dấu gạch ngang lớp 3

Home » Văn Học » Dấu gạch ốp ngang có công năng gì ? Ví dụ minh họa ? Tiếng Việt Lớp 3, Lớp 4

dau gach ngang teo tac dung gi

Dấu gạch ốp ngang có công năng gì ? Dấu gạch ốp ngang đem bao nhiêu tính năng ? Những tính năng này là tính năng gì ? Hãy theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây nhằm thám thính điều trả lời !

Bạn đang xem: dấu gạch ngang lớp 3

Tham khảo thêm thắt nội dung bài viết khác:

  • Câu chất vấn và lốt chấm chất vấn ?
  • Dấu nhì chấm có công năng gì ?

Tác dụng của lốt gạch ốp ngang  ?

1. Dấu gạch ốp ngang được dùng để làm chú thích

Đặt đằm thắm câu nhằm chỉ ranh giới của bộ phận chú mến nhập câu.

Ví dụ minh họa:

Đẹp vượt lên trên chuồn, mùa Xuân ơi – Mùa Xuân của Hà Thành đằm thắm yêu thương ( Vũ phẳng )

2. Dấu gạch ốp ngang sử dụng trước trích dẫn điều rằng của nhân vật

Đặt đầu câu nhằm lưu lại những điều hội thoại, điều rằng thẳng của anh hùng.

Ví dụ minh họa:

– Chị đang khiến gì thế ?

– Chị đang được nấu nướng cơm

Xem thêm: kính thực tế ảo samsung

dau gach ngang teo tac dung gi

3. Dấu gạch ốp ngang dùng để làm liệt kê

Đặt ở đầu dòng sản phẩm nhằm lưu lại những bộ phận liệt kê ( những gạch ốp đầu dòng sản phẩm )

Ví dụ minh họa:

– Khái niệm lốt gạch ốp ngang, lốt gạch ốp nối

– Phân biệt lốt gạch ốp ngang, lốt gạch ốp nối

-Cách nhận thấy lốt gạch ốp ngang, lốt gạch ốp nối

4. Dấu gạch ốp ngang nhằm nối những từ

Đặt đằm thắm nhì, tía, tứ thương hiệu riêng biệt nhằm duy nhất liên danh.

Xem thêm: dalo

Ví dụ minh họa:

Mối mối quan hệ láng giềng hữu hảo Việt – Lào

Cám ơn chúng ta đang được theo đòi dõi nội dung bài viết ” Dấu gạch ốp ngang có công năng gì ? ” của công ty chúng tôi. Hẹn tái ngộ chúng ta ở nội dung bài viết tiếp theo sau bên trên trang web của công ty chúng tôi !