đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức

Đun rét hỗn hợp có 2 ancol đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng cùng với H2SO4 quánh ở 140oC. Sau Khi những làm phản ứng xong, nhận được 6 gam hỗn hợp 3 ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 ancol trên là
Bạn đang xem: đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức

Pmùi hương pháp giải

+) nancol = 2nnước

+) mancol = mete + mnước

+) $overline M _ancol = frac7,80,2 = 39,, = > ,,overline R = 39 ext - ext 17 ext = ext 22$


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

Ta có nancol = 2nnước = 2. $frac1,818$= 0,2 mol

Áp dụng định lao lý bảo toàn khối lượng có : mancol = mete + mnước = 6 + 1,8 = 7,8 gam

Điện thoại tư vấn cách làm bình thường của 2 ancol$overline R OH$ . Suy ra $overline M _ancol = frac7,80,2 = 39,, = > ,,overline R = 39 ext - ext 17 ext = ext 22$

Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp buộc phải 2 ancol đề nghị là CH3OH và C2H5OH

Đáp án cần chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Lúc tách bóc nước xuất phát từ một hóa học X gồm bí quyết phân tử C4H10O tạo ra thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là :


Lúc thực hiện bội phản ứng bóc nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken tuyệt nhất. Oxi hoá trọn vẹn một lượng hóa học X nhận được 5,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Có từng nào công thức cấu trúc tương xứng với X?


Tách nước trọn vẹn trường đoản cú hỗn hợp X có 2 ancol A, B ta được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì thu được một,76 g CO2. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là


Cho những ancol sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CHOHCH3

(3) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (4) CH3CH(OH)C(CH3)3

Dãy có các ancol Lúc tách nước từ từng ancol chỉ cho 1 olefin tốt nhất là


Cho dãy đưa hoá sau : CH3CH2CH2OH $xrightarrowH_2SO_4,,sệt,,,t^o$ X$xrightarrowH_2SO_4,,loãng$ Y

Biết X, Y là sản phẩm bao gồm. Vậy phương pháp cấu tạo của X và Y theo thứ tự là


Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

Burã – 2 – ol $xrightarrowH_2SO_4,,sệt,,,180^oC$ X $xrightarrowHBr$Y $xrightarrowMg,,,ete,,khan$Z

Trong đó X, Y, Z là sản phẩm chủ yếu. Công thức của Z là


Đun nóng tất cả hổn hợp tất cả 2 ancol đơn chức, mạch hở, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 sệt nghỉ ngơi 140oC. Sau khi các phản bội ứng hoàn thành, thu được 6 gam hỗn hợp 3 ete cùng 1,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 ancol bên trên là
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Từ Ấy Dễ Nhớ Nhất Mới Nhất 2021, Từ Ấy (Tố Hữu)

Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đối chọi chức cùng với H2SO4 quánh, 140oC thu được các thành phần hỗn hợp những ete gồm số mol cân nhau và tất cả cân nặng là 111,2 gam. Số mol của từng ete vào hỗn hợp là


Đun 2 ancol đối chọi chức với H2SO4 đặc sống 140oC nhận được các thành phần hỗn hợp 3 ete. Lấy 0,72 gam một trong 3 ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được một,76 gam CO2 với 0,72 gam nước. Hai ancol đó là


Cho V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí có 2 olefin thường xuyên nhau vào hàng đồng đẳng vừa lòng nước (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 12,9 gam các thành phần hỗn hợp A có 3 ancol. Đun nóng hỗn hợp A trong H2SO4 đặc nghỉ ngơi 140oC chiếm được 10,65 gam hỗn hợp B tất cả 6 ete khan. Công thức phân tử của 2 anken là


Đun 2 ancol no đối kháng chức cùng với H2SO4 quánh sinh sống 140oC nhận được các thành phần hỗn hợp 3 ete. Lấy 1 trong những 3 ete mang đốt cháy hoàn toàn thu được 1,32 gam CO2 cùng 0,72 gam nước. Hai ancol kia là


Đốt cháy hoàn toàn một lượng các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng nhận được 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 9,90 gam nước. Nếu làm cho nóng cũng lượng hỗn hợp X như bên trên với H2SO4 quánh sinh sống nhiệt độ phù hợp nhằm đưa hết thành ete thì tổng trọng lượng ete chiếm được là


Đun lạnh một ancol đối chọi chức X với dung dịch H2SO4 sệt trong ĐK tương thích sinh ra hóa học hữu cơ Y, tỉ kân hận của X đối với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là


Đun ancol X no đối kháng chức cùng với H2SO4 sệt thu được hòa hợp chất hữu cơ Y bao gồm dY/ X = 0,7. Công thức phân tử của X là


Đun ancol X đơn chức cùng với H2SO4 quánh chiếm được hòa hợp chất cơ học Y bao gồm dY/ X = 1,75. Công thức phân tử của X là


Đun ancol X no solo chức cùng với H2SO4 quánh chiếm được vừa lòng hóa học hữu cơ Y tất cả dY/ X = 1,7. Công thức phân tử của X là
Xem thêm: Thần Đồng Âm Nhạc Bé Châu - Cuộc Sống Chật Vật Của Bé Châu Nguyễn Huy Tuổi 23

Một hh tất cả C2H5OH và ankanol X mạch không phân nhánh. Đốt cháy cùng số mol từng ancol thì lượngH2O có mặt từ ancol này bằng 5/3 lượngH2O sinh ra trường đoản cú ancol kia. Nếu đun nóng hh trên với H2SO4 đặc ở 1700C thì chỉ thu được 2 anken. X tất cả CTCT làm sao sau đây:


Chia hỗn hợp có nhị rượu đơn chức X với Y (phân tử kân hận của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng tiếp nối thành nhì phần bằng nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) với 6,3 gam H2O.

- Đun rét phần 2 với H2SO4 quánh nghỉ ngơi 1400C tạo nên thành 1,25 gam tất cả hổn hợp ba ete. Hóa hơi trọn vẹn các thành phần hỗn hợp cha ete bên trên, nhận được thể tích bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong thuộc ĐK nhiệt độ, áp suất).


Chuyên mục: Kiến thức thú vị