Chứng minh tam giác đều

BÀI 6 – 7 : TAM GIÁC CÂN – TAM GIÁC ĐỀU – TAM GIÁCVUÔNG


BÀI 6 – 7

TAM GIÁC CÂN – TAM GIÁC ĐỀU – TAM GIÁC VUÔNG

–o0o–

1. TAM GIÁC CÂN :

Định nghĩa :

Tam giác cân nặng là tam giác có hai cạnh đều bằng nhau.

Bạn đang xem: Chứng minh tam giác đều

Định lí 1 :

Tam giác cân nặng gồm hai góc lòng cân nhau.

Định lí 2 :

Tam giác tất cả hai góc cân nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

2. TAM GIÁC ĐỀU :

Định nghĩa :

Tam giác hồ hết là tam giác bao gồm cha cạnh đều nhau.

Tính chất :

Trong Tam giác đều sở hữu bố góc bởi 600.Nếu Tam giác bao gồm tía góc cân nhau thì tam giác đó là tam giác hồ hết.Nếu Tam giác cân bao gồm một góc bởi 600 thì tam giác đó là tam giác mọi.

3. TAM GIÁC VUÔNG :

Định nghĩa :

Tam giác vuông là tam giác bao gồm một góc vuông.

Định lí Py-ta-go thuận :

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bởi tổng bình phương thơm nhì cạnh góc vuông.

Định lí Py-ta-go đảo :

Nếu một tam giác có bình pmùi hương một cạnh bởi tổng bình phương thơm hai cạnh còn lại thì tam giác chính là tam giác vuông.

=======================

chuyên nhằm tam giác : link

BÀI TẬP SGK :

BÀI TẬPhường 51 TRANG 128 :

A) So sánh :

AB = AC (ΔABC cân tại A)

AC2 = BA2 + BC2

AB2 = AC2 – BC2

AB2 = 8,52 – 7,52 = 16

=> AB =

*
= 4 cm

==============================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1 :

Cho ABC nhọn (AB Bài 2:

Cho bao gồm AB = AC. Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào để cho AN = AM. Call H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh: ΔABH = ΔACH

b) hotline E là giao điểm của AH cùng MN. Chứng minh: AH

*
MM ; MM // BC.

BÀI 3 : 

Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy nhị điểm B với C (B nằm trong lòng A cùng C). Trên tia Ay rước nhì điểm D và E sao để cho AD = AB; AE = AC

a) Chứng minc BE = DC

b) Gọi O là giao điểm BE với DC. Chứng minc tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c) Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là con đường trung trực của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC ( ABBÀI 5.

Cho tam giác ABC bao gồm góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc cùng với BC tại H. Trên mặt đường vuông góc với BC tại B mang điểm D ko cùng nửa mặt phẳng bờ BC cùng với điểm A làm sao để cho AH = BD.

a) Chứng minc ΔAHB = ΔDBH.

Xem thêm: Cách Tính Thể Tích Khối Lăng Trụ Đứng, Hình Lăng Trụ, Bài 6: Thể Tích Của Hình Lăng Trụ Đứng

b) Chứng minc AB//HD.

c) call O là giao điểm của AD cùng BC. Chứng minch O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ACB , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :

Cho tam giác ABC cân tại A và bao gồm

*
.

Tính
*
với
*
Lấy D nằm trong AB, E ở trong AC làm thế nào để cho AD = AE. Chứng minh : DE // BC.

Bài 7 :

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. Lấy D trực thuộc AC, E ở trong AB làm sao để cho AD = AE.

Chứng minch : DB = EC.call O là giao điểm của BD cùng EC. Chứng minc : tam giác OBC và ODE là tam giác cân nặng.Chứng minch rằng : DE // BC.

Bài 8 :

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C giảm AB tại D. bên trên tia đối của tia CA lấy điểm E làm sao để cho CE = CB.

Chứng minch : CD // EB.Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. vẽ CK vuông góc EF tại K. minh chứng : CK Tia phân giác của góc ECF.

Bài 9 :

Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả

*
. Vẽ Cx vuông góc BC, trên tia Cx mang điểm E làm sao cho CE = CA (CE , CA ở thuộc phía đối BC). trên tia đối của tia BC đem điểm F thế nào cho BF = BA. Chứng minc :

Tam giác ACE phần nhiều.A, E, F trực tiếp mặt hàng.

Bài 10 :

Cho tam giác ABC (AB =========================================ĐỀ THI :

Đề chất vấn học tập kì I năm học tập 2008 – 2009 Q1

Môn : toán thù lớp 7

Thời gian làm bài xích 90 phút ít.

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng phương pháp phải chăng :

a)

*

b)

*

c)

*

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a)

*

b)

*

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba đội cày làm việc bên trên cha cánh đồng bao gồm diện tích S giống hệt. Đội thứ nhất kết thúc công việc vào 12 ngày. Đội trang bị nhì xong công việc trong 9 ngày. Đội thứ bố ngừng các bước trong 8 ngày. Hỏi từng team gồm từng nào trang bị cày biết Đội thứ nhì nhiều hơn nữa Đội đầu tiên 2 đồ vật và năng suất của các thứ đồng nhất.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc trên A có góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) Trên cạnh BC, rước điểm D làm thế nào để cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC nghỉ ngơi điểm E. cmr : ΔBEA = ΔBED.

Xem thêm: Kể Lại 1 Giấc Mơ Trong Đó Em Được Gặp Lại Người Thân Đã Xa Cách Lâu Ngày

c) Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc cùng với BE trên H. CH cắt đường trực tiếp AB trên F. cm : ΔBHF = ΔBHC.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị