Cho 20 điểm trong đó có a điểm thẳng hàng

     

Cho đôi mươi điểm rõ ràng, trong các số đó tất cả a điểm thẳng sản phẩm. Cđọng 2 điểm, ta vẽ một con đường thẳng. Tìm a , biết vẽ được toàn bộ 170 mặt đường trực tiếp.

Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó có a điểm thẳng hàng


Phương thơm pháp giải

Áp dụng định nghĩa: Qua nhì điểm bất cứ ta luôn luôn dựng được một mặt đường trực tiếp.

Trong $a , (a>1)$ điểm nhưng mà không tồn tại bố điểm nào trực tiếp mặt hàng thì ta vẽ được: (left( a - 1 ight).a:2) đường thẳng.


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

Trong trăng tròn điểm mà lại không có bố điểm nào trực tiếp sản phẩm thì ta vẽ được: (19.20:2 = 190) mặt đường trực tiếp.

Trong a điểm nhưng mà không có bố điểm như thế nào thẳng hàng thì ta vẽ được: (left( a - 1 ight).a:2) mặt đường trực tiếp.

Nhưng vì chưng bao gồm a điểm thẳng mặt hàng nên chỉ có thể có một đường trực tiếp được vẽ. Do kia,theo bài bác ra ta có:

$eginarrayl190 - dfracleft( a - 1 ight)a2 + 1 = 170\ Leftrightarrow dfracleft( a - 1 ight)a2 = 21\ Leftrightarrow a^2 - a - 42 = 0\ Leftrightarrow a^2 - 7a + 6 ma - 42 = 0\ Leftrightarrow aleft( a - 7 ight) + 6left( a - 7 ight) = 0\ Leftrightarrow left( a - 7 ight)left( a + 6 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayla - 7 = 0\a + 6 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayla = 7left( tm ight)\a = - 6left( ktm ight)endarray ight.endarray$

Vậy tất cả 7 điểm trực tiếp sản phẩm.

Đáp án đề xuất lựa chọn là: c


...
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Em nên lựa chọn phát biểu sai trong các tuyên bố sau:


Biết$widehat aOb; = ;135^0,;widehat mOn; = ;45^0.$ Vậy nhị góc $aOb$ cùng $mOn$ là nhị góc:


Em hãy lựa chọn tuyên bố đúng trong các tuyên bố sau:


Cho cha điểm ko thẳng sản phẩm $O, A, B.$ Tia $Ox$ nằm giữa nhì tia $OA, OB$ lúc và chỉ còn Lúc tia $Ox$ cắt


Em nên lựa chọn tuyên bố đúng trong những phát biểu sau:


Có từng nào tam giác trên hình mẫu vẽ sau


*

Cho hình vẽ. Tính$widehat yOz$.


*

Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 6centimet, AB = 4centimet, AC = 3centimet. Ta bao gồm các bước sau:

(I) Vẽ cung tròn vai trung phong B, bán kính 4 cm; Vẽ cung tròn vai trung phong C, nửa đường kính 3cm

(II) Vẽ đoạn thẳng BC = 6cm(III) Vẽ đoạn trực tiếp AB, AC, ta có△ABC.(IV) Lấy một giao điểm của nhì cung trên, call giao điểm đó là A.

Thđọng trường đoản cú vẽ đúng là


Biết(widehat xOy;widehat yOz) là hai góc bù nhau và(widehat yOz = 140^circ ) . Tính (widehat xOy) .


Biết(widehat xOy;widehat yOz) là nhì góc phụ nhau và(widehat yOz = 20^circ ) . Tính (widehat xOy) .


Cho con đường tròn (left( O;3cm ight)), với điều kiện làm sao sau đây thì điểm M ở trên tuyến đường tròn đó:


Cho(widehat aOc = 35^circ ;,widehat bOc = 130^circ ) . Biết tia Oa nằm giữa nhì tia Ob với Oc. Tính(widehat aOb) .


Cho hình mẫu vẽ. Biết tia Oy nằm trong lòng hai tia Oz với Ox. Tính (widehat xOz) .

Xem thêm: Bài Giảng Điện Tử Ngữ Văn 8, Ông Đồ Ngữ Văn 8 Bài Giảng Điện Tử


*

Cho tia Oy là tia phân giác của góc xOz. Biết(widehat xOz = 110^circ ) . Tính (widehat xOy.)


Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ là tia Om, vẽ (widehat mOt = 37^0,widehat ;mOn = 80^0). Tính (widehat nOt).


Cho (left( O;,R ight)), cùng với ĐK như thế nào thì điểm M nằm ngoài đường tròn đó?


Trên và một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, vẽ (widehat xOy = 30^0,widehat xOz = 50^0), em hãy chọn phát biểu đúng trong những tuyên bố sau:


Cho cha tia Oa;Ob;Oc chung gốc. Biết (widehat aOb = 23^circ ;widehat bOc = 35^circ ;widehat cOa = 58^circ .) Chọn câu đúng.


Cho (widehat xOy = 125^0) ,vẽ tia Oz làm sao cho (widehat yOz = 35^0) . Có bao nhiêu bí quyết vẽ tia Oz? Tính (widehat xOz) trong từng ngôi trường thích hợp đó.


Cho (100) tia gồm (Ox_2,Ox_3,....,Ox_99) nằm trong lòng hai tia (Ox_1) cùng (Ox_100). Hỏi có từng nào góc được chế tác thành?


Trên đường trực tiếp xx’ mang một điểm O. Trên thuộc nửa khía cạnh phẳng bờ là con đường thẳng xx’ vẽ ba tia Oy, Ot, Oz sao cho: (widehat x"Oy = 40^0,,,widehat xOt = 97^0,,,widehat xOz = 54^0) . Chọn câu đúng độc nhất vô nhị.


Cho On là tia phân giác của (widehat mOt). Biết (widehat mOn = 45^0), số đo của (widehat mOt) là:


Trên và một nửa mặt phẳng bờ có đựng tia Ox, vẽ nhì tia Oy cùng Oz sao cho(widehat xOy = 32^0;,widehat xOz = 64^0) . Hãy lựa chọn câu sai:


Trên đường tròn (O) ta mang một số trong những điểm minh bạch. Vẽ các dây cung có hai đầu là hai trong các số điểm sẽ mang lại. Biết rằng bao gồm tất cả 15 dây cung. Tính số điểm đã mang trên cung tròn.


Cho haigóc (widehat xOy) với (widehat yOz) là hai góckề bù. Biết(widehat xOy = 76^circ ) . Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Số đo của góc xOm là:


Cho (widehat BOC = 96^circ ) . A là 1 điểm bên trong góc BOC. Biết(widehat BOA = 40^circ ) . Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính(widehat COD) .


Cho cha tia Ox;Oy;Oz cùng tia Oy nằm trong lòng nhì tia Ox cùng Oz. Cho biết (widehat xOz = 100^circ ;2,widehat xOy = 3,widehat yOz.) Tính (widehat xOz) cùng (widehat zOy.)


Cho hai tuyến đường trực tiếp xy cùng uv cắt nhau trên O. Trong nửa phương diện phẳng bờ xy đựng tia Ou, kẻ tia Om. Cho biết (widehat xOu = 35^circ ;widehat yOm = 50^circ .) Tính số đo những góc (widehat uOm;widehat vOx;widehat yOv.)


Cho nhì góc kề (widehat xOy) với (widehat yOz,) Om và On thứu tự là những tia phân giác của (widehat xOy) cùng (widehat yOz.) Tính số đo góc (mOn) biết rằng tổng số đo của nhị góc xOy cùng yOz là (140^circ .)


Cho hai tia Ox cùng Oy đối nhau, trên thuộc nửa mặt phẳng bờ xy vẽ các tia Oz;Ot thế nào cho (widehat xOz = 160^circ ;widehat yOt = 120^circ .) Tia Om là tia phân giác của góc tOz. Tính số đo góc $mOz.$


Cho con đường thẳng xy trải qua điểm O, trên cùng nửa phương diện phẳng bờ xy vẽ những tia Ot, Om, On làm sao để cho (widehat xOt = 60^circ ;widehat yOn = 80^circ ;widehat yOm = 40^circ .) Chọn câu đúng độc nhất.


Cho 10 tia riêng biệt tầm thường nơi bắt đầu O. Xóa đi ba tia trong đó thì số góc đỉnh O giảm đi bao nhiêu?


Trên mặt đường tròn rước 5 điểm rành mạch. Lấy thêm 4 điểm rõ ràng nữa (khác cùng với 5 điểm mang đến trước) thì số cung của đường tròn tăng lên là bao nhiêu?


Cho hai góc kề bù (widehat aOb) với (widehat bOc) trong những số đó (widehat aOb = 3.widehat bOc) . Trên nửa khía cạnh phẳng bờ aOc chứa tia Ob, vẽ tia Od làm sao để cho (widehat aOd = widehat bOc.) Chọn câu đúng về (widehat bOc) cùng (widehat bOd) .


Cho (widehat AOB = 135^0), điểm C bên trong (widehat AOB) biết (widehat BOC = 90^0) . Điện thoại tư vấn OD là tia đối của tia OC.


Cho (widehat xOy) với (widehat y mOz) là nhì góc kề bù. Góc (widehat y mOz = 30^0) . Vẽ tia phân giác Om của (widehat xOy) với tia phân giác On của (widehat y mOz).


Cho trăng tròn điểm phân biệt, trong những số đó bao gồm a điểm trực tiếp hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một mặt đường thẳng. Tìm a , biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng.


Cho 101 con đường trực tiếp trong những số đó bất kể hai tuyến đường trực tiếp nào thì cũng giảm nhau, không tồn tại bố đường trực tiếp làm sao đồng quy. Tính số giao điểm của bọn chúng.

Xem thêm: Sắc Tố Tiếp Nhận Ánh Sáng Trong Phản Ứng Quang Chu Kì Của Thực Vật Là


*

*

Cơ quan tiền chủ quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị