đề thi toán lớp 4 giữa kì 2

Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm học 20đôi mươi - 2021 bao hàm câu trả lời và bảng ma trận đề thi chuẩn chỉnh theo Thông bốn 22 cho các em học sinh tìm hiểu thêm, củng nuốm kĩ năng giải Toán thù, ôn tập các dạng bài xích tập giữa trung tâm, sẵn sàng mang đến bài bác thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt công dụng cao. Mời các em cùng tìm hiểu thêm chi tiết đề thi giữa học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tiếp sau đây.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 4 giữa kì 2

Đề thi thân học tập kì 2 lớp 4 các môn học tập 2021


1. Đề thi thân học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4 năm 2021

Bài 1: Hình như thế nào bao gồm

*
số ô vuông đã đánh đậm? (0,5 điểm)

Bài 2: Phân số làm sao bên dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 3: Điền vết >

*

B.

*
 
*

C.

*
 
*

D. 1

*

Bài 4: Điền số thích hợp vào nơi chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh đều nhau.

B. Có nhị cặp cạnh đối diện tuy vậy tuy vậy cùng đều nhau.

C. Có bốn góc vuông và gồm nhì cặp cạnh đối diện đều nhau.


D. Có bốn góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a)

*

b)

*

Bài 9: Một lớp học tập gồm 3/ 5 học viên, trong các số đó số học sinh được xếp các loại hơi. Tìm số học sinh xếp loại hơi của lớp đó. (1,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2021

Đáp án đề thi thân học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền lốt >

A.

*
*

B.

*
=
*

C.

*
*

D. 1 >

*

Bài 4: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kg = 125 kg

Bài 6: Rút ít gọn phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

*

b) 

*

Bài 9: Một lớp học gồm 3/5 học sinh, trong số ấy số học viên được xếp nhiều loại tương đối. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học sinh xếp các loại khá của lớp học tập kia là:

35 x

*
= 21 (học tập sinh)

Đáp số: 21 học sinh

2. Đề thi giữa học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4 năm 2020

Câu 1: Trong những phân số

*
phân số như thế nào nhỏ hơn 1?A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Phân số nào sau đây bởi phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hình bình hành gồm độ lâu năm lòng là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là bao nhiêu ?

A. 126 dm2

B. 136 dmét vuông

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X +

*
= 9

b. X x

*
=
*

Câu 5: Số tương thích viết vào khu vực chấm để 55mét vuông 8cmét vuông = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: Các phân số được thu xếp theo máy tự tự béo mang đến nhỏ nhắn là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Tính bằng phương pháp tiện lợi độc nhất vô nhị (1 điểm)

*

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và ăn mặc tích của mảnh đất đó? (1 điểm).

Câu 10: Một shop tất cả 250kilogam gạo. Buổi sáng sủa đang cung cấp 25kilogam gạo, buổi chiều cung cấp 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả nhì buổi shop đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)Đáp án: Đề thi giữa học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm 2020

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X +

*
= 9

X =

*

X =

*

b. X x

*
=
*

X =

*

X =

*

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

*

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 1trăng tròn m. Chiều rộng bằng 2/3D lâu năm. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x

*
= 80 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một shop tất cả 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang cung cấp 25kilogam gạo, chiều tối bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả nhị buổi shop sẽ bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn lại của cửa hàng sau buổi sáng sớm bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kg gạo giờ chiều cung cấp là:

225 x

*
= 135 (kg)

Số kg gạo cả hai buổi cửa hàng sẽ bán được là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 bắt đầu nhất: 2019 - 2020

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán thù lớp 4 - Đề 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng câu 1 với câu 2:

Câu 1. 0,5đ Trong các số đo sau đây, số đo bởi 80km là:

a. 8 000 mét vuông

b. 80 000 dm2

c. 800 000 m2

d. 80 000 000 m2

Câu 2. 0,5đ Chu vi của hình chữ nhật là 48centimet. Nếu chiều lâu năm là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là:

a. 24 cm2

b. 126 cm2c. 135 cm2

d. 7trăng tròn cm2

Câu 3. 0,5đ Nối số đo nghỉ ngơi cột A với số đo nghỉ ngơi cột B sao để cho phù hợp:

Câu 4. 0,5đ Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Một hình bình hành tất cả diện tích S

*
mét vuông, độ cao là
*
m. Cạnh đáy tương xứng của hình bình hành kia là……….

Câu 5. 0,5đ Ghi dấu đối chiếu vào ô trống:

3 kmét vuông □ 300 000 m2

7 mét vuông □ 7000 dm2

Câu 6. 0,5đ Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:.

- Góc nhọn lớn hơn góc tù nhân □

- Góc nhọn nhỏ thêm hơn góc vuông □

- Góc vuông bằng 1/2 góc bẹt □

Câu 7. 2đ Tính:

Câu 8. 2đ A. Tìm x:

B. Xếp những số đo sau theo thứ từ bỏ tăng dần:

Câu 9. 2 đ Một sân vườn rau củ hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 120m, chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều dài. Cứ đọng 1m2 bạn ta thu được 5 kilogam rau xanh sạch. Hỏi tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh tdragon trên vườn rau củ hình chữ nhật trên?

Giải

Câu 10. 1 đ Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn

*
cùng bé hơn
*
.

Đáp án: Đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 4 - Đề 1

Bài 1 và bài 2:

Học sinc triển khai đúng từng câu được: 0,5 điểm.

Xem thêm: Khối Lượng Nguyên Tử Khối Của Bạc, Photpho, Ba, Pb, Canxi, C…

Bài 1: d

Bài 2: c

Bài 3 với bài xích 4:

Học sinch ghi đúng từng đáp án được 0,5 điểm.

Bài 3

Bài 4: 4m

Bài 5: 3km2 > 300 000 m2

7m2 2

Bài 6: S – Đ – Đ

Bài 7:

Học sinc tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Bài 8A:

Học sinh làm đúng từng bước một được: 0,5 điểm.

A. Tìm x:

cũng có thể ghi : Vì mẫu số 7 = 35 : 5 nên Tử số x = 40 : 5

x = 8

Bài 8B: Đúng hết sản phẩm trường đoản cú được 1 điểm.

B. Thđọng từ xếp là:

Bài 9: Mỗi bước 0.5 điểm.

- Thiếu hoặc ghi sai đáp số, thương hiệu đơn vị trừ 0,5 điểm. (2 điểm)

Giải

Chiều rộng sân vườn rau củ là: 120 ×

*
= 80 (m)

Diện tích vườn rau xanh là: 120 × 80 = 960 (m2)

Số rau xanh thu hoạch được là: 50 × 960 = 4800 (kg)

48000 kilogam tạ = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

Bài 10: Mỗi bước 0.5 điểm.Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 4

 

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

CẦN ĐÁNH GIÁ

 

 

 

SỐ CÂU

HỎI

CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản bội hồi

 

SỐ HỌC

 

Bốn phép tính bên trên phân số

1

7

   

2

     

2

Tìm 5 phân số ở giữa nhị phân số

1

10

         

1

1

Tìm x cùng với phân số

1

8A

     

1

   

1

Tìm phân số của một số

1

10

0.5

           

Nhân với số có một chữ số

1

10

       

0.5

   

ĐO LƯỜNG

Chuyển thay đổi số đo khối lượng

Đổi số đo trọng lượng trong giải tân oán.

2

1; 3

10

0,5; 0,5

0,5

         

1,5

So sánh số đo diện tích

1

5

 

0,5

       

0,5

Sắp xếp số đo độ dài

1

8B

       

1

 

1

HÌNH HỌC

 

Tìm cạnh lòng hình bình hành.

1

4

 

0,5

       

0,5

So sánh các nhiều loại góc

1

6

 

0,5

       

0,5

Tính diện tích S hình chữ nhật

1

2

 

0,5

       

1,5

Giải toán thù diện tích hình chữ nhật.

 

10

       

0.5

 

0,5

     

2

2

2

1

2

1

10

4. Đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 4 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa phân tách không còn mang đến 2, vừa phân tách hết cho 5 có tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2

Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567

Câu 3. (0,5 điểm) (M1). Phân số làm sao tiếp sau đây bằng

*
?

Câu 4. (0,5 điểm) (M1). Rút gọn phân số

*
ta được hiệu quả là:

Câu 5. (0,5 điểm) (M2). Kết trái của phnghiền cộng

*
là:

Câu 6. (0,5 điểm) (M2). Cho số phù hợp nhằm điền vào chỗ trống là

*
:

A. 16

B. 24

C. 27

Câu 7. (0,5 điểm) (M1). Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

*
núm kỉ = ...........năm

A. 25

B. 20

C. 22

Câu 8. (0,5 điểm) (M1). 45dm2 37cm2 = .............cm2

A. 4037

B. 4537

C. 400537

Câu 9. (0,5 điểm) (M2). Một hình chữ nhật bao gồm diện tích S

*
mét vuông, chiều dài
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

Câu 10. (0,5 điểm) (M2). Cho hình bình hành có diện tích S 525mét vuông, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m

B. 35m

C. 25m

Câu 11. (0,5 điểm) (M3). Giá trị của biểu thức là

*
:

Câu 12. (0,5 điểm) (M3).

*
= .............. Số điền vào chỗ chấm là:

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm) Tính:

Câu 14.

Xem thêm: Bức Thư Bác Hồ Gửi Học Sinh Nhân Ngày Khai Trường Đầu Tiên, Trạng Nguyên

(2 điểm) Lớp 4A có 45 em, cuối năm học tập được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, sót lại là nhiều loại vừa đủ. Hỏi lớp tất cả từng nào em xếp các loại trung bình?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..


Chuyên mục: Kiến thức thú vị