Fe2o3 + hno3 đặc nóng

Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O được tinycollege.edu.vn soạn là phương thơm trình phản bội ứng hóa thân Fe (III) oxit với axit nitric. Tại phản ứng này chúng ta học viên thường viết không đúng phương thơm trình mang đến sản phẩm muối hạt Fe IIII sau phản ứng. Mời chúng ta tìm hiểu thêm phương trình bên dưới đây: 

Fe2O3 + 6HNO3 2Fe(NO3)2 + 3H2O
(rắn, đỏ)

(dung dịch)

(ko màu)

  (rắn)

(lỏng)

(ko màu)

160 63   180 18

1. Điều kiện phản bội ứng Fe2O3 và dung dịch HNO3

Không có

2. Cách thực hiện làm phản ứng Fe2O3 và hỗn hợp HNO3


đến Fe2O3 công dụng với axit nitric

3. Hiện tượng nhận biết

Chất rắn màu sắc black Sắt III Oxit (Fe2O3) rã dần dần.

Bạn đang xem: Fe2o3 + hno3 đặc nóng

4. các bài luyện tập liên quan 

Câu 1. Chất làm sao dưới đây bội nghịch ứng cùng với Fe tạo thành thành đúng theo chất Fe(II)?

A. Cl2

B. dung dịch HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc


Câu 2. Dãy các phi kyên như thế nào sau đây Lúc đem dư công dụng cùng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Câu 3. Cho 2,24 gam Fe tính năng cùng với oxi, thu được 3,04 gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 oxit. Để hoà chảy hết X yêu cầu thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Câu 4.

Xem thêm: Vấn Đề Thổ Địa Là Cái Cốt Của Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền, Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên Của Đảng

Dãy những chất với dung dịch như thế nào dưới đây khi mang dư có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, lạnh, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 lạnh, H2SO4 quánh, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 quánh, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Câu 5. Dung dịch FeSO4 ko làm mất màu sắc dung dịch làm sao tiếp sau đây ?

A. Dung dịch KMnO4 vào môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Câu 6. Cách làm sao tiếp sau đây có thể dùng để làm điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 nghỉ ngơi 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vào không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Câu 7. Hòa rã hết m gam sắt bởi 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau Lúc làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được hỗn hợp đựng 26,44 gam chất tung cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, cân nặng hóa học tan giảm xuống, nhưng mà theo đề bài bác, trọng lượng hóa học tung là 26,44 gam > 25,2 gam yêu cầu xẩy ra làm phản ứng hoà chảy Fe dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ phản nghịch ứng (1) xẩy ra hoàn toàn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 8. Hoà rã hoàn toàn m (g) FexOy bởi dd H2SO4 sệt rét thu được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd chứa 120(g) một các loại muối sắt nhất. Công thức oxit Fe cùng trọng lượng m là:


Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối bột = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: <0,6.(3x - 2y)>/2 = 0,2 ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g


.........................

Xem thêm: Sự Thoát Hơi Nước Qua Lá Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Cây ? Ý Nghĩa Của Sự Thoát Hơi Nước Qua Lá

Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một số tài liệu tại đây

tinycollege.edu.vn đã thân tặng các bạn Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O được tinycollege.edu.vn soạn. Nội dung tài liệu giúp chúng ta biết phương pháp viết với cân bằng phương trình phản bội ứng khi cho Fe2O3 tác dụng cùng với HNO3, từ bỏ đó hoàn toàn có thể nhận thấy hiện tượng sau phản ứng. 

Các chúng ta cũng có thể các em cùng bài viết liên quan một vài tư liệu liên quan hữu dụng vào quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập Vật Lí 12 ,....Phương trình phản bội ứng
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải áp dụng Chứng dìm
*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị