điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đặt năng lượng điện áp u = U0cos(ωt + φ) (cùng với U0 cùng ω ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch có đổi thay trlàm việc mắc thông liền với cuộn cảm thuần. thay đổi biến trsinh sống nhằm công suất lan nhiệt độ trên vươn lên là trở đạt cực to. khi đó

A.

Bạn đang xem: điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu trở thành trnghỉ ngơi bởi điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

B.năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trngơi nghỉ bằng nhị lần điện áp hiệu dụng thân nhị đầu cuộn cảm thuần.

C.hệ số công suất của đoạn mạch bởi 1.

D. thông số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.Đặt điện áp u = U 0 cos ( ωt + φ ) (cùng với U 0 cùng ω ko đổi) vào nhì đầu đoạn mạch gồm phát triển thành trở mắc tiếp nối cùng với cuộn cảm thuần. thay đổi đổi mới trngơi nghỉ nhằm năng suất lan sức nóng bên trên vươn lên là trlàm việc đạt cực đại. khi đó

A. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu biến hóa trsinh sống bằng năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần

B. Điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu biến đổi trlàm việc bởi nhì lần điện áp hiệu dụng thân nhị đầu cuộn cảm thuần

C. Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng 1

D. Hệ số công suất của đoạn mạch bởi 0,5


*

Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos(ωt + φ) (với U 0 với ω không đổi) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biến chuyển trsống mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến hóa trsống nhằm hiệu suất lan sức nóng bên trên trở thành trnghỉ ngơi đạt cực lớn. khi đó

A. năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu thay đổi trngơi nghỉ bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B.năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trngơi nghỉ bằng nhị lần điện áp hiệu dụng thân nhì đầu cuộn cảm thuần.

C.thông số công suất của đoạn mạch bởi 1.

D.thông số hiệu suất của đoạn mạch bằng 0,5.


Đặt điện áp u = U 0 cos ω t + φ (với U 0 cùng ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch tất cả trở nên trở mắc nối liền cùng với cuộn cảm thuần. thay đổi vươn lên là trlàm việc để hiệu suất lan nhiệt độ trên trở nên trlàm việc đạt cực đại. Khi đó

A.điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu biến đổi trở bởi điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

B.điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu thay đổi trlàm việc bởi nhị lần năng lượng điện áp hiệu dụng thân nhị đầu cuộn cảm thuần.

C.hệ số hiệu suất của đoạn mạch bởi 1.

D.thông số hiệu suất của đoạn mạch bởi 0,5.


Đặt năng lượng điện áp

*
(cùng với U0 và ω ko đổi) vào nhì đầu đoạn mạch có trở thành trnghỉ ngơi mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh đổi mới trsống nhằm năng suất tỏa nhiệt trên thay đổi trở đạt cực đại. Lúc đó

A.

Xem thêm: Đại Cáo Bình Ngô Tiếp Theo ) Sgk Ngữ Văn 10 Tập 2, Soạn Bài Đại Cáo Bình Ngô (Tiếp Theo)

hệ số hiệu suất của đoạn mạch bởi 0,5.

B.năng lượng điện áp hiệu dụng thân nhì đầu thay đổi trnghỉ ngơi bằng nhị lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu cuộn cảm thuần.

C. hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng 1.

D.năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu trở thành trsinh sống bởi điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu cuộn cảm thuần.


Đặt năng lượng điện áp u = 200 cos 100 πt V vào nhì đầu đoạn mạch gồm một biến trsinh hoạt R mắc thông liền với một cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm 1 π H . thay đổi biến trở để công suất tỏa nhiệt độ trên vươn lên là trnghỉ ngơi đạt cực to, lúc đó cường độ cái điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 1A

B. 2A

C. 2 A

D. 2 2 A


Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào nhì đầu đoạn mạch tất cả một đổi thay trnghỉ ngơi R mắc tiếp liền với 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 π H. Điều chỉnh biến trlàm việc nhằm hiệu suất tỏa nhiệt độ bên trên vươn lên là trsống đạt cực đại, lúc đó cường độ loại năng lượng điện hiệu dụng trong khúc mạch bằng

A. 2 A.

B. 2 2 A.

C. 1 A.

D.2 A.


Đáp án B

+ Cuộn dây thuần cảm nhập vai trò là dây dẫn Lúc có dòng điện không đổi chạy qua → R = U I = 30 1 = 30 Ω

+ Cảm phòng của cuộn dây so với loại điện luân phiên chiều Z L = 30 Ω

→ Biểu diễn phức loại điện trong mạch i ¯ = u ¯ Z ¯ = 150 2 ∠ 0 30 + 30 i = 5 ∠ 45 → i = 5 c o s 120 π t - π 4 A


Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch bao gồm một đổi mới trnghỉ ngơi R mắc thông liền với một cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm 1 π H. thay đổi trở thành trở để hiệu suất tỏa nhiệt trên trở nên trsinh sống đạt cực đại, khi đó độ mạnh dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2 A

B. 2 /2A

C. 1 A

D. 2 A


Đáp án B

+ Cuộn dây thuần cảm nhập vai trò là dây dẫn khi tất cả chiếc điện ko đổi chạy qua

*

+ Cảm phòng của cuộn dây so với loại năng lượng điện luân phiên chiều

*

→ Biểu diễn phức cái năng lượng điện trong mạch

*


Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ năng lượng điện và vươn lên là trsinh sống mắc tiếp liền. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u = U0cos(ωt + φ),(U0, ω, φ ko đổi). khi thay đổi trsinh hoạt có giá trị R1 hoặc R2 thì hiệu suất của mạch có cùng quý hiếm. lúc quý hiếm biến đổi trsinh hoạt là R1 thì thông số công suất của đoạn mạch là 0,75. lúc quý giá của biến hóa trnghỉ ngơi là R2 thì hệ số năng suất của đoạn mạch giao động bằng

A. 0,25

B. 0,34

C. 0,66

D.

Xem thêm: CU00E2U 44 Cho Các Chất Etyl Axetat Anilin Ancol Etylic Axit Acrylic, Phenol

0,50


Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 c o s 2 π f t (Với U 0 và f ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch mắc thông liền gồm biến chuyển trsống R, cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L với tụ năng lượng điện gồm năng lượng điện dung C. thay đổi phát triển thành trsinh sống R cho tới quý hiếm R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dung của chiếc năng lượng điện chạy qua mạch khi ấy bằng.

A. U 0 2 R 0

B. U 0 R 0

C. U 0 2 R 0

D. 2 U 0 R 0


Đáp án A

R nỗ lực đổi, Phường max ⇒ R 0 = Z L − Z C Phường. m ax = U 2 2 R 0 c os φ = R 0 R 0 2 + ( Z L − Z C ) 2 = R 0 2 R 0 2 = 1 2

Có P.. m ax = U I cos φ ⇔ U 2 2 R 0 = U I . 1 2 ⇒ I = U 2 2 R 0 = U 0 2 R 0Chuyên mục: Kiến thức thú vị