Bộ 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 3

36 Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán 3 được tinycollege.edu.vn tham khảo, tinh lọc tổng vừa lòng các dạng toán trọng tâm, góp những em học viên ôn tập, củng núm, rèn luyện kĩ năng giải những dạng Toán, chuẩn bị giỏi mang lại kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em trường đoản cú học tập, từ bỏ cải thiện kỹ năng và kiến thức môn Tân oán 3.

Bạn đang xem: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 3


Để tiện thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy với tiếp thu kiến thức các môn học tập lớp 3, tinycollege.edu.vn mời các thầy thầy giáo, những bậc phú huynh cùng chúng ta học viên truy cập team riêng biệt giành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất ao ước cảm nhận sự ủng hộ của những thầy cô với chúng ta.


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3:

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020 - 2021 II. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 III. Bộ 36 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 20trăng tròn - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số có 7 trăm và 7 đơn vị chức năng là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Có từng nào số tròn trăm to hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật có chiều nhiều năm 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số mập là 54, số nhỏ bé là 9. Vậy số to cấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho hàng số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số thích hợp nhằm điền vào địa điểm chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?


A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi thứ nhất chứa 63kg gạo. Số gạo ngơi nghỉ túi lắp thêm nhị cấp 3 lần nghỉ ngơi túi trước tiên. Hỏi cả nhì túi đựng từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Năm nay ba Lan 45 tuổi. 5 thời gian trước tuổi Lan bằng 01/05 tuổi của bố. Hỏi năm nay Lan từng nào tuổi?

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Học sinh tự Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi đồ vật nhì cất số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả hai túi đựng số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm ngoái cha có số tuổi là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 năm kia Lan bao gồm số tuổi là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm nay Lan tất cả số tuổi là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2019 - 2020


1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số như thế nào lớn số 1 trong những số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số liền sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông có cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m tất cả hiệu quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S (1đ)

a. Phnghiền phân chia cho 7 bao gồm số dư lớn nhất là 7. M1

b. Tháng 2 1 năm có 4 tuần và một ngày. Tháng hai năm đó gồm 29 ngày. M2

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính quý hiếm biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………Bài 4 (2đ): Cơ sở gạo gồm 232kilogam gạo. Cơ sở vẫn phân phối đi 1/4 số gạo kia. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một số trong những biết rằng. Lấy số kia nhân cùng với số lớn số 1 có một chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi lời giải đúng 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:


Bài 1 (2đ): Mỗi phxay tính đúng 0,5 đ

Bài 2: (1 đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): Mỗi phần đúng được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Cơ sở vẫn phân phối đi số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Cơ sở còn lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kilogam gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): Mỗi phần đúng 0,5 đ

a. Số lớn nhất có một chữ số là 9

Số đề xuất tra cứu là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

III. Bộ 36 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức thì trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một loại ao hình vuông vắn gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8centimet = …. cm . Số thích hợp yêu cầu điền vào vị trí chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….

8 x 7 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được

*
số trang kia. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa mà An không đọc?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù 3 - Đề 2

Câu 1: Viết số phù hợp vào khu vực chấm (1 điểm).

63 : 7 = ……

35 : 5 = ……….

Xem thêm: Trong Nguồn Điện Lực Lạ Có Tác Dụng, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 ´ 2 =

b) 630 : 7 =……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện nay tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..

b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn nữa số trâu là 28 bé. Biết rằng số trâu là 7 bé. Hỏi số trâu bởi một trong những phần mấy số bò?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:

Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 - Đề 3

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C.744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp phần đông vào 5 tủ, từng tủ gồm 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn uống tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn gồm số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số con kê nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng 1 phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 centimet, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa chính là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ tiếp sau đây có mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

..............................................................................................................................

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một shop tất cả 453 kg gạo, sẽ bán được

*
số gạo đó. Hỏi shop còn lại từng nào ki- lô- gam gạo?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán gồm đáp án khối hệ thống các kỹ năng và kiến thức vẫn học tập dành riêng cho những em học viên tham khảo góp các em học sinh nâng cấp tài năng giải Tân oán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng đến đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt tác dụng cao. Mời chúng ta cùng cài đặt những đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 này về! Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 theo Thông tứ 22 được đăng cài đặt ngơi nghỉ bên trên được tạo ra bên dưới dạng đề thi trắc nghiệm với trường đoản cú luận theo 4 mức độ, góp các em học sinh có tác dụng quen cùng với cấu tạo đề thi, làm quen thuộc với tương đối nhiều dạng bài bác tập toán không giống nhau. Các em học viên hoàn toàn có thể tham khảo môn Tân oán lớp 3 nâng cấp cùng bài tập môn Toán lớp 3 vừa đủ không giống, để học tốt môn Toán thù 3 rộng và sẵn sàng cho những bài xích thi đạt kết quả cao. Cụ thể, những em học sinh rất có thể xem thêm đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 không thiếu.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Đàn Ông Không Râu Bất Nghì, Đàn Ông Không Râu Bất Nghì

.........................................................

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 20đôi mươi - 2021:

Chuyên mục: Kiến thức thú vị