đề thi tiếng anh lớp 11 học kì 2 có đáp án

... yesterday 48 I think it is not easy lớn learn English I think it is difficult to learn English ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH 11_ trung học phổ thông Thời gian: 45 phút Họ tên thí sinh: ………………………………………… Lớp: …………………………………………………… ... 48 I think learning English is not easy (Use It + be + adjective sầu + lớn + V1) THE END ĐÁPhường ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2010-2 011) Lớp 11_ Môn: ANH VĂN (CƠ BẢN) 1A 2 chiều 3B 4B 11C 12A ... pronoun) à………………………………………………… .………………………… The kết thúc MA TRẬN ĐỀ kiểm tra HKII MÔN: Tiếng Anh 11 (Unit 9-15)( Unit 15 phần reading) Tên nhà đề Nhận biết Phonetics *Sound -The endings ”ed” và “s” -Two...

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 11 học kì 2 có đáp án


*

... | - - 29 - - } - 41 - - - 06 - - - 18 { - - - 30 - - - ~ 42 - | - - 07 - - - 19 - - - 31 - - - 43 - - - 08 - - - 20 - - 09 - - 33 - - - ... 01 - - - 13 - - - 25 { - - - 37 - - - 02 - - - 14 - - - 26 - - - ~ 38 - - - 03 - | - - 15 { - - - 27 { - - - 39 - - - 04 - - 28 - - - 40 - - - 05 - - - 17 - ... - - 10 - | - - 22 { - - - 34 { - - - 11 { - - - 23 { - - - 35 - | - - 12 - | - - 24 { - - - 36 - | - - ...
*

... yesterday 48 I think it is not easy lớn learn English I think it is difficult to learn English ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH 11_ THPT Thời gian: 45 phút Họ thương hiệu thí sinh: ………………………………………… Lớp: …………………………………………………… ... D exactly 15 Tr ơng trung học phổ thông L ơng S ơn Họ tên: ………………………… Lớp : ………………………… Đề thi kiểm soát học kỳ II ( 2007- 2008) Môn : Tiếng Anh Lớp 11- Đề I-Choose the best answer: The tourist industry is considered ... 48 I think learning English is not easy (Use It + be + adjective sầu + to + V1) THE END ĐÁPhường. ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2010-2 011) Lớp 11_ Môn: ANH VĂN (CƠ BẢN) 1A 2D 3B 4B 11C 12A...
*

... Phòng : M y Hanh Junior High School Class : 7/ 1……… Name : …………………… ĐềB Giám thị Giám thị KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG ANH LỚPhường THỜI GIAN : 45 phút Giám khảo ... is a very ………….singer ( good ) b What you think about her ?Does she work ……………… ( lazy )? c Do you ride your xe đạp ………… ? ( safe ) The end Đ ÁP ÁN THI HKII I Điền :So; Too; Either ; Neither ( điểm ... phù hợp ngoặc điền vào vị trí trống ( điểm ) a My daughter can sing very …………well……… b What you think about her ?Does she work ………lazily……… ? c Are you a ……safe……….cyclist ? ( you ride your bike...

Xem thêm: Giúp Tôi Giải Toán Trên Mạng


*

... a person that officially decides who is the winner of a competition a judge b poet c participant d sponsor 21 A is a piece of paper with question & exercises for student a worksheet b competition...
*

... for people from other parts in Britain Trường THPT Như Tkhô giòn Tổ: Ngoại ngữ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Năm học tập 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I Phonetics Hãy chọn từ mà lại phần gạch chân có giải pháp ... instructions to lớn cook this dish in a book A cookery B recipe C meal D menu 70 After the các buổi tiệc nhỏ, there wasn’t left on the table A something B nothing C anything D everything 71 She is so ... 31323334353637383940- B D A C B C D B A A 41424344454647484950- C B B D B B B D A D ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 (8) Tìm trường đoản cú mà phần gạch men chân gồm giải pháp phạt âm không giống với tự lại A captain B table C lazy...

Xem thêm: Bàn Về Câu " Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí Nhân Bất Học Bất Tri Lý Là Gì?


... C II GIVE THE RIGHT FORM THE WORDS IN BRACKETS fix drawing stay collecting go visiting khổng lồ play largest classes 10 lớn listen III GIVE THE RIGHT TENSE OF THE VERBS IN BRACKETS are reading studies ... 2- will have sầu 3- is/ is reading 4- Will/be- won’t be 5- will/bởi vì –will go 6- will mail 7- is- is reading 8- enjoys 9- has 10- are D WRITE * Rewrite the following sentences, keeping their meanings: ... camp B camping C camp D camps 14/ What about Ha Long Bay? A khổng lồ visit B visit C visiting D visits 15/ Would you lượt thích badminton? A play B playing C khổng lồ play D plays II GIVE THE RIGHT FORM...

Chuyên mục: Kiến thức thú vị