Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

     

Nhằm giúp các em áp dụng phương pháp vào có tác dụng bài xích tập hiệu quả hơn tinycollege.edu.vn reviews mang đến các em tài liệu Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích những hình cơ bản.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Hy vọng đây là tài liệu có ích, giúp các em khối hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính diện tích S, tính chu vi, thể tích hình tam giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón.. vào bài xích tập giỏi hơn. Sau đây là văn bản cụ thể, mời các em cùng xem thêm.


Tổng hợp cách làm tính diện tích S, chu vi, thể tích các hình toán thù Tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật 2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuông 3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành 4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi 5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác 6. Tính chu vi, diện tích S Hình thang 7. Tính chu vi, diện tích hình tròn 8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương thơm 9. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật 10. Tính diện tích S, thể tích hình nón

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: P = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Msống rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách mang nửa chu vi (Phường : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn nắn tính diện tích S hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mnghỉ ngơi rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng phương pháp mang DT chia cạnh vẫn biết.Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: Phường = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông vắn, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với 4.

Msinh sống rộng: Nếu biết chu vi hình vuông, nhằm search cạnh hình vuông vắn ta mang chu vi hình vuông vắn phân chia 4.


Công thức tính diện tích S Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông vắn, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân cùng với chủ yếu nó.

Msống rộng: Nếu biết diện tích hình vuông vắn, ta rất có thể kiếm tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: Phường = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp đem nửa chu vi (Phường. : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn nắn tính diện tích S hình bình hành, ta đem độ nhiều năm lòng nhân cùng với độ cao (và một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích S hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : h Chiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: Phường = a x 4

Muốn nắn tính chu vi hình thoi, ta rước độ lâu năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân tách 4.

Xem thêm: Chơi Game Công Viên Sóc Nhí, Nha Bac Hoc Nhi Cong Vien Game


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn nắn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ dài hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang đến 2 (và một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn nắn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (và một đơn vị chức năng đo).

Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tìm cạnh sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích S hình tam giác, ta lấy độ lâu năm lòng nhân với chiều cao rồi phân chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Nếu ta biết diện tích S hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : a Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn nắn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (và một đơn vị chức năng đo).

Mngơi nghỉ rộng: Nếu biết chu vi hình thang và độ lâu năm 3 cạnh, ta có thể kiếm tìm cạnh còn lại bằng cách mang chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích S hình thang

Công thức: S =

*

Muốn nắn tính diện tích S hình thang, ta rước tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi lấy phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mngơi nghỉ rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, ta rất có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : a Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

 


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn nắn tính chu vi hình tròn, ta đem đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc mang bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mlàm việc rộng: Nếu biết chu vi hình tròn trụ, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14 Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích S hình tròn, ta mang chào bán ghê nhân cùng với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.


Tính diện tích bao phủ hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn nắn tính diện tích bao bọc, ta mang diện tích một mặt của hình lập phương thơm nhân với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn nắn tính diện tích S bao quanh, ta lấy diện tích một mặt của hình lập phương thơm nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn nắn tính thể tích hình lập phương thơm, ta mang cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


Tính diện tích S xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = P x c

Muốn nắn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta đem chu vi dưới đáy nhân cùng với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn nắn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích lòng (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (và một đơn vị đo).

10. Tính diện tích S, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích bao phủ hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân cùng với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinc có thể là một đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh gồm chiều lâu năm tự mnghiền của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích S bao quanh hình nón. π: là hằng số Pi có giá trị xê dịch là 3,14 r: Bán kính mặt dưới hình nón và bởi 2 lần bán kính phân chia 2 (r = d/2). l: đường sinch của hình nón.

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích S bao quanh hình nón cộng cùng với diện tích S mặt đáy hình nón. Vì diện tích S mặt dưới là hình tròn trụ yêu cầu áp dụng cách làm tính diện tích hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: Ký hiệu thể tích hình nón π: là hằng số = 3,14 r: Bán kính hình tròn trụ lòng. h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống trọng điểm con đường tròn lòng.

Link tinycollege.edu.vn chủ yếu thức:

Tân oán Tiểu học: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản tinycollege.edu.vn Xem
Bản quyền © 2021 tinycollege.edu.vn. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc thực hiện hoặc xây dựng lại ngẫu nhiên nội dung làm sao thuộc tinycollege.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức thú vị