ

Câu thụ động bao gồm nhì tân ngữ, trong những số ấy có một tân ngữ trực tiếp (chỉ vật) với một tân ngữ gián tiếp (chỉ người).

Có nhị dạng cấu trúc của câu chủ động có nhì tân ngữ:

S + V + OI + OdS + V + Od + to/ for + OI

(Trong đó: OI = Indirect Object: tân ngữ con gián tiếp; Od = Direct Object: tân ngữ trực tiếp)

I sent my friover a postcard.I sent a postcard to lớn my friend.

=> Lúc chuyển quý phái câu thụ động họ tất cả hai biện pháp đưa, rất có thể đặt tân ngữ gián tiếp hoặc tân ngữ thẳng của câu chủ động lên cai quản ngữ của câu tiêu cực, tùy thuộc theo bọn họ hy vọng nhấn mạnh về bạn tốt đồ.

– Cấu trúc câu bị động:

OI + tobe + P.Phường. + Od (by S)Od + tobe + Phường.Phường + to/for+ OI (by S)

(A) I sent my friend a postcard.

(P) My friover was sent a postcard.

(P) A postthẻ was sent khổng lồ my friend.

– Một số động tự theo sau gồm hai tân ngữ:

give sầu tobuy (for)skết thúc (to)make (for)show (tolget (for)lend (to)

VI. Một số dạng câu thụ động đặc biệt

Dạng 1

(A) People/They + think/say/ believe/ suppose + that + S + V

– Đối cùng với câu chủ động ngơi nghỉ dạng này họ tất cả hai bí quyết chuyển quý phái câu bị động:

C1: S + am/is/are + thought/said/ believed/supposed + lớn + VinfC2: It is + thought/ said/believed/supposed + that + S + V

(A) People think that she is a good teacher.

(P) She is thought khổng lồ be a good teacher.

(P) it is thought that she is a good teacher.

(Mọi bạn nghĩ rằng cô ấy là 1 gia sư giỏi)

Dạng 2: Câu thụ động với hồ hết rượu cồn trường đoản cú trách nhiệm, ý kiến đề xuất, yêu cầu

Những cồn trường đoản cú thông thường sẽ có vào dạng này:

suggest khuyến nghị, đề nghị)order (ra lệnh)dem& (đề nghị)recommend (nhằm xuất)require (đòi hỏi)request (đề nghị

+ Cấu trúc:

(A) S + suggest/require/ … + that + S + V-info(P) It + be + suggested/ required/ … + that + O + be + P.P

(Trong đó: Vinf = infinitive verb: rượu cồn tự nguim thể ko “to”)

He suggested that she buy a máy vi tính.

It was suggested that a laptop be bought

(Anh ấy ý kiến đề nghị cô ấy cài một chiếc laptop.)

Dạng 3: Dạng bị động của đụng từ nguyên ổn thể

+ Cấu trúc:

(A) It + be + adj + for + sb + to V + sth.(P) It + be + adj + for + sth + to be + P.P..

Trong đó: adj = adjective: tính từ; sb = somebody: ai đó (chỉ người); sth = something: cái gì (chỉ vật).

(A) It is difficult for me lớn fix the oto.

(P) It is difficult for the oto to be fixed.

(Thật cực nhọc để tôi sửa chiếc xe hơi này.)

4. Dạng 4: Câu thụ động của câu mệnh lệnh

+ Câu khẳng định:

(A) V + O(P) Let + O + be + P..P!

+ Câu tủ định:

(A) Don’t + V + O!(P) Let + not + O + be + P.P! Hoặc Don’t let + O + be + Phường.P!

(A) Wash your dirty clothes!

(P) Let your dirty clothes be washed!

(Hãy giặt áo xống phiên bản của nhỏ đi)

(A) Don’t pichồng the flower!

(P) Let not the flower be picked!

Don’t let the flower be picked!

(Đừng ngắt hoa!)

Một số dạng câu quan trọng đặc biệt khác

Active

Passive

It is impossible khổng lồ vày sth: tất yêu có tác dụng gì

Ex: It is impossible lớn cook this.

(Không thể nấu bếp được món đó.)

Something can’t be done

Ex: This can’t be cooked.

S + enjoy + V-ing + O: ưa thích có tác dụng gì

Ex: I enjoy collecting stamps.

(Tớ say mê xem thêm thông tin tem.)

S + enjoy + 0 + being + Phường.P

Ex: I enjoy stamps being collected.

S + have/ get + sb + (to) V + O: dựa vào ai đó làm gì

Ex: I have my sister make a dress.

Xem thêm: Đấm Không Trượt Phát Nào Và Đứng Hình 5 Giây: Nghe Suốt Mà Mấy Ai Biết Nguồn Gốc

(Mình dựa vào chị gái may một dòng đầm.)

S + have/get + O + P.P (by sb)

Ex: I have sầu a dress made by my sister.

Kiến thức về câu dữ thế chủ động và câu thụ động vào giờ Anh bao gồm vào một số trong những cuốn sách sau:


Chuyên mục: Kiến thức thú vị