chứng minh hình thang

Hình thang là một trong những hình tuy rằng giản dị và đơn giản tuy nhiên lại sở hữu nhiều đặc thù phức tạp vì thế nó bao hàm nhiều tình huống quan trọng đặc biệt và toan lý cần thiết ghi ghi nhớ. Vậy nên phần lý thuyết và bài bác tập dượt của hình thang đều kha khá khó khăn và yên cầu tất cả chúng ta nên tóm có thể loài kiến thức về đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên, tam giác đều nhau, đàng tầm, trung tuyến… Hôm ni, Gia Sư Việt tiếp tục tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về hình thang và hình thang cân giúp các em hiểu rõ từng khái niệm, đặc thù và cơ hội chứng tỏ nhé.

Bạn đang xem: chứng minh hình thang

I. Hình thang

1. Khái niệm về hình thang

Hình thang là tứ giác đem nhì cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

khai-niem-hinh-ve-thang

Từ hình vẽ, tao thấy: Hình thang cân nặng ABCD đem AB // CD

2. Tính hóa học hình thang

– Tính hóa học 1: Hai góc kề một cạnh mặt mũi của hình thang đem tổng bởi vì 180 chừng (nằm ở địa điểm vô nằm trong phía của nhì đoạn trực tiếp tuy nhiên song là 2 cạnh đáy).

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD)

=> Góc A + Góc D = Góc B + Góc C = 180°

– Tính hóa học 2: Hình thang đem 2 cạnh lòng đều nhau thì nhì cạnh mặt mũi tiếp tục tuy nhiên song và đều nhau.

hinh-thang-co-2-canh-day-bang-nhau-la-hinh-binh-hanh

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) đem AB = CD

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành nên AD // BC và AD = BC

Ngược lại, nếu như hình thang đem 2 cạnh mặt mũi tuy nhiên song thì bọn chúng tiếp tục đều nhau và 2 cạnh lòng đều nhau.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD), lại sở hữu AD // BC

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AD // BC

=> ABCD là hình bình hành nên AB = CD và AD = BC

– Tính hóa học 3: Đường tầm là đường thẳng liền mạch nối trung điểm nhì cạnh mặt mũi của hình thang.

tinh-chat-duong-trung-binh-cua-hinh-thang

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) đem E là trung điểm AD, F là trung điểm BC

=> MN là đàng tầm của hình thang ABCD

Tính hóa học 3.1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm 1 cạnh mặt mũi của hình thang và tuy nhiên song với 2 cạnh lòng thì tiếp tục trải qua trung điểm của cạnh mặt mũi còn sót lại.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) đem E là trung điểm AD, EF //AB (EF // CD) (F ∈ BC)

=> F là trung điểm BC

Tính hóa học 3.2: Đường tầm của hình thang tiếp tục tuy nhiên song với 2 cạnh lòng và bởi vì một nửa tổng 2 lòng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) đem EF là đàng trung bình

=> EF// AB; EF // CD và EF = (AB+CD)/2

3. Cách chứng minh hình thang

– Cách 1: Chứng minh tứ giác cơ mang trong mình một cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

Ví dụ: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E là uỷ thác điểm của hai tuyến đường trực tiếp AD và BC. Gọi M, N, Phường, Q bám theo trật tự là những trung điểm của những đoạn trực tiếp AE, BE, AC và BD. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-can

Ta có:

M là trung điểm của AE

N là trung điểm của BE

=> MN là đàng tầm ứng với cạnh AB của ΔEAB, suy đi ra MN // AB (1)

Gọi R là trung điểm của AD

Trong ΔADB, RQ là đàng tầm, suy đi ra RQ // AB

Trong ΔCAD, RP là đàng tầm, suy đi ra RP // DC

mà DC // AB nên RP // AB.

RQ và RP nằm trong trải qua R và nằm trong tuy nhiên song với AB nên bám theo định đề Ơclit thì RQ ≡ RP

Từ trên đây tao suy đi ra QP // AB (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra MN // PQ => Tứ giác MNPQ là hình thang vì thế một cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

– Cách 2: Chứng minh tứ giác cơ đem tổng nhì góc kề một cạnh mặt mũi bởi vì 180 chừng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC. Trên AC lấy một điểm B’ sao mang lại AB’ = AB và bên trên AB lấy một điểm C’ sao mang lại AC’ = AC. Chứng minh tứ giác BB’CC’ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-khi-tong-2-goc-day-bang-180-do

Ta có:

AB’ = AB

=> ∆BAB’ cân nặng bên trên A

=> Góc ABB’ = (180°- Â)/2

Chứng minh tương tự động, tao có: Góc AC’C = (180°- Â)/2

=> Góc ABB = Góc AC’C

Xem thêm: naruto dai chine

=> Góc ABB’ + Góc B’BC’ = Góc AC’C + Góc B’BC’

=> Góc AC’C + Góc B’BC’ = 180°

=> Tứ giác BB’CC’ là hình thang vì thế tổng nhì góc kề một cạnh mặt mũi bởi vì 180°

II. Hình thang cân

1. Khái niệm về hình thang cân

Trong hình học tập Euclid, hình thang cân nặng là hình thang đem nhì góc kề một cạnh lòng đều nhau. Hình thang cân nặng là 1 trong tình huống quan trọng đặc biệt của hình thang.

khai-niem-ve-hinh-thang-can

Từ khai niệm và theo như hình vẽ, tao có:

Hình thang cân nặng ABCD (AB // CD) => Góc C = Góc D

2. Tính hóa học hình thang cân

– Tính hóa học 1: Trong một hình thang cân nặng, nhì cạnh mặt mũi đều nhau.

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AD = BC

– Tính hóa học 2: Trong một hình thang cân nặng, hai tuyến đường chéo cánh đều nhau.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Ví dụ: Cho ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AC = BD

– Tính hóa học 3: Hình thang cân nặng luôn luôn nội tiếp được vô một đàng tròn xoe.

hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> Luôn mang trong mình một đàng tròn xoe tâm O nội tiếp hình thang này

3. Cách chứng minh hình thang cân

– Cách 1: Hình thang đem nhì góc kề một cạnh lòng đều nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Trên những cạnh mặt mũi AB, AC lấy bám theo trật tự những điểm D, E sao mang lại AD = AE. Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân nặng.

cach-chung-minh-hinh-thang-can

a) Ta có: AD = AE (gt) nên ∆ADE cân

⇒ Góc D2 = Góc E2

Mà góc A + D2 + E2 = góc A + B + C = 180°, trong lúc góc B = C do ΔABC cân nặng bên trên A (gt). Vì vậy D2 = B ( địa điểm đồng vị )

=> DE // BC, bởi vậy BDEC là hình thang.

Lại đem ΔABC cân nặng bên trên A ⇒ Góc B = Góc C

Nên BDEC là hình thang cân là là hình thang đem 2 góc lòng đều nhau.

– Cách 2: Hình thang đem nhì cạnh mặt mũi đều nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) nội tiếp đàng tròn xoe tâm O. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

chung-minh-hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ta có: ABCD là hình thang

=> Góc A1 = Góc C1

=> sđ cung CD = sđ cung AB

=> AB = CD

=> ABCD là hình thang cân do là hình thang đem 2 cạnh mặt mũi đều nhau.

– Cách 3: Hình thang đem hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) đem góc ACD = góc BDC. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Gọi E là uỷ thác điểm của AC và BD.

∆ECD đem góc ACD = góc BDC nên là tam giác cân nặng.

Suy đi ra EC = ED (1)

Tương tự động xét ∆EAB có: Góc ABE = BAE vì thế nằm trong đều bởi vì góc ACD và góc BDC ( So le vô )

⇒ ∆EAB tại E suy ra: EA = EB (2)

Từ (1) và (2) tao có: EA + EC = EB + ED => AC = BD

=> ABCD là hình thang cân nặng vì thế là hình thang đem 2 đường chéo bởi vì nhau

Kết luận: Sau khi các em học tập sinh đã được tìm hiểu hiểu những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về hình thang và hình thang cân nặng. Chúng tôi tin rằng, nội dung này sẽ không còn thực hiện khó khăn chúng ta nữa và giúp đạt được điểm số tối nhiều trong những bài bác ganh đua. Hãy bám theo dõi Gia Sư Việt nhằm học tập luôn luôn cập nhập nhiều bài bác học khác nhé. Hình như, nếu như bố mẹ cần thiết thuê gia sư dạy dỗ Toán tận nơi mang lại con cái, sướng lòng tương tác qua loa số 096.446.0088 – 090.462.8800 sẽ được tư vấn cụ thể.

Tham khảo thêm:

♦ Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng về những đàng Đồng quy vô Tam giác

♦ Khái niệm, đặc thù và cơ hội chứng tỏ tứ giác là Hình thoi

Xem thêm: iphone 13 có mấy loại