Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3

     

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 bao gồm các dạng bài tập môn Toán có kèm theo đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài khảo sát chất lượng đầu năm đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, tải về.

Bạn đang xem: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3


Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

1. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán - Đề 1 2. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán - Đề 2

1. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán - Đề 1

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số liền sau của dãy số 215; 225; 235; 245; … là:

A. 255

B. 250

C. 245

D. 240

2. Kết quả của phép nhân 5 x 4 là:

A. 35

B. 20

C. 15

D. 30

3. Kết quả của phép chia 32 : 4 là:

A. 5

B. 7

C. 8

D. 9

Phần 2: Làm bài tập

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = ……cm

5 cm + 8 cm = ……cm

1 m = ……cm

14 m – 9 m = ……m

2. Điền dấu >,

302 ……310

300 + 20 + 8 …… 327

985 ……895

700 + 300 ……1000

Dùng thước nối A với B, B với C, C với D rồi gọi tên đường gấp khúc:

………………………………………..

4. Tìm x

x : 3 = 5 5 x x = 25

5. Đặt tính rồi tính

415 + 254 862 – 310

……………………… ………………………

……………………… ………………………

……………………… ………………………

6. Can bé đựng 12l dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 6l dầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán - Đề 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời, kết quả đúng của mỗi bài dưới đây ( 3đ ).

Bài 1. Đọc là: “Ba trăm bảy mươi hai” ứng với số nào:

A. 327

B. 3072

C. 372

D. 732

Bài 2. Cho dãy số sau: 2; 5; 8; 11; …

Số tiếp theo của dãy số trên là số nào?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Bài 3. 1m 8cm = .....cm

A. 108

B. 81

C. 18

D. 180

Bài 4. Hoa tan học vào lúc 16 giờ 30 phút. Hỏi Hoa tan học vào buổi nào?

A. Buổi sáng

B. Buổi trưa

C. Buổi chiều

D. Buổi tối

Bài 5. 4 x 6 còn gọi là:

B. Tổng

B. Hiệu

C. Tích

D. Thương

Bài 6. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

II. Tự luận : (7đ )

Câu 1: (1 điểm). Đặt tính rồi tính:

98 - 55 17 + 58 173 - 32 214 + 230

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 2: (1 điểm). Tính y:

y - 25 = 45 - 29 y x 4 = 28

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Xem thêm: Lên Nghìn Chín Là Gì - Hội Thích Lên Nghìn Chín

....................................................................................................................................

Câu 3: (2 điểm). Tính

a) 3 x 7 + 21 b) 36 : 4 + 18

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 4: (2 điểm) Cô giáo mua 30 quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh giỏi. Mỗi bạn được 5 quyển. Hỏi có bao nhiêu bạn được học sinh giỏi?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền dấu > ; Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị