Fe + hno3 đặc nguội

sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản bội ứng oxi hóa khử, được tinycollege.edu.vn soạn, pmùi hương trình này sẽ lộ diện vào ngôn từ những bài học: Cân bởi bội phản ứng oxi hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học của Al và đặc điểm hóa học HNO3.... cũng tương tự các dạng bài xích tập. Hy vọng rất có thể giúp các bạn viết cùng thăng bằng pmùi hương trình một cách nkhô nóng với đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nguội

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(rắn)

(trắng)

(dung dịch)   (lỏng)

(khí)

(không màu)

(lỏng)

(không màu)

M = 56 M = 63   M = 242 M = 30 M = 18

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O


1. Điều kiện bội nghịch ứng sắt tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

2. Cách thực hiện phản bội ứng mang đến sắt tác dụng HNO3

Cho Fe (sắt) chức năng cùng với dung dịch axit nitric HNO3

3. Hiện tượng Hóa học

Kim nhiều loại chảy dần dần chế tạo thành dung dịch muối bột Muối sắt(III) nitrat với khí không màu sắc hóa nâu vào không khí NO bay ra.

4. Bài tập minch họa

Câu 1. Cho 11,2 gam sắt rã trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản ứng chiếm được V lkhông nhiều NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Xem đáp án
Đáp án D: Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Cho pmùi hương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số về tối giản của phương trình sau:


A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Xem đáp án
Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 3. Thành phần chủ yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Nhận định như thế nào sau đấy là sai?

A. HNO3 phản bội ứng cùng với tất cả bazơ.

B. HNO3 (loãng, quánh, nóng) bội phản ứng cùng với hầu hết kyên vứt bỏ Au, Pt.

C. Tất cả các muối hạt amoni Khi sức nóng phân những tạo nên khí amoniac.

D. Hỗn phù hợp muối bột nitrat với vừa lòng chất hữu cơ lạnh chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 vào bầu không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. sắt, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Để pha trộn Fe(NO3)2 ta hoàn toàn có thể cần sử dụng phản nghịch ứng làm sao sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư

B. sắt + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, rất có thể nhận ra được từng nào chất rắn đơn lẻ sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 8. Trong các phản nghịch ứng sau, bội nghịch ứng làm sao HNO3 không nhập vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(quánh nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9. Cho 16,8 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối bột chiếm được bỏ vô hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung nóng kết tủa nhưng không có không gian thu được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam 

B. 21,6 gam 

C. 7,2 gam 

D. 16,2 gam


Xem đáp án
Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Bđ 0,3 0,4

Pư 0,1 0,4 0,1 0,1

Kt 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + sắt dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ Kăn năn lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 10.

Xem thêm: Lý Thuyết Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó, Chuyên Đề: Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số

Sắt công dụng cùng với H2O làm việc ánh sáng cao hom 570 °C thì tạo nên H2 cùng thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 11. Cho m gam bột Fe vào 800 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau Lúc những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột kim loại cùng V lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5, nghỉ ngơi đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Xem đáp án
Đáp án

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau bội phản ứng còn dư các thành phần hỗn hợp bột kim loại ⇒ Fe còn dư, Cu2+ hết, muối Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4 

0,15 0,1 0,4 0,1

sắt + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 – 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8


Câu 12. Dãy các chất với hỗn hợp làm sao tiếp sau đây lúc đem dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 sệt, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 sệt, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 13: Dung dịch FeSO4 ko làm mất màu sắc dung dịch làm sao sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vào môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 14. Cho m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5, làm việc đktc). Giá trị của m và V theo lần lượt là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Xem đáp án
Đáp án D

Do sau làm phản ứng chiếm được tất cả hổn hợp bột KL bắt buộc sắt dư, phản bội ứng chế tạo ra muối hạt Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

PTHH:

3sắt + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

sắt + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = msắt dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 15. Dãy những hóa học với dung dịch làm sao dưới đây lúc rước dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 sệt, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

...................................................

Gửi cho tới các bạn pmùi hương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được tinycollege.edu.vn biên soạn kết thúc gửi tới chúng ta. Hy vọng tài liệu giúp chúng ta biết phương pháp viết với cân bằng pmùi hương trình phản bội ứng, hiện tượng sau phản ứng Khi đến sắt tác dụng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Bài Sau Phút Chia Li, Sau Phút Chia Li

Các bạn có thể những em cùng tìm hiểu thêm một vài tài liệu tương quan hữu ích vào quá trình học hành như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán thù lớp 12, Giải bài bác tập Vật Lí 12 ,....Tyêu thích khảo thêm
Đánh giá chỉ bài viết
1 11.995
Chia sẻ bài bác viết
Tải về Bản in
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới tốt nhất Cũ nhất
Pmùi hương trình làm phản ứng
Giới thiệu Chính sách Theo dõi Shop chúng tôi Tải vận dụng Chứng dìm
*

meta.vn. Giấy phép số 366/GP-BTTTT bởi Bộ TTTT cấp cho.

Chuyên mục: Kiến thức thú vị