Cấu trúc it was not until

     

Cấu trúc it is/was not until….that…….(mãi cho đến khi…..thì….). Đây là một trong những phần kiến thức ngữ pháp thường gặp gỡ trong các đề thi giờ anh. Ở những bài bác trường đoản cú luận thì những bạn sẽ gặp mặt nội dung bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường xuyên xuất hiện thêm vào phần sửa lỗi không nên hoặc chọn đáp án đúng.

Bạn đang xem: Cấu trúc it was not until

⇒ Vì vậy cực kỳ quan trọng cùng đặc trưng chúng ta đề nghị làm rõ cùng ghi lưu giữ nhằm vận dụng.

*

Cách viết lại câu với Not until

➥ Công thức: S + V (chia làm việc dạng bao phủ định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (phân chia theo động từ làm việc nhà ngữ)

Ví dụ:

She didn’t accept his love sầu until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love.

He didn’t visit until the last weekend.

→ It was not until last weekover that he visited me.

Cấu trúc Only when

Xét về khía cạnh ngữ nghĩa, cả only when cùng not until đều phải có nét tương đồng và hoàn toàn có thể sửa chữa lẫn nhau. Vì vậy ta cũng có thể dùng only when thay thế mang lại not until.

Only when Có nghĩa là “ chỉ mang đến khi…”, đùng dể nhấn mạnh mốc thời hạn xẩy ra vụ việc hành vi.

➥ Công thức: Only when + S + V(s/es) + trợ hễ từ bỏ + S + V (nguyên ổn thể)

Chụ ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề đựng Only when, theo sau Only when chỉ rất có thể là một mệnh đề, chứ thiết yếu là trường đoản cú tốt các tự chỉ thời hạn như đối với Not until.

Ví dụ:

She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me.

→ It was not until he needed some money that he visited me.

I didn’t go swimming until the rain stopped.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Môn Toán Lớp 1 Vòng 7 Năm Học 2016, Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 4 Năm Học 2016

→ Only when the rain stopped did I go swimming.

→ It was not until the rain stopped that I went swimming.

Bài tập vận dụng

Cấu trúc ngữ pháp not until hết sức đặc trưng trong những lúc học giờ đứa bạn cần cầm được. Vì vậy hãy rèn luyện cùng chấm dứt thiệt các bài bác tập bao gồm liên quan nhằm nắm rõ với ghi lưu giữ. Vuihoctienghen tuông.vn đã cung cấp tới chúng ta các bài xích tập cần thiết để các bạn rèn luyện nhé

Exercise 1: Choose the best answer.

1.It was not until midnight ______________bachồng home page.

A.did John come B. had John come C. that John had come D. that John came

2.It was not until 1994 that this school______________

A.builds B. built C. had built D. was built

3.It was not until 2000 that I ______________ him

A.teach B. teaching C. lớn teach D. taught

4.It _________________ until his father came that he ate something.

A.was B. were C. was not D. were not

5.It was not until I ______________ khổng lồ new school that my mother bought me a new bike.

A.go B. went C. am going D. will go

6.It was not until ______________ that I met her

A.next week B. last week C. week D. the week

7.It was not _______________ 2000 that I met him

A.in B. at C. until D. by

8.It was not until September that I ______ this school.

A.leave sầu B. leaves C. leaving D. left

Exercise 2: Rewrite these sentences

He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________

They didn’t get round to lớn business until they had finished eating.

=> Only when_________________________________________________

She didn’t write khổng lồ hlặng until she received a letter from hlặng.

=> It was not until______________________________________________

The letter didn’t arrive sầu until yesterday.

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have sầu to lớn wear uniform until I go to lớn school.

=> It is not until ________________________________________________

Với hầu như kiến thức với bài bác tập tinycollege.edu.vn cung ứng bên trên phía trên, hi vọng những các bạn sẽ học tiếng anh thật giỏi với đạt điểm cao trong số bài xích thi tiếng anh.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị