Đường trung bình của tam giác của hình thang violet

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Tính độ dài đoạn BC trên hình 33.

Bạn đang xem: Đường trung bình của tam giác của hình thang violet


*
Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt AC ở I, cắt BC ở F (h.37)...


*
Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm x trên hình 40


*
Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 79 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 41.

Xem thêm: Từ Sài Gòn Vũng Tàu Bao Nhiêu Km Có Xa Không? Đường Đi Vũng Tàu


*
Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 79 SGK Toán 8 tập 1. Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và OD = 3cm.


*
Bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.


*
Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 44,


*
Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị