Đốt cháy hỗn hợp x gồm glixerol metan ancol etylic

     

Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có glixerol, metan, ancol etylic và axit cacboxylic no, đối chọi chức mạch hlàm việc Y (trong các số đó số mol glixerol bởi một nửa số mol metan) buộc phải 0,41 mol O2, nhận được 0,54 mol CO2. Cho m gam X tính năng cùng với dung dịch KOH dư thì lượng muối thu được là
Bạn đang xem: Đốt cháy hỗn hợp x gồm glixerol metan ancol etylic

Phương thơm pháp giải

+) Do nC3H8O : nCH4 = 1 : 2 => Gộp C3H8O + 2CH4 = C5H16O3 = 2C2H6O + CH4O

=> X : C2H6O : a mol ; CH4O : b mol ; CnH2nO2 : c mol

+) Khi đốt cháy : nH2O – nCO2 = nancol no

+) Bảo toàn O : a + b + 2c + 0,41.2 = 0,54.2 + 0,54 + a + b + c

Biện luân số C vào axit và tính m


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

X : C3H8O3 ; CH4 ; C2H6O ; CnH2nO2

Do nC3H8O : nCH4 = 1 : 2 => Gộp C3H8O + 2CH4 = C5H16O3 = 2C2H6O + CH4O

=> X : C2H6O : a mol ; CH4O : b mol ; CnH2nO2 : c mol

=> lúc đốt cháy : nH2O – nCO2 = nancol no => nH2O = 0,54 + (a + b) (mol)

Bảo toàn O : a + b + 2c + 0,41.2 = 0,54.2 + 0,54 + a + b + c

=> c = 0,4 mol. Mà nCO2 = 0,54 => số C trong axit = 1 (HCOOH)

=> khi bội nghịch ứng với KOH thu được HCOOK : 0,4 mol

=> m = 33,6 gam

Đáp án nên lựa chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy a mol axit X đối kháng chức được x mol CO2 với y mol H2O. Biết rằng x – y = a. Công thức tổng quát của X là


Cho các hóa học : (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, 1-1, hở; (5) anken; (6) ancol không no (1 links C=C), hở; (7) ankin; (8) anđehit no, solo, hở; (9) axit no, đối chọi, hở; (10) axit không no (1 links C=C), hở. Dãy tất cả các hóa học nhưng khi đốt cháy đến số mol của CO2 cùng H2O đều bằng nhau là :


Trong phân tử axit cacboxylic X tất cả số nguim tử cacbon thông qua số team chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X chiếm được số mol CO2 thông qua số mol H2O. Tên gọi của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đối kháng chức, buộc phải toàn diện V lkhông nhiều O2 (đktc), chiếm được 0,3 mol CO2 cùng 0,2 mol H2O. Giá trị V là


Đốt cháy không còn m gam một axit no, đơn chức, mạch hsinh sống được (m + 2,8) gam CO2 với (m – 2,4) gam H2O. Công thức phân tử của axit là


Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hóa học A, thu được 2,24 lkhông nhiều CO2(ngơi nghỉ đktc) cùng 1,8 gam nước. Tỷ kăn năn hơi của A so với metung là 3,75. Công thức kết cấu của A biết A tác dụng được cùng với NaHCO3 chế tạo khí là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X bao gồm nhị axit cơ học là đồng đẳng tiếp đến ta chiếm được 6,6 gam CO2. lúc mang lại 0,1 hỗn hợp X chức năng cùng với lượng dư AgNO3/NH3 thì trọng lượng kết tủa thu được là


Hỗn hợp X có axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z bao gồm cùng số nguyên ổn tử cacbon). Chia X thành nhì phần đều bằng nhau. Cho phần một công dụng hết cùng với Na, sinh ra 4,48 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, hình thành 26,4 gam CO2. Công thức cấu trúc thu gọn gàng và Tỷ Lệ về cân nặng của Z trong tất cả hổn hợp X thứu tự là


Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X gồm nhị axit cacboxylic no, solo chức, mạch hsống bởi dung dịch NaOH, cô cạn tổng thể hỗn hợp sau bội nghịch ứng nhận được 5,2 gam muối bột khan. Nếu đốt cháy trọn vẹn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) đề xuất sử dụng là


Cho tất cả hổn hợp X có 2 axit no : G1 solo chức với G2 nhì chức. Nếu đốt cháy hết 0,3 mol X được 11,2lkhông nhiều CO2 đktc. Để trung hoà vừa không còn 0,3 mol X đề xuất vừa không còn 500 ml hỗn hợp NaOH 1M . G1 cùng Ggấp đôi lượt là


Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hnghỉ ngơi, tất cả cùng số nguim tử cacbon, trong những số đó X 1-1 chức, Y nhì chức. Chia các thành phần hỗn hợp có X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một chức năng hết cùng với Na, nhận được 4,48 lít khíH2(đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần nhì, nhận được 13,44 lkhông nhiều khí CO2(đktc). Phần trăm khối lượng của Y vào tất cả hổn hợp là


Hỗn hợp M có ancol no, solo chức X và axit cacboxylic đối chọi chức Y, phần nhiều mạch hở với tất cả thuộc số nguim tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì nhận được 33,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 25,2 gam H2O. Mặt không giống nếu như làm cho nóng M cùng với H2SO4 sệt để tiến hành phản ứng este hóa (H = 80%) thì số gam este thu được là
Xem thêm: Em Hãy Tả Lại Quang Cảnh Lớp Học Trong Buổi Học Cuối Cùng Của Nhà Văn Pháp An

Hỗn đúng theo X có axit panmitic, axit stearic với axit linoleic. Để hòa hợp m gam X bắt buộc 40 ml hỗn hợp NaOH 1M. Mặt không giống, giả dụ đốt cháy hoàn toàn m gam X thì chiếm được 15,232 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là


Hỗn thích hợp X có axit axetic, axit fomic, axit oxalic. Khi mang lại m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì chiếm được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu 8,96 lkhông nhiều khí O2 (đktc) thu được 35,2 gam CO2 cùng y mol H2O. Giá trị của y là


Hóa khá 8,64 gam hỗn hợp gồm 1 axit no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ X với một axit no, nhiều chức Y (tất cả mạch C hnghỉ ngơi, không phân nhánh) nhận được tiện thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo thuộc nghỉ ngơi điều kiện ánh nắng mặt trời, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam tất cả hổn hợp 2 axit bên trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong tất cả hổn hợp thuở đầu là


Hỗn hợp khí với khá X gồm C2H4, CH3CHO, CH3COOH. Trộn X với V lkhông nhiều H2 (đktc), rồi mang lại qua Ni, đốt rét nhận được các thành phần hỗn hợp Y (gồm khí cùng hơi). Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 0,15 mol CO2 với 0,2 mol H2O. Giá trị của V là :


Một hỗn hợp X tất cả axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy a mol tất cả hổn hợp X mang lại qua Ni, đốt nóng thu được hỗn hợp Y có các chất hữu cơ cùng H2. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp Y rồi kêt nạp hết thành phầm cháy bởi nước vôi trong dư, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 15 gam kết tủa và cân nặng dung dịch nước vôi giảm 3,9 gam. Giá trị của a là


Hỗn hợp X có anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol cùng axit axetic trong các số đó axit axetic chỉ chiếm 27,13% trọng lượng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam các thành phần hỗn hợp X nhận được V lít CO2 (đktc) cùng 11,88 gam H2O. Hấp trúc V lít CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l thu được dung dịch Y chứa 54,28 gam hóa học tung. Giá trị của x là:


Cho 0,1 mol axit axetic vào ly đựng 30 ml hỗn hợp MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là sắt kẽm kim loại kiềm ). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam hóa học rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn thu được 9,54g M2CO3 với hỗn hợp khí , dẫn hỗn hợp khí qua hỗn hợp nước vôi trong dư thì trọng lượng hỗn hợp tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam ?


Nung m gam tất cả hổn hợp X tất cả 3 muối natri của 3 axit hữu cơ no, đối chọi chức cùng với NaOH dư, nhận được chất rắn D và các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 3 ankan. Tỉ kăn năn của Y đối với H2 là 11,5. Cho D công dụng với H2SO4 dư thu được 17,92 lkhông nhiều CO2 (đktc).Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X cất 3 axit số đông đối chọi chức, mạch hsinh sống bao gồm 1 axit no và 2 axit ko no đa số có 1 kiên kết song (C=C). Cho m gam X chức năng toàn vẹn với 150 ml hỗn hợp NaOH 2M , nhận được 25,56 gam hỗn hợp muối bột. Đốt cháy hoàn toàn m gam X kêt nạp hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng hỗn hợp tăng thêm 40,08 gam. Tổng trọng lượng của 2 axit ko no vào m gam X là :


Hỗn vừa lòng X gồm 1 axit no, mạch trực tiếp, gấp đôi axit (Y) với 1 axit ko no tất cả một nối song vào nơi bắt đầu hiđrocacbon, mạch hsống, solo chức (Z), số ngulặng tử cacbon trong Y gấp hai số nguyên ổn tử cacbon trong Z. Đốt cháy hoàn toàn 5,08 gam X nhận được 4,704 lít CO2(đktc). Trung hoà 5,08 gam X cần 350ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Công thức phân tử của Y cùng Z tương xứng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm glixerol, merã, ancol etylic và axit cacboxylic no, đơn chức mạch hsống Y (trong những số đó số mol glixerol bởi 1/2 số mol metan) đề xuất 0,41 mol O2, thu được 0,54 mol CO2. Cho m gam X công dụng cùng với hỗn hợp KOH dư thì lượng muối bột chiếm được là


Axit cacboxylic X, ancol Y, anđehit Z đầy đủ solo chức, mạch hsống, ttê mê gia được bội phản ứng cộng cùng với Br2 cùng đều sở hữu không quá tía nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp tất cả X, Y, Z (trong các số ấy X chiếm 20% về số mol) bắt buộc toàn vẹn 0,34 mol O2. Mặt khác 14,8 gam hỗn hợp bên trên làm phản ứng tối đa cùng với a mol H2 (xúc tác Ni). Giá trị của a là


X là tất cả hổn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, chiếm được 23,76 gam Ag. Nếu mang lại m gam X tính năng cùng với NaHCO3 dư thì thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp có m gam X cùng m gam Y yêu cầu 0,805 mol O2, thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là


Cho X là axit cacboxylic solo chức mạch hngơi nghỉ, vào phân tử có một link đôi C=C, Y và Z là nhì axit cacboxylic rất nhiều no, 1-1 chức, mạch hlàm việc đồng đẳng tiếp nối (MY Z). Cho 23,02 gam tất cả hổn hợp E bao gồm X, Y cùng Z công dụng vừa đủ với 230 ml hỗn hợp NaOH 2M, chiếm được hỗn hợp F. Cô cạn F, nhận được m gam hóa học rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bởi O2 dư, thu được Na2CO3, tất cả hổn hợp T tất cả khí cùng tương đối. Hấp thụ tổng thể T vào bình nước vôi trong, sau khi những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn trọng lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng Z trong 23,02 gam E ngay sát với mức giá trị như thế nào tiếp sau đây ?


Hỗn vừa lòng X tất cả một axit cacboxylic 1-1 chức, một axit cacboxylic hai chức (nhị axit hầu như mạch hở, tất cả cùng số liên kết π) và nhì ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 0,21 mol CO2 với 0,24 mol H2O. Thực hiện nay bội phản ứng este hóa m gam X (đưa sử năng suất những phản bội ứng phần đông bởi 100%), thành phầm sau làm phản ứng chỉ có nước và 5,4 gam những este thuần chức. Phần trăm cân nặng của ancol có phân tử khối to vào X ngay gần nhất với:


Cho 6,08 gam hóa học hữu cơ A chứa C, H, O chức năng cùng với hỗn hợp NaOH toàn diện, kế tiếp bác bỏ khô thì phần bay hơi chỉ bao gồm nước, phần hóa học rắn khan sót lại cất nhì muối bột natri chỉ chiếm cân nặng 9,44 gam. Nung hai muối này vào khí O2 dư, sau bội nghịch ứng trọn vẹn ta nhận được 6,36 gam Na2CO3; 5,824 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 2,52 gam nước. Phần trăm cân nặng oxi trong A có mức giá trị sớm nhất là


Chuyên mục: Kiến thức thú vị