cô nàng trong trắng

Ra đôi mắt ngày 9.5, bộ phim truyền hình “Cô nường nhập Trắng Oh Woo Ri” hấp dẫn người theo dõi vì như thế nội dung thú vị, vui nhộn coi láo nháo những tình tiết, nhân tố trinh tiết thám.