Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Bạn đang xem: Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


*

*


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Xem thêm: There'S Someone At The Door, There'S Somebody At The Door : Britishtv

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

Chỉ là chùm sáng phân kì

Chỉ là chùm sáng song song.

Chỉ là chùm sáng hội tụ

Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội tụ


Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lồi cho chùm sáng phản xạ là:


Chuyên mục: Kiến thức thú vị