diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

Bạn đang xem: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một cái vỏ hộp vì thế tôn (không với nắp) hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 30 centimet, chiều rộng lớn đôi mươi centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện cái vỏ hộp tê liệt. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của cái vỏ hộp là:

( 30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x đôi mươi = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Xem thêm: lập tài khoản email

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  cái vỏ hộp hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm đôi mươi centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. Quý Khách Bình dán giấy má red color vô những mặt mũi xung xung quanh và dán giấy má gold color vô nhị mặt mũi lòng của vỏ hộp tê liệt (chỉ dán mặt mũi ngoài). Hỏi diện tích S giấy má color này to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ loét, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( đôi mươi + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ loét rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và với độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Hướng dẫn:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì thế chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật vì thế diện tích S xung xung quanh phân tách mang lại độ cao, tao có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp vì thế bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài xích dùng để làm thực hiện một chiếc vỏ hộp tê liệt. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tao ham muốn quét tước vôi vô những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì thế 8 mét vuông. (chỉ quét tước phía bên trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch men hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch men dạng

hình vỏ hộp chữ nhật vì thế 6 viên gạch men xếp trở thành.

Bài 5. Một nhà máy sản xuất thực hiện bánh nhớ dùng 30 000 cái vỏ hộp vì thế bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp với lòng là một trong những hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép vội vàng dán vỏ hộp lúc lắc khoảng chừng \(8 \over 100\) diện tích tê liệt sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau tê liệt tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên tinycollege.edu.vn để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21

Xem thêm: cách đọc âm ed