Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào x

Cách chứng minc giá trị của biểu thức ko phụ thuộc vào biến qua ví dụ minc họa bao gồm lời giải được phân chia sẻ bởi Gia sư Tiến Bộ.

Bạn đang xem: Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào x

Dạng bài xích tập chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến được học vào chương trình Đại số lớp 8.

Thế nào là biểu thức không phụ thuộc vào biến?

Biểu thức không phụ thuộc vào biến là biểu thức sau khi rút ít gọn không hề chứa biến.

Cách chứng minc giá chỉ trị biểu thức không phụ thuộc vào biến:

Để chứng minh giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào biến chúng ta thực hiện biến đổi biểu thức đã mang đến bằng cách nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức và thu gọn kết quả.

Xem thêm: Ngày Ngày Mặt Trời Đi Qua Trên Lăng Thấy Một Mặt Trời Trong Lăng Rất Đỏ

Ví dụ: Chứng minch giá chỉ trị của biểu thức sau ko phụ thuộc vào :

a)

*

b)

*

Hướng dẫn giải:

a) Biến đổi biểu thức A, ta có:

*

Suy định giá trị của A không phụ thuộc vào .

b) Biến đổi biểu thức B, ta có:

*

Suy định giá trị của B ko phụ thuộc vào .

Bài tập chứng minh giá chỉ trị biểu thức không phụ thuộc vào biến:

Bài 1: Chứng tỏ rằng mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá bán trị của biến .

Xem thêm: Trường Tiểu Học Nghĩa Tân - Trường Tiểu Học Xã Nghĩa Tân

*
;

*

Bài 2: Chứng tỏ rằng giá bán trị của những biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị