Đề thi toán tiếng anh lớp 8

     

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 8 cấp quốc gia. Với đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn luyện những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của môn Toán tiếng Anh để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng đạt kết quả cao nhất.

Bạn đang xem: Đề thi toán tiếng anh lớp 8

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm and a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal to the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x and B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD and the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat and 19 of them have both.

Xem thêm: Lên Nghìn Chín Là Gì - Hội Thích Lên Nghìn Chín


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number and are different from each other.

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1 Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

tinycollege.edu.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.305 Lượt xem: 5.375 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết tải về

Link tinycollege.edu.vn chính thức:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016 tinycollege.edu.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn.
Bản quyền © 2021 tinycollege.edu.vn. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc tinycollege.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức thú vị