Cho mạch điện như hình vẽ e=6v

     

E = 6V, r = R3 = 0,5$Omega $, R1 = 3$Omega $, R2 = 2$Omega $, C1 = C2 = 0,2μF. Bỏ qua điện trsinh hoạt dây nối. Số electron dịch chuyển hẳn sang khóa K là?


*

Pmùi hương pháp giải

+ Áp dụng định chế độ Ôm đến toàn mạch: (I = fracER_N + r)

+ Áp dụng biểu thức Q = CU


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

Ta gồm, độ mạnh cái năng lượng điện vào mạch thiết yếu Khi K đóng góp tuyệt msống là:

(I = fracER_1 + R_2 + R_3 + r = frac63 + 2 + 0,5 + 0,5 = 1A)

- khi K mở: C3 thông suốt C2 => qM = 0

- khi K đóng góp, ta có:

(left{ eginarraylq_1 = C_1U_AM = C_1U_AB = C_1I(R_1 + R_2) = 10^ - 6C\q_2 = C_2U_NM = C_2U_NB = C_2IR_2 = 0,4.10^ - 6Cendarray ight.)

=> q­M = - q1 - q2 = -1,4.10-6C

Các electron dịch chuyển từ bỏ B mang đến K cho M:

(ne = frac1,4.10^ - 61,6.10^ - 19 = 8,75.10^12) hạt

Đáp án phải lựa chọn là: b


...

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e=6v


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho mạch điện sau:

Biết E = 24V, r = 2$Omega $, R1 = R2 = 5$Omega $, C1 = 4.10-7F, C2 = 6.10-7F.

Điện tích trên 2 phiên bản tụ năng lượng điện lúc K mngơi nghỉ là


*

Cho mạch năng lượng điện sau:

Biết E = 24V, r = 2$Omega $, R1 = R2 = 5$Omega $, C1 = 4.10-7F, C2 = 6.10-7F.

Xem thêm:

Điện tích bên trên 2 bản tụ năng lượng điện Khi K đóng góp là?


*

Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ

khi đóng góp khóa K, hiệu năng lượng điện nuốm định hình bên trên tụ điện là U1 = 27V. Hãy tìm kiếm suất năng lượng điện động của nguồn với xác minh hiệu điện cố bình ổn U2 trên tụ sau khi ngắt khóa K, biết r = R1 = R; R2 = 2R; R3 = 3R


*

Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

$E = 12V$, $r = 2Omega $, $R_1 = 1Omega $, $R_2 = 2Omega $, $R_3 = 3Omega $, C1 = 1μF, C2 = 2μF.

Dòng điện chạy qua mối cung cấp là?


*

Cho mạch điện nhỏng hình vẽ:


(E = 12V,r = 2Omega ,R_1 = 1Omega ,R_2 = 2Omega ,R_3 = 3Omega ), (C_1 = 1mu F,C_2 = 2mu F)

Điện tích bên trên từng tụ điện là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R1 = 20$Omega $, R2 = 30$Omega $, R3 = 10$Omega $, C1 = 20μF, C2 = 30μF, U = 50V

Ban đầu K msinh sống, điện lượng qua R3 Lúc K - đóng góp là bao nhiêu?


Cho mạch điện nhỏng hình vẽ:

Mỗi nguồn E = 7V, r = 1$Omega $, R1 = 16$Omega $, R2 = R3 = 10$Omega $, Đ(4V-1W), C = 2nF. Coi rằng vôn kế của điện trở của ampe kế không đáng chú ý, năng lượng điện trlàm việc của vôn kế rất to lớn. Số chỉ của vônkế cùng ampe kế là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

E = 6V, r = R3 = 0,5$Omega $, R1 = 3$Omega $, R2 = 2$Omega $, C1 = C2 = 0,2μF. Bỏ qua năng lượng điện trở dây nối. Số electron dịch chuyển hẳn qua khóa K là?


Cho mạch điện nlỗi hình vẽ:

E1 = 6V, E2 = 3V; C1 = C2 = 0,1μF

Ban đầu K - ngắt, khẳng định số năng lượng điện tử chuyển hẳn qua khóa K Khi K - đóng?


Cho mạch điện nhỏng hình vẽ


(E_1 = 6V,E_2 = 3V), (r_1 = 2Omega ,r_2 = 1Omega ), (R_1 = 4Omega ,R_2 = 2Omega ). Các tụ điện tất cả điện dung (C_1 = 0,6mu F,C_2 = 0,3mu F). Ban đầu K ngắt tiếp nối đóng K. Hiệu năng lượng điện nắm thân hai điểm D và N lúc K - ngắt cùng K - đóng.


*

Cơ quan liêu công ty quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp các dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Sở tin tức cùng Truyền thông.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị