công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng là một trong thuật ngữ không xa lạ nhập môn cơ vật lý và cũng khá được sử dụng thật nhiều nhập cuộc sống. Vậy nhiệt lượng là gì? Chúng với Điểm sáng như vậy nào? Công thức tính sức nóng lượng thế nào là cho tới chủ yếu xác? Hãy nằm trong VIETCHEM lên đường trả lời những vướng mắc và áp dụng thực hiện một vài bài bác tập dượt về sức nóng lượng nhé!

Bạn đang xem: công thức tính nhiệt lượng

1. Nhiệt lượng là gì? 

Nhiệt lượng là phần sức nóng năng nhưng mà vật có được hoặc rơi rụng lên đường nhập quy trình truyền sức nóng.

Nhiệt lượng của một vật thu nhập nhằm thực hiện rét lên tùy theo thân phụ nguyên tố sau:

 • Khối lượng của vật: Nếu lượng của vật càng rộng lớn thì sức nóng lượng của vật thu nhập cũng càng rộng lớn.
 • Độ tăng sức nóng độ: Càng rộng lớn thì sức nóng lượng nhưng mà vật thu nhập cũng càng rộng lớn.
 • Chất kết cấu nên vật.
Nhiệt lượng là gì

Nhiệt lượng là gì

2. Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

 • Nhiệt lượng vật cần thiết thu nhằm đáp ứng cho tới quy trình thực hiện rét lên dựa vào trọn vẹn nhập lượng của vật, phỏng tăng sức nóng phỏng của vật tương tự sức nóng dung riêng biệt của vật liệu thực hiện rời khỏi vật.
 • Nhiệt lượng riêng biệt cao: Tức sức nóng lượng lan rời khỏi Lúc nhen nhóm cháy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng nhiên liệu nhập bơm. 
 • Nhiệt lượng riêng biệt thấp: Tức sức nóng lượng riêng biệt cao loại trừ sức nóng bốc khá của nước được giải tỏa và tạo ra trở thành nhập cả quy trình nhen nhóm cháy khuôn mẫu nhiên liệu.
 • Nhiệt dung của sức nóng lượng kế tiếp và lượng sức nóng quan trọng nhằm nhen nhóm rét sức nóng lượng kế tiếp lên 1oC ở ĐK chi chuẩn chỉnh (còn gọi là độ quý hiếm nước của sức nóng lượng kế).
Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

3. Công thức tính sức nóng lượng 

Nhiệt lượng được xem tự công thức sau:

Q = m.c.∆t

Trong đó:

Q: là sức nóng lượng nhưng mà vật thu nhập hoặc toả rời khỏi. Có đơn vị chức năng là Jun (J).

m: là lượng của vật, được đo tự kilogam.

c: là sức nóng dung riêng biệt của hóa học, được đo tự J/kg.K (Nhiệt dung riêng của một hóa học hoàn toàn có thể cho thấy sức nóng lượng quan trọng nhằm hoàn toàn có thể thực hiện cho tới 1kg hóa học bại liệt tăng thêm một phỏng C). 

∆t là phỏng thay cho thay đổi sức nóng phỏng hoặc rằng không giống là đổi mới thiên sức nóng phỏng (Độ C hoặc K)

 • ∆t = t2 – t1 
 • ∆t > 0 : vật toả nhiệt
 • ∆t < 0 : vật thu nhiệt

Ví dụ: Khi rằng năng suất toả sức nóng của than thở đá là 5.10^6 J/kg nghĩa là lúc nhen nhóm cháy trọn vẹn 1 kilogam than thở đá, tiếp tục toả rời khỏi một lượng sức nóng là 5.10^6.

Nhiệt dung riêng biệt thông thường được dùng làm đo lường và tính toán sức nóng lượng nhập quy trình gia công vật tư thiết kế và đáp ứng cho tới việc lựa chọn những vật tư nhập va vấp sức nóng. Bảng sức nóng dung riêng biệt của một vài hóa học thông thường gặp gỡ như sau: 

Chất Nhiệt dung riêng biệt (J/kg.K)
Nước 4200
Rượu 2500
Nước đá 1800
Nhôm 880
Đất 800
Thép 460
Đồng 380
Chì 130

4. Phương trình cân đối sức nóng & Công thức tính sức nóng lượng lan ra 

4.1 Phương trình cân đối nhiệt

Q thu = Q toả

 • Q thu: là tổng sức nóng lượng của những vật Lúc thu nhập.
 • Q tỏa:  tổng sức nóng lượng của những vật Lúc lan rời khỏi.

4.2 Công thức tính sức nóng lượng lan rời khỏi Lúc nhen nhóm cháy nhiên liệu

Q = q.m

Trong đó:

 • Q: là sức nóng lượng lan rời khỏi của vật (J).
 • q: là năng suất lan sức nóng của nhiên liệu (J/kg)
 • m: là lượng của nhiên liệu Lúc bị nhen nhóm cháy trọn vẹn được xem tự kilogam.
Hình ảnh nhiệt lượng lan rời khỏi Lúc nhen nhóm cháy nhiên liệu

Hình ảnh nhiệt lượng lan rời khỏi Lúc nhen nhóm cháy nhiên liệu

>>>XEM THÊM: Phương trình sức nóng phân KClO3.5H2O

5. Các tranh bị phân tách sức nóng lượng nhập than thở đá phổ biến  

5.1 Bom sức nóng lượng CT2100

 • Phạm vi đo: 0- 32 000 J/g.  
 • Độ phân giải sức nóng độ: 0,001 oC.   
 • Độ chủ yếu xác: 0,2%. 
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160 J/g.

5.2 Bom sức nóng lượng CT5000

 • Sự đúng đắn sức nóng độ: <0,2%.   
 • Sự ổn định toan lâu năm hạn: <0,2%. 
 • Độ phân dải sức nóng độ: 0,0001 oC.
 • Dải sức nóng độ: 0 - 32 MJ/KG.   
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160 J/g.

5.3 Bom sức nóng lượng CT6000

 • Sự đúng đắn sức nóng độ: <0,1%. 
 • Sự ổn định toan lâu năm hạn: <0,2%. 
 • Độ phân dải sức nóng độ: 0,0001 oC. 
 • Dải sức nóng lượng: 1000 - 400000 kJ/kg. 
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160J/g.

5.4 Bom sức nóng lượng CT7000

 • Độ chủ yếu xác: ≤0.1%. 
 • Ổn toan lâu dài: ≤ 0,15%. 
 • Sai số vô cùng lớn số 1 nhập lượng sức nóng tuy vậy song mẫu:

Đối với than: ≤ 120KJ / kg

Đối với gangue: K60 KJ / kg 

 • Thời gian tham test nhiệt: Thời gian tham chuẩn chỉnh là 7 phút (tổng nằm trong 12-19 phút) và than thở được đo nhanh chóng trong vòng thời hạn chủ yếu (4 phút). 
 • Nhiệt phỏng độ phân giải: 0.0001°C.
 • Phạm vi kiểm tra: 0- 32 MJ/KG.

6. Một số bài bác tập dượt áp dụng về sức nóng lượng

nhiet-luong-la-gi-2

Bài 1: Một bếp từ Lúc hoạt động và sinh hoạt thông thường với năng lượng điện trở R = 80Ω và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt phòng bếp Lúc này đó là I = 2,5A.

a) Tính sức nóng lượng nhưng mà phòng bếp lan rời khỏi trong một giây.

b) Dùng bếp từ nhằm hâm nóng 1,5l nước với sức nóng phỏng thuở đầu là 25 phỏng C thì tiếp tục rơi rụng đôi mươi phút nhằm hâm nóng nước. Coi rằng sức nóng lượng hỗ trợ nhằm hâm nóng nước là tiện ích, hãy tính hiệu suất của phòng bếp. Nhiệt dung riêng biệt của nước là C = 4 200J/kg.K.

c) Thời gian tham dùng bếp từ thường ngày là 3h. Tính chi phí năng lượng điện nên trả nhập 30 ngày cho tới việc dùng bếp từ, nếu như giá bán 1kW.h là 700 đồng.

Lời giải: 

a) Nhiệt lượng nhưng mà phòng bếp lan rời khỏi trong một giây:

Q = I2.R.t = 2,52.80.1 = 500J

b) Nhiệt lượng nhưng mà phòng bếp lan rời khỏi nhập đôi mươi phút

Qtp = Q.20.60 = 600000J

Nhiệt lượng cần thiết nhằm hâm nóng lượng nước: 

Qi = m.c.∆t = m.c.(t2 – t1) = 4200.1,5.(100 - 25) = 472500J

Hiệu suất của bếp:

H = Qi/Qtp = 472500/600000 = 78,75 %.

c) Lượng năng lượng điện năng nhưng mà phòng bếp dung nạp nhập 30 ngày, tính theo gót đơn vị chức năng kW.h là:

A = P..t = 500.30.3 = 45000 W.h = 45 kW.h

Vậy số chi phí năng lượng điện nên trả là:

Xem thêm: chế độ nguồn điện thấp là gì

T = 45.700 = 315000 đồng

Bài 2: Một rét năng lượng điện với ghi 220V - 1000W được dùng với hiệu năng lượng điện thế 220V nhằm hâm nóng 2l nước kể từ sức nóng phỏng ban đầu 20 phỏng C. Hiệu suất hâm nóng của rét là 90%, nhập bại liệt sức nóng lượng hỗ trợ nhằm hâm nóng nước được xem là tiện ích.

a) Tính sức nóng lượng cần thiết hỗ trợ nhằm hâm nóng lượng nước bên trên, cho thấy sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K.

b) Tính sức nóng lượng nhưng mà rét năng lượng điện tiếp tục lan rời khỏi Lúc bại liệt.

c) Tính thời hạn quan trọng nhằm hâm nóng lượng nước bên trên.

Lời giải: 

a) Nhiệt lượng cần thiết hỗ trợ nhằm hâm nóng lượng nước bên trên là:

Qi = m.c.∆t = m.c.(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000J

b) Nhiệt lượng nhưng mà rét tiếp tục lan rời khỏi Lúc bại liệt là:

H = Qi/Qtp => Qtp = Qi/H = 672000/ (90/100) = 746700J

c) Thòi gian tham quan trọng nhằm hâm nóng lượng nước trên:

Qtp = A = P..t => t = Qtp/P = 746700/1000 ≈ 747s

Bài tập dượt 3: Người tao fake một miếng Fe với lượng 22,3 gam nhập một chiếc lò nhằm xác lập biệt phỏng của lò. Khi miếng Fe với sức nóng phỏng do nóng trong người phỏng của lò, người tao mang ra và thả nhập sức nóng kế tiếp chứa chấp 450g, nước ở 15oC, sức nóng phỏng của nước tạo thêm 22,5oC. Hãy xác lập sức nóng phỏng thuở đầu của lò?

Lời giải:

+ Nhiệt lượng lan ra:

QFe = mFe.CFe. (t2 -t) = 10,7t2 - 239,8

+ Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O. CH2O . (t-t1) = 14107.5 (J)

+ kề dụng phương trình cân đối tao có:

Qtỏa = QThu

<=> 10,7 t2 - 239,8 = 14107,5

=> t2 = 1340,9 oC

Bài tập dượt 4: Một ly nhôm m = 100g chứa chấp 300 nước ở sức nóng phỏng đôi mươi phỏng C. Người tao thả nhập ly một thìa đồng lượng 75g vừa phải rút rời khỏi kể từ nồi nước sôi 100 phỏng . Hãy xác lập sức nóng phỏng của nước nhập ly Lúc với sự cân đối nhiệt? Bỏ qua quýt những hao tổn sức nóng ra bên ngoài. Cho biết sức nóng dung rinrg của nước  là 4190J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, của đồng là 380 J/kg.K.

Lời giải: 

- Nhiệt lượng lan ra:

QCu = mCu. Ccu. (t2-t) = 2850 - 28,5t

- Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O. CH2O . (t - t2) = 1257t- 25140

QAl = mAl. CAl. (t-t1) = 88t- 1760

+ kề dụng phương trình cân đối tao có:

Qtỏa = Qthu = 280 - 288,5t = 1257t - 25140 + 88t - 1760

=> t = 21,7 oC

Bài tập dượt 5: Trộn thân phụ chât lỏng ko thuộc tính chất hóa học cho nhau. lõi lượng theo lần lượt là m1 = 1kg. m2 = 10kg; m3 = 5kg, sức nóng phỏng và sức nóng dung riêng biệt theo lần lượt là t1 = 6oC; c1 = 2kJ/kg.độ, t2 = -40oC; c2 = 4kJ/kg.độ, t3 = 60oC; c3 = 2kJ/kg.độ. Tìm

a/ Nhiệt phỏng cân đối của láo hợp

b/ sức nóng lượng cần thiết nhằm thực hiện rét láo thích hợp cho tới 6oC

Lời giải:

a/ Phương trình cân đối nhiệt: Q1 + Q2 + Q3 = 0

c1m1(t-t1) + c2m2(t – t2) + c3m3(t – t3) = 0 => t = – 19oC

b/ Nhiệt lượng nhằm thực hiện rét láo thích hợp lên tới mức t’ = 6o

Q = (c1m1 + c2m2 + c3m3)(t-t’) = 1300kJ

Bài ghi chép này kỳ vọng tiếp tục hoàn toàn có thể hỗ trợ cho tới các bạn một vài kỹ năng cơ phiên bản nên biết về nhiệt lượng là gì, Điểm sáng, công thức tính sức nóng lượng và một vài ví dụ bài bác tập dượt ví dụ. Các bạn cũng có thể xem thêm nhằm vận dụng nhập quy trình học hành và thực hiện bài bác tương tự phần mềm nhập việc làm. Chúc các bạn trở thành công!

Xem thêm: kí tự đặc biệt ff dấu cách