đề thi cuối học kì 1 lớp 2 môn toán

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán đề tiên phong hàng đầu chương trình chuẩn chỉnh kèm gợi ý giải và các thang điểm chi tiết từng câu để cha mẹ với các con thuộc ôn luyện tại nhà

Bài thi học kì 1 lớp 2 môn Toán vẫn bao gồm mọi câu hỏi gì? Các dạng bài tập đang ra trong đề thi cuối học kì 1 so với môn Toán thù lớp 2 sau đây đó là ví dụ nhưng cha mẹ rất có thể trên về để các nhỏ luyện tập trước.

Bạn đang xem: đề thi cuối học kì 1 lớp 2 môn toán

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù đề số 1


Đề thi

I . TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quảđúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số ngay tức thì trước của 69 là:

A. 60 

B. 68 

C. 70 

D. 80

Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn nhất bao gồm hai chữ số là:

A. 10 

B. 90 

C. 99 

D. 100

Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(, =) phù hợp vào ô trống: 23 + 45 ☐ 90 – 30

A. ( 

B. (>) 

C. = 

D. +

Câu 4: (0,5 điểm) ☐ - 35 = 65. Số yêu cầu điền vào ô trống là:

A. 90 

B. 35 

C. 100 

D. 30

Câu 5: (0,5 điểm) một ngày gồm .... giờ đồng hồ. Số nên điền vào khu vực chấm là:

A. 12 

B. 24 

C. 14 

D. 15

Câu 6: (0,5 điểm)

Hình bên tất cả số hình tđọng giác là:

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện những bài xích toán theo yêu thương cầu:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 29

........................................................................

45 + 38

........................................................................

41 - 27

........................................................................


60 – 16

........................................................................

Câu 2: (1 điểm) Tìm x:

x + 28 = 54

........................

........................

 44 + x = 72

........................

........................

x – 38 = 62

........................

........................

98 - x = 19

........................

........................

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 92 : Luyện Tập, Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài 92: Luyện Tập

Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô trọng lượng 5 chục ki – lô - gam. Bao thóc nặng nề hơn bao ngô 5kilogam. Hỏi bao thóc trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

....................... ........................

Câu 4: (2 điểm) Năm ni, cha Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn thế Lan 35 tuổi. Hỏi trong năm này Lan bao nhiêu tuổi?

Bài giải

........................ ........................ ........................


........................ ........................ ........................

....................... ........................

Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ gồm số bị trừ thông qua số trừ và bởi 16 thì từ bây giờ hiệu bởi mấy?

Bài giải

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

....................... ........................

Xem thêm: Tia Tử Ngoại Và Tia Hồng Ngoại, Tia Tử Ngoại, Tia X, Đặc Điểm Và Ứng Dụng Ra Sao

Cùng Đọc tư liệu tìm hiểu thêm lời giải đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù đề số 1 cùng với lí giải cụ thể giải thuật kèm thang điểm đính kèm em nhé!

Đáp án

I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: C

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

Câu 3: (2,5 điểm)

Bài giải

Đổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm)


Bao thóc khối lượng số ki – lô – gam là: Bao thóc trọng lượng là: (0, 5 điểm)

50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)

Đáp số: 55 kg thóc (0, 5 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Bài giải

Năm ni Lan tất cả số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm)

43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)

Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm)

Câu 5: (0,5 điểm)

Bài giải

Số bị trừ bằng số trừ cùng bởi 16 ta có:

16 – 16 = 0 (0, 25 điểm)

Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm)

Đáp số: 0.

Các em chú ý, mỗi bài toán đề xuất tìm kiếm các em phần đa yêu cầu Kết luận đáp số của bài đó để tránh mất điểm nhé!

Huyền Chu
(Tổng hợp)

TẢI VỀ


*
*
*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị