đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6

     

Đề thi điều tra chất lượng đầu năm môn Tân oán lớp 6 năm 2019 - 20trăng tròn bao gồm lời giải cụ thể là đề thi nguồn vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm mục tiêu Review quality nguồn vào thi tuyển chọn lớp 6, phía trên là tài liệu cho những em học viên ôn tập củng cố gắng các dạng bài xích ôn tập sẵn sàng đến bài xích thi vào lớp 6 đạt kết quả cao. Mời những em học viên thuộc tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6


Đề điều tra chất lượng đầu xuân năm mới môn Toán 6

Đề bài: Đề thi điều tra khảo sát đầu xuân năm mới môn Tân oán lớp 6 Đáp án Đề đánh giá đầu xuân năm mới môn Toán 6

Đề bài: Đề thi khảo sát điều tra đầu năm môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy Khoanh vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Điền vào chỗ bố chấm số ham mê hợp:

*

a. 1

b. 2

c. 5

d. 6

Câu 2: Một lớp 5 tất cả 32 học viên. Trong số đó số học viên chị em là 3 phần tư học viên so với tất cả lớp. Hỏi số học viên nam của lớp là bao nhiêu?

a. 7

b. 10

c. 24

d. 8

Câu 3: Hãy thay đổi đơn vị 1m2 = … mm2

a. 1000

b. 1 000 000

c. 10 000

d. 100 000

Câu 4: Trên tàu thuỷ tất cả 45 nhỏ chiên. Có 5 nhỏ bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?

a.

Xem thêm: Tả Quang Cảnh Trường Em Vào Ngày Khai Giảng Lớp 7, Tả Quang Cảnh Trường Em Vào Ngày Khai Giảng

Không tính được

b. 50 tuổi

c. 9 tuổi

d. 40 tuổi

Câu 5: Tính x - 5,68 = 25,23

a. x = 30,98

b. x = 19,91

c. x = 29,91

d. x = 30,91

Câu 6: Hãy đổi 5,4 phút = … giây

a. 54

b. 540

c. 324

d. 304

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Một shop gồm 7250kg gạo. Trung tâm đang bán được 2/5 số gạo đó. Sau đó lại cung cấp thêm 370kg gạo nữa. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào tạ gạo?

Câu 2: Tìm x, biết: (3 điểm)

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Câu 3 (2điểm )

Một hình chữ nhật ABCD (nlỗi hình vẽ) gồm chiều rộng 30 cm, chiều dài bằng 4/3D rộng. Trên cạnh AB, tín đồ ta lấy điểm M. Trên cạnh CD tín đồ ta mang điểm N, phải đoạn DC bởi 1/3 NC .

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Abcd Là Hình Thang Vuông Tại A Và B Ab=Bc=A Ad=2A

Tính diện tích S hình tam giác MDoanh Nghiệp cùng MNC

Đáp án Đề kiểm soát đầu năm môn Tân oán 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

B

D

B

A

D

C

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

*
số gạo của shop là:

7250 x

*
= 2900(kg) (0,5 điểm)

Số gạo sẽ cung cấp là:

2900 + 370 = 3270(kg) (0,5 điểm)

Số gạo sót lại là:

7250 - 3270 = 3980(kg) tuyệt 39,8 tạ (0,5 điểm)

Đáp số: 39,8 tạ gạo (0,5 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Câu a)

x – 72 = 39 + 25

x – 72 = 84

x = 84 + 72

x = 156

0,75 đ

Câu b)

3,5 + x = 4,72 + 2,48

3,5 + x = 7,2

x = 7,2 – 3,5

x = 3,7

0,75 đ

Câu c)

x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 1

0,75 đ

Câu d)

132 : x = 3

x = 132 : 3

x = 44

0,75 đ

Câu 3:

Giải

Chiều nhiều năm DC là: 30 = 40 (cm)

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần cân nhau 3 + 1 = 4 (phần)

Chiều dài đoạn DN: 40 : 4 = 10 (cm)

Chiều daii đoạn NC: 10 x 3 = 30 (cm)

Diện tích tam giác MDN: 10 x30 : 2 = 150 (cm2)

Diện tích tam giác MNC: 30 x30 : 2 = 450 (cm2)

Đáp số: Diện tích tam giác MDN: 150 cm2

Diện tích tam giác MNC: 450 cm2

Đề thi nguồn vào lớp 5 lên lớp 6 môn Toán thù bao gồm 2 phần thi trắc nghiệm và câu hỏi từ luận gồm đáp án cụ thể đến từng phần cho những em học sinh cầm cố được cấu tạo đề thi, hệ thống lại toàn thể kiến thức và kỹ năng vẫn học tập lớp 5 sẵn sàng mang đến kì thi đầu vào lớp 6 với công tác học lớp 6.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị