đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đối với mạch năng lượng điện bí mật có nguồn điện với mạch ngoài là năng lượng điện trsinh hoạt thì hiệu năng lượng điện nỗ lực mạch ngoài

A.

Bạn đang xem: đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

tỉ lệ thành phần thuận với cường độ mẫu điện chạy trong mạch

B. tăng khi độ mạnh dòng năng lượng điện trong mạch tăng

C. sút khi độ mạnh chiếc điện trong mạch tăng

D. tỉ lệ thành phần nghịch với cường độ dòng năng lượng điện chạy trong mạch


*

*


Đối cùng với mạch năng lượng điện kín đáo có nguồn tích điện cùng với mạch bên cạnh là điện trnghỉ ngơi thì độ mạnh chiếc năng lượng điện chạy vào mạch

A. tỉ lệ thuận cùng với điện trsinh hoạt mạch không tính.

B. sút Khi năng lượng điện trsinh sống mạch kế bên tăng.

C. tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trngơi nghỉ mạch xung quanh.

D. tăng Khi năng lượng điện trở mạch không tính tăng.


Một mạch năng lượng điện bí mật tất cả điện áp nguồn bao gồm điện trở trong đáng chú ý cùng với mạch ngoài là một trong đổi mới trsống. Lúc tăng năng lượng điện trnghỉ ngơi mạch ngoài thì cường độ mẫu năng lượng điện vào mạch

A. Tăng

B. Tăng tỉ trọng thuận cùng với năng lượng điện trsinh sống mạch ngoài

C. Giảm

D. Giảm tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trnghỉ ngơi mạch ngoài


Đối với mạch năng lượng điện kín đáo có nguồn tích điện với mạch không tính là điện trngơi nghỉ thì độ mạnh loại điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận cùng với năng lượng điện trsinh hoạt mạch kế bên.

B. bớt khi năng lượng điện trở mạch ngoại trừ tăng.

C. tỉ lệ thành phần nghịch với năng lượng điện trsinh sống mạch kế bên.

D. tăng Khi điện trsinh hoạt mạch ngoại trừ tăng.


Đối với mạch năng lượng điện bí mật tất cả nguồn điện áp với mạch quanh đó là năng lượng điện trở thì cường độ dòng năng lượng điện chạy vào mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài

B. bớt Khi năng lượng điện trlàm việc mạch xung quanh tăng

C. Tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trsinh hoạt mạch ngoài

D. Tăng khi năng lượng điện trsống mạch ngoại trừ tăng


Đối với mạch năng lượng điện kín có điện áp nguồn với mạch không tính là năng lượng điện trngơi nghỉ thì độ mạnh chiếc năng lượng điện chạy vào mạch

A. Xác Suất thuận với năng lượng điện trlàm việc mạch bên cạnh.

B.

Xem thêm: Giải Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2 7 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Toán 9: Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2

Phần Trăm nghịch cùng với điện trở mạch kế bên.

C. sút lúc năng lượng điện trngơi nghỉ mạch ngoại trừ tăng.

D.tăng Khi năng lượng điện trngơi nghỉ mạch ngoài tăng.


Đối với mạch bí mật ngoại trừ nguồn điện áp với mạch quanh đó là điện trở thì độ mạnh loại điện chạy vào mạch?

A. tỉ lệ thuận với điện trsinh hoạt mạch ko kể.

B.sút Lúc năng lượng điện trngơi nghỉ mạch không tính tăng.

C.tỉ trọng nghịch cùng với năng lượng điện trở mạch ngoài

D. tăng lúc năng lượng điện trngơi nghỉ mạch bên cạnh tăng


Đối với mạch kín không tính điện áp nguồn với mạch quanh đó là năng lượng điện trsống thì độ mạnh chiếc năng lượng điện chạy trong mạch

A. tỉ trọng thuận cùng với điện trsinh hoạt mạch ngoài

B. sút khi năng lượng điện trở mạch ngoại trừ tăng

C. tỉ trọng nghịch cùng với điện trsinh sống mạch ngoài

D. tăng Lúc năng lượng điện trnghỉ ngơi mạch xung quanh tăng


Một điện áp nguồn cùng với suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trngơi nghỉ trong r, mắc với mạch kế bên một năng lượng điện trsinh sống R = r thì độ mạnh dòng điện chạy trong mạch là I 1 . Nếu ráng nguồn điện kia bởi 3 điện áp nguồn giống hệt nó mắc thông suốt thì độ mạnh cái điện trong mạch là I 2 . Tỉ số I 2 I 1 bằng

A. 1,5

B. 2.

C. 1.

D. 0,5.


Một điện áp nguồn cùng với suất điện đụng E, điện trngơi nghỉ vào r, mắc với mạch không tính một điện trlàm việc R = r thì cường độ cái điện chạy vào mạch là I 1 . Nếu rứa điện áp nguồn đó bằng 3 nguồn điện như nhau nó mắc thông suốt thì cường độ mẫu năng lượng điện vào mạch là I 2 . Tỉ số I 2 / I 1 bằng

A. 1,5

B. 2

C. 1.

Xem thêm: Soạn Anh 9: Unit 10 Lớp 9: Read, Unit 10 Lớp 9: Read

D. 0,5.


Một nguồn điện có suất năng lượng điện đụng E, năng lượng điện trlàm việc vào r, mắc cùng với điện trnghỉ ngơi ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, lúc đó cường độ loại năng lượng điện vào mạch là I. Nếu ta cầm nguồn điện áp kia bởi 3 nguồn tích điện tương đồng nó mắc song song thì độ mạnh cái điện vào mạch là


Chuyên mục: Kiến thức thú vị