Đề thi vật lý 12 học kì 1

     
Mời quý thầy cô cùng chúng ta học viên lớp 12 tìm hiểu thêm Sở đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 1hai năm 20đôi mươi - 2021 được tinycollege.edu.vn đăng thiết lập tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Đề thi vật lý 12 học kì 1

Tài liệu bao hàm 3 đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Vật lý gồm câu trả lời cụ thể cố nhiên. Tài liệu này để giúp đỡ các bạn ôn tập lại kỹ năng và kiến thức đang học, có cơ hội Review lại năng lượng của bản thân mình trước kỳ soát sổ học tập kì 1 sắp tới đây. Ngoài ra các bạn lớp 12 tham khảo thêm đề thi học tập kì 1 môn Toán, môn Hóa học tập. Chúc các bạn thành công.

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Vật lý lớp 1hai năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……..TRƯỜNG THPT ……ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2020- 2021MÔN: VẬT LÝ - LỚPhường. 12Thời gian làm bài: 50 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)
Câu 1. Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Trong mỗi giây, loại năng lượng điện thay đổi chiềuA. 50 lần.B. 200 lần.C. 100 lần.D. 150 lần.Câu 2. Một con rung lắc đối kháng xấp xỉ với biên độ góc nhỏ tuổi (rad). Tần số dao động của chính nó được tính bởi công thức
*
*
*
*
Câu 3. Một thứ vạc điện luân phiên chiều (phong cách cảm ứng) có 6 cặp rất. Rôto lớn bắt buộc tảo cùng với tốc độ bởi từng nào nhằm dòng năng lượng điện nó phân phát ra nó bao gồm tần số 50 Hz ?A. n = 500 vòng/phút.B. n = 750 vòng/phút.C. n = 1000 vòng/phút ít.D. n =1500 vòng/phút ít.Câu 4. Tại một địa điểm xấp xỉ, giả dụ tăng chiều lâu năm của nhỏ rung lắc đối kháng lên 2 lần thì tần số xấp xỉ của nhỏ lắc sẽ
A. Giảm gấp đôi.B. Giảm
*
lần.C. Tăng gấp đôi.D. Tăng
*
lần.Câu 5. Một đoạn mạch tất cả năng lượng điện trsinh hoạt thuần R = 100 mắc tiếp liền cùng với cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm
*
. Đặt vào 2 đầu mạch một năng lượng điện áp xoay chiều (V). Công suất tiêu trúc của mạch điện là
*
A. 200
*
W.B. 50 WC. 200 W.D. 100 W.Câu 6. Một sóng có tần số 100 Hz truyền trong một môi trường xung quanh với tốc độ 50 m/s, thì bước sóng của chính nó làA. 1,0 m/s.B. 0,2 m/sC. 0,5 m/s.D. 2,0 m/s.Câu 7. Một hóa học điểm xấp xỉ cân bằng trên đoạn thẳng lâu năm 8 centimet, tần số 5 Hz. Lúc t = 0, hóa học điểm tại phần cân bằng với ban đầu đi theo chiều dương. Phương trình dao dộng của hóa học điểm là
*
*
*
*
Câu 8. Một trang bị xấp xỉ điều hòa theo phương thơm trình
*
trong đó x tính bởi centimet, t tính bằng giây (s). Vào thời khắc t = 3,5 s đồ vật đi qua vị trí gồm li độ
*
*
*
*
Câu 9. Một cuộn cảm thuần có độ từ cảm L mắc vào năng lượng điện áp xoay chiều tất cả tần số f. Nếu tăng L lên 2 lần, giảm f đi 4 lần thì cảm chống của cuộn sẽA. Tăng gấp đôi.B. Giảm 4 lần.C. Giảm 2 lần.D. Tăng 4 lần.Câu 10. Một thiết bị bên cạnh đó tsay mê gia nhì xấp xỉ điều hòa thuộc tần số, thuộc phương thơm tất cả biên độ là A1 = 3 mm cùng A 2= 4 milimet. Biên độ giao động tổng phù hợp cần thiết thừa nhận cực hiếm làm sao sau đây?A. 5 milimet.B. 7 mm.C. 1 mm.D. 8 mm.

Xem thêm:

Câu 11. Một bé lắc xoắn ốc có độ cứng k = 100 N/m và đồ vật nặng nề bao gồm cân nặng m, giao động điều hòa theo trục Ox nằm theo chiều ngang. Thế năng của con lắc kia Khi đi qua địa điểm bao gồm li độ x = 3 centimet theo hướng âm làA. 0,045 J.B. -0,09J.C. 0,09 J.D. -0,045 J.Câu 12. Mặc một tụ năng lượng điện bao gồm điện dung
*
vào điện áp xoay chiều gồm tần số f = 50 Hz thì dung phòng của tụ năng lượng điện làA. 1 ΩB. 0,01 .ΩC. 100 ΩD. 50 ΩCâu 13. Trong đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC tiếp liền, trường hợp
*
Câu 14. Một đồ dao động điều hòa theo phương trình :
*
(cm). Tần số của xấp xỉ là:A. 1 Hz.B.
*
C.
*
D.
*
Câu 15. Trong dao động điều hòa:A. Vận tốc luôn luôn trễ pha
*
đối với li độ.
B. Lực công dụng lên đồ trái lốt với li độ và tất cả độ to tỉ lệ thành phần với độ béo của li độ.C. Gia tốc và li độ luôn luôn thuộc pha.D. Gia tốc luôn luôn trễ pha
*
so với cùng một li độ.Câu 16. Hai mối cung cấp sóng kết hợp là hai mối cung cấp sóng cóA. Cùng biên độ dao động.B. Cùng tần số và hiệu số trộn không đổi theo thời gian.C. Cùng trộn thuở đầu.D. Cùng tần số.Câu 17. Một đoạn mạch tất cả điện trsinh sống thuần R = 100 mắc nối liền với tụ điện bao gồm điện tất cả điện dung là
*
Đặt vào hai đầu mạch một điện áp luân phiên chiều
*
(V). Cường độ cái điện hiệu dụng của cái điện chạy trong mạch là
*
*
*
*

Chuyên mục: Kiến thức thú vị