Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

     
*
*

Liên kết webTạp chí Tia sángTrang tin điện tử của Đảng cùng sản Việt NamTạp chí triết học điện tửTạp chí cộng sản năng lượng điện tử

KHOA lý luận bao gồm trị

Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)

*


*


*


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

a. Khái niệm đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

* Vai trò, bản chất của Đảng:

- Đảng là đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp công nhân, quần chúng. # lao hễ và của dân tộc.

Bạn đang xem: Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

- Đảng cộng sản việt nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hồ chí minh làm căn cơ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân công ty làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố số 1 quyết định thành công của cách mạng Việt Nam.

- Trong vận động lãnh đạo của Đảng, vụ việc cơ bạn dạng trước không còn là đề ra đường lối giải pháp mạng, đây là công việc quan trọng hàng đầu của một chính đảng.

* Đường lối phương pháp mạng của Đảng:

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản nước ta là hệ thống quan điểm, nhà trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của giải pháp mạng Việt Nam.

- Đường lối cách mạng được biểu thị qua cưng cửng lĩnh, quyết nghị của Đảng.

- nhìn tổng thể, mặt đường lối cách mạng của Đảng bao hàm đường lối đối nội và con đường lối đối ngoại.

- Đường lối phương pháp mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối thiết yếu trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng, cũng có đường lối mang đến từng thời kỳ lịch sử. Bên cạnh đó còn bao gồm đường lối bí quyết mạng vun ra đến từng lĩnh vực chuyển động cụ thể.

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng chỉ có mức giá trị lãnh đạo thực tiễn khi phản ánh đúng quy phương pháp vận hễ khách quan.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Làm Sim Ngâm Rượu, Cách Ngâm Rượu Sim

- Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thành công của bí quyết mạng, quyết xác định trí, đáng tin tưởng của Đảng đối với quốc gia dân tộc.

- mục tiêu của mặt đường lối nhằm mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Cách thức nghiên cứu

a. Cơ sở phương pháp luận

Dựa trên thế giới quan, phương thức luận công nghệ của nhà nghĩa Mác – Lênin, những quan điểm tất cả ý nghĩa phương pháp luận của chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.

b. Cách thức nghiên cứu

- phương pháp phổ biến đổi là phương thức lịch sử và cách thức logic.

- kề bên đó, sử dụng các cách thức thích hợp: phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, định lượng… mang lại từng ngôn từ của môn học.

2. Ý nghĩa của bài toán học tập

- Môn học nhằm mục đích trang bị đến sinh viên phần lớn hiểu biết cơ bạn dạng nhất về sự thành lập và buổi giao lưu của Đảng, triệu tập vào lĩnh vực đường lối của Đảng trong các bước lãnh đạo biện pháp mạng, tuyệt nhất là trong thời kỳ đổi mới.

- học tập tập, quán triệt mặt đường lối để hiểu với vận dụng, thực hiện tốt đường lối, cơ chế của Đảng.

- Đường lối bao gồm trị là phương phương pháp xử lý tình huống, cách giải quyết những vấn đề thực tế của bí quyết mạng, của đất nước trong các thời kỳ và các nghành khác nhau, thông qua đó người học tập thêm đọc biết, nâng cao năng lực vận động và củng cố ý thức vào Đảng, vào sự nghiệp phương pháp mạng.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị