Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 2

     
Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2018 - 2019: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2018 - 2019 là tài liệu giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức thật tốt, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic năm 2018-2019.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 2


Download.com.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2018 - 2019 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2018 - 2019 là tài liệu giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức thật tốt, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic năm 2018 - 2019. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 vòng 2

Bài thi số 1: Đập dế:

Câu 1: Tìm x, biết: x + x/3 = 24. Vậy x là:

a/ 24 ;

b/ 12 ;

c/ 18 ;

d/ 6.

Câu 2: Tìm y, biết: ( 5/7 – y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là:

a/ 3/7 ;

b/ 2/7 ;

c/ 8/7 ;

d/ 1.

Câu 3: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. Vậy số bị chia là:

a/ 395 ;

b/ 431 ;

c/ 397 ;

d/ 430.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Tình Bà Cháu Trong Bài Thơ Bếp Lửa Của Bằng Việt

Câu 4: Số dư trong phép chia 6700 : 900 là:

a/ 0 ;

b/ 40 ;

c/ 400 ;

d/ 4.

Câu 5: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là:

a/ 1200 ;

b/ 10005 ;

c/ 10020 ;

d/ 10200.

Câu 6: Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm số lớn, biết nếu thêm 48 đơn vị vào số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là:

a/ 16 ;

b/ 80 ;

c/ 160 ;

d/ 32.

Câu 7: Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 15 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

a/ 69 ;

b/ 150 ;

c/ 120 ;

d/ 135.

Câu 8: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

a/ 8999 ;

b/ 8853 ;

c/ 8976 ;

d/ 8876.

Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 1/3 số bé. Tổng hai số là 63. vậy số bé là:

a/ 54 ;

b/ 36 ;

c/ 27 ;

c/ 9.

Câu 10: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Vậy trung bình cộng của 4 số cuối trong dãy là:

a/ 2011 ;

b/ 2013 ;

c/ 2010 ;

d/ 2009.

Bài 2: Đừng để điểm rơi:

Câu 1: Tính:  + +  + …..  +  + = ………. 9/2

Câu 2: Tìm x thỏa mãn:  =  Vậy x = ………… 68

Câu 3: Tìm x thỏa mãn:  = . Vậy x = ………… 2

Câu 4: Tìm phân số a/b, biết:  x 4 +  =  . Vậy =  …………

Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy số: 1; 2; 3; 5; 8; …….. là: ………….. 13

Câu 6: Số thứ 100 của dãy số: 4; 8; 12; 16; … là: ………. 400

Câu 7: Số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: ………………

9012345

Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là: ………………..99990

Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số cần tìm là: ……... 596

Câu 10: Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số lớn là: ……….. 900

Câu 11: Tổng hai số là 362. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 2. Khi đó số lớn nhất trong hai số đó là: ………... 290

Câu 12: Tổng hai số là 7/15. Nếu thêm vào số thứ nhất 1/3 thì tổng hai số là: ……… 4/5

Câu 13: Số lớn bằng 5/7 tổng hai số. Hiệu hai số đó bằng 48. Vậy số bé là: ……….. 32

Câu 14: Gấp số thứ nhất lên 3 lần thì số thứ nhất bằng 5/3 số thứ 2 và hơn số thứ hai 48 đơn vị. Vậy số thứ nhất là: …………. 40

Câu 15: Một học sinh khi nhân một số tự nhiên với 205 đã quên chữ số 0 ở thừa số thứ hai nên tích tìm được là 8025. Vậy tích đúng của phép nhân đó là: ………. 65805


Chuyên mục: Kiến thức thú vị