Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a mặt bên sab là tam giác đều

     

Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, mặt mặt $SAB$ là tam giác các và $SC = asqrt 2 $. điện thoại tư vấn $H,K$ theo lần lượt là trung điểm của những cạnh $AB$ cùng $AD$.Khẳng định nào sau đấy là sai?.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a mặt bên sab là tam giác đều


Pmùi hương pháp giải

Sử dụng định lý Pi-ta-go hòn đảo để chứng minh (Delta SHC) vuông trên (H), từ đó suy ra tính đúng, sai cho các giải đáp.


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

*

Vì $H$ là trung điểm của $AB$ cùng tam giác $SAB$ những đề xuất $SH ot AB$

Lại gồm $SH = dfracasqrt 3 2,SC = asqrt 2 ,$ $HC = sqrt BH^2 + BC^2 = dfracasqrt 5 2$

Do đó $HC^2 + HS^2 = dfrac3a^24 + dfrac5a^24 = 2a^2 = SC^2$

$ Rightarrow Delta HSC$ vuông tại $H Rightarrow SH ot HC$ đề nghị B đúng.

Vậy $left{ eginarraylSH ot HC\SH ot ABendarray ight. Rightarrow SH ot left( ABCD ight)$ cần A đúng.

b) Ta bao gồm $AC ot HK$ với $AC ot SH Rightarrow AC ot left( SHK ight)$

$ Rightarrow AC ot SK$ đề nghị C đúng.

Đáp án buộc phải chọn là: d


...

Xem thêm: Huy Khánh Và Khởi My Nhờ Đóng Mv Thay Chí Thiện, Khởi My Và Kelvin Huy Khánh


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (SA ot left( ABCD ight)) và (AB ot BC). Dựng (AH) là mặt đường cao của (Delta SAB). Khẳng định như thế nào dưới đây sai?


Cho tđọng diện $SABC$ có $ABC$ là tam giác vuông trên $B$ cùng $SA ot left( ABC ight)$. Gọi $AH$ là đường cao của tam giác $SAB$, thì xác định làm sao sau đây đúng tuyệt nhất.


Cho tđọng diện $ABCD$gồm (AB = AC) cùng (DB = DC). Khẳng định làm sao dưới đây đúng?


Cho hình chóp (S.ABC) có (SA ot (ABC)) cùng (AB ot BC.) Số những mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác đa số cạnh (a) cùng độ dài những bên cạnh (SA = SB = SC = b.) gọi (G) là trung tâm của tam giác (ABC.) Độ dài đoạn thẳng (SG) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) có lòng (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). gọi (AE;AF) lần lượt là những mặt đường cao của tam giác (SAB) cùng tam giác $SAD$. gọi (M) là giao điểm của (SC) với ( (AEF) ). Chọn xác minh đúng trong số xác minh sau ?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm cạnh (SA ot left( ABC ight)) với đáy (ABC) là tam giác cân ở (C). Call (H) với (K) theo lần lượt là trung điểm của (AB) với (SB). Khẳng định như thế nào tiếp sau đây sai?


Cho tđọng diện (OABC) có (OA,OB,OC) song một vuông góc với nhau. điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu của (O) trên (mp(ABC)). Mệnh đề làm sao không đúng trong các mệnh đề sau:


Cho tđọng diện (ABCD) có (AB ot CD) cùng (AC ot BD). điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các khẳng định sau, xác định như thế nào sai?


Cho hình chóp $SABC$ tất cả $SA ot left( ABC ight).$ Gọi $H, m K$ theo thứ tự là trực trung ương các tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề như thế nào không nên trong những mệnh đề sau?


Cho hai hình chữ nhật $ABCD$ với $ABEF$ phía trong hai khía cạnh phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng $AC$ và $BF$ vuông góc với nhau. gọi $CH$ cùng $FK$ lần lượt là mặt đường cao của hai tam giác $BCE$ với $ADF$.

Khẳng định như thế nào sau đó là sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). Call (I), (J), (K) theo lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) và (SB). Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Cho hình tứ diện (ABCD) bao gồm $AB$, $BC$, $CD$ song một vuông góc nhau. Hãy chỉ ra điểm (O) bí quyết phần nhiều tư điểm (A), (B), (C), (D).


Cho hình chóp $S.ABCD$ có lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đều với $SC = asqrt 2 $. Hotline $H,K$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB$ với $AD$.Khẳng định như thế nào sau đấy là sai?.


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ gọi $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn xác minh đúng trong những xác định sau


Cho tứ diện $OABC$ tất cả $OA,OB,OC$ song một vuông góc cùng nhau. Gọi $H$ là hình chiếu của $O$ cùng bề mặt phẳng $left( ABC ight)$. Xét những mệnh đề sau :

I. Vì $OC ot OA,OC ot OB$ đề nghị $OC ot left( OAB ight)$.

II. Do $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Có $OH ot left( ABC ight)$ cùng $AB submix left( ABC ight)$cần $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Từ $left( 1 ight)$ và $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề bên trên là:


Cho hình hộp $ABCD.A"B"C"D"$ gồm lòng là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ với $A"A = A"B = A"D$. Điện thoại tư vấn $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ trên $left( ABCD ight)$ là :


*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức social trực tuyến số 240/GPhường. – BTTTT vì Bộ tin tức với Truyền thông.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị