Đề thi toán violympic lớp 1

     

Các dạng tân oán cùng Đề ôn thi Violympic Toán thù lớp 1 Vòng 8 cung cấp Quận/ Huyện năm 20trăng tròn – 2021 (Có giải đưa ra tiết).

Bạn đang xem: Đề thi toán violympic lớp 1

Nội dung bao hàm có những đề thi cùng các dạng tân oán tất cả vào lịch trình thi Violympic Toán thù giờ đồng hồ Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện.

CÁC DẠNG TOÁN VÀ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP.. 1 CẤP.. HUYỆN NĂM 20đôi mươi – 2021 (Có đáp án)

TUYỂN TẬPhường. 160 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 CẤPhường HUYỆN NĂM 20trăng tròn – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP.. 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP.. 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Liên hệ support tài liệu:

BỘ ĐỀ BAO GỒM CÁC DẠNG TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP. 1 VÒNG 8 – CẤPhường HUYỆN NĂM 2020 – 2021

BÀI 1: TÍNH Điền số tương thích vào vị trí chấm

Câu 1: Cho 10 -… + 1 = 3 + 2.

Câu 2:Cho 10 – 8 + 3 = 7 +… – 5.

Câu 3:Cho 10 – 3 + 2 = 6 -… + 5.

Câu 4:Cho 10 -… = 5 – 2 + 0.

Câu 5:Cho 5 -1 + 4 = 2 + … – 2.

Câu 6:Cho 10 – … + 2 = 6 – 2 + 3.

Câu 7:Cho 10 – 2 + 2 = 6 +… + 1.

Câu 8:Cho 10 – 2 +… = 8 – 3 + 2 + 2.

Câu 9: 1 + ……. = 10

Câu 10: 7 = 4 + 5 – ……….

Câu 11: Tính: 10 – 5 – 3 = ……..

Câu 5: Tính: 10 – 7 = ………

Câu 12: Tính: 9 – 3 + 4 = ………

BÀI 2: SO SÁNH

Dạng 1: Dấu (>, =,

Câu 1: 9 – 3 …… 10 – 5 + 3

Câu 2: 10 – 7 …… 6 – 4 + 2

Câu 3: 8 – 3 – 2 ……. 2 + 3

Câu 4: 3 + 3 + 2 … 10 – 3 + 2.

Câu 5: 11 ………….. 4 + 3 + 2

Câu 6: 2 + 8 – 6 – 2 … 10 – 4 – 4.

Câu 7: 2 + 8 – 1 – 2… 7 – 5 + 6.

Câu 8: 9 – 3 …… 9 – 2 + 3

Câu 9: 10 – 3 -2 … 8 – 7 + 2.

Xem thêm: Tìm Số Nguyên Tố Trong Lập Trình Bằng Cách Xác Định Số Nguyên Tố

Câu 10: 10 – 2 – 4… 3 + 1 + 0.

Câu 11: 10 – 3 -3 … 8 – 5 + 2.

Câu 12: 10 – 2 – 5… 3 + 1 + 0.

Dạng 2: Điền số thích hợp vào khu vực chấm

Câu 1: 10 – 5 + 2 10 -… > 10 – 1 – 2.

Câu 3: 10 – 4 … – 3 > 8 – 2.

Câu 6: 3 + 5 … – 3 > 8 – 2.

BÀI 3 – KHOANH TRÒN VÀO ĐÁPhường. ÁN ĐÚNG

Câu 2: Cho 5 + 5 – 3 =… – 2 – 1. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:….

A) 9 B) 8 C) 10 D) 4

Câu 3: 6 trừ 2 cùng 6 bằng: ………..

A) 8 B. 7 C. 9 D. 10

Câu 4: 9 trừ 6 cộng 4 bằng: ……….

A) 6 B. 8 C. 7 D. 3

Câu 5: 9 trừ 4 cùng 3 bằng: ………..

A) 7 B. 8 C. 6 D. 9

Câu 6: 10 trừ 2 cộng 1 bằng: ………..

A) 10 B. 9 C. 7 D. 8

Câu 7: 10 trừ 7 cùng 3 bằng: ………..

A) 7 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 8: 10 trừ 4 cộng 2 bằng: ………..

A) 9 B. 8 C. 7 D. 6

Câu 9: 10 trừ 5 cùng 4 bằng: ………..

A) 7 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 10: 10 trừ 8 cùng 3 bằng:

A) 4 B. 3 C. 6 D. 5

Câu 11: Số như thế nào trừ 4 rồi cùng 7 thì bởi 10?

Trả lời: Đó là số ……….

A) 6 B. 8 C. 7 D. 3

Câu 12: Số nào trừ 4 rồi cùng 7 thì bởi 8?

Trả lời: Số kia là: ……….

A) 4 B. 6 C. 5 D. 3


Chuyên mục: Kiến thức thú vị