fe2o3 + hno3 loãng

Fe2O3 HNO3

Bạn đang xem: fe2o3 + hno3 loãng

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ hóa thân mật Fe (III) oxit với axit nitric. Tại phương trình phản xạ này Fe2O3 tính năng với HNO3 loãng chỉ dẫn đến muối bột Fe (III) và nước.

>> Mời chúng ta tham lam kham khảo thêm thắt phản xạ về Fe2O3:

 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe2O3 tính năng HNO3 loãng

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe2O3 và hỗn hợp HNO3

Không có

3. Cách tiến hành phản xạ Fe2O3 và hỗn hợp HNO3

Cho Fe2O3 tính năng với axit nitric

4. Hiện tượng nhận biết

Chất rắn black color Sắt III Oxit (Fe2O3) tan dần dần.

5. tin tức về Fe2O3

5.1. Tính hóa học vật lí Fe2O3

Là hóa học rắn, nâu đỏ chót, ko tan nội địa.

5.2. Tính hóa học hoá học tập Fe2O3

 • Tính oxit bazơ

Fe2O3 tính năng với hỗn hợp axit dẫn đến hỗn hợp bazơ dẫn đến hỗn hợp muối bột và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

 • Tính oxi hóa

Fe2O3 là hóa học lão hóa Lúc tính năng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3 + 3H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 2Fe

5.5. Điều chế Fe2O3

Fe2O3 là bộ phận chủ yếu của quặng hematit.

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho mặt hàng hóa học sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Lần lượt cho những hóa học này tính năng với axit HNO3. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ là phản xạ lão hóa khử là:

(1) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(2) 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

(3) Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Câu 2. Cho những mặt hàng hóa học và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học và ion nhập mặt hàng đều sở hữu tính lão hóa và tính khử là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

Chất vừa vặn sở hữu tính OXH và khử là hóa học sở hữu kỹ năng tăng hoặc tách số OXH (sở hữu số OXH trung gian)

Chất và ion nhập mặt hàng đều sở hữu tính lão hóa và tính khử là: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+

Câu 3. Trong những phản xạ tiếp sau đây, phản xạ nào là ko cần là phản xạ oxi hoá - khử?

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

C. 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

D. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Phản ứng ko cần là phản xạ oxi hoá - khử là phản xạ ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa những chất

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 3. Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên thích hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chất hóa học xảy ra:

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy những phi kim nào là tại đây Lúc lấy dư tính năng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3l2 → 2Fel3

Câu 5. Khi pha trộn FeCl2 bằng phương pháp mang đến Fe tính năng với hỗn hợp axit HCl. Để bảo vệ hỗn hợp FeCl2 nhận được không trở nên gửi trở nên thích hợp hóa học Fe (III), người tớ hoàn toàn có thể cho thêm nữa nhập dung dịch

A. một lượng Fe dư .

B. một lượng kẽm dư.

C. một lượng HCl dư.

D. một lượng HNO3 dư.

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến bầu không khí lão hóa trở nên muối bột Fe3+ . Để bảo vệ FeCl2 người tớ thêm một lượng Fe vì:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không người sử dụng HNO3 vì như thế HNO3 lão hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không người sử dụng Zn sẽ khởi tạo rời khỏi 1 lượng muối bột Zn2+,

Không người sử dụng HCl sẽ không còn ngăn chặn quy trình tạo ra Fe3+.

Câu 6. Cho 2,24 gam Fe tính năng với oxi, nhận được 3,04 gam lếu thích hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng bảo toàn yếu tắc tớ có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là:

0,một nửa = 0,05 lít = 50 ml

Câu 7. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây Lúc lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe trở nên Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học và hỗn hợp tại đây Lúc lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe trở nên Fe(III): Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 8. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

A. Mất màu sắc dung dịch tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu sắc domain authority cam

2K2CrO7 + 18FeSO4 + 14H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 9Fe2(SO4)3 + 14H2O

C. Mất red color nâu

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 9. Nếu mang đến hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa gray clolor đỏ chót.

B. kết tủa white color khá xanh rì, tiếp sau đó gửi dẩn sang trọng gray clolor đỏ chót.

C. kết tủa white color khá xanh rì.

D. kết tủa màu xanh lá cây lam.

Xem đáp án

Đáp án A

Khi tớ mang đến hỗn hợp FeCl3 tính năng với hỗn hợp NaOH tạo ra trở nên kết tủa được màu nâu đỏ chót.

Ta sở hữu phương trình phản ứng:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ nâu đỏ chót + 3NaCl

Câu 10. Hòa tan không còn m gam Fe vì như thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan giảm xuống, tuy nhiên bám theo đề bài xích, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 11. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy bằng hỗn hợp H2SO4 đặc rét nhận được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối bột Fe có một không hai. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2(g).

B. FeO, m = 32(g).

C. FeO; m = 7,2(g).

D. Fe3O4; m = 46,4(g)

Xem thêm: up story dài

Xem đáp án

Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: [0,6.(3x - 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : nó = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 12. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl dẫn đến muối bột Fe (II).

B. Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C. Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử.

D. Kim loại Fe ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

C. sai Fe2+ thể hiện nay cả tính lão hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị thụ động nhập H2SO4 đặc nguội

Câu 13. Có 4 hỗn hợp muối bột riêng biệt biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm thắt hỗn hợp NaOH dư, rồi thêm thắt tiếp hỗn hợp NH3 dư nhập 4 hỗn hợp bên trên thì số hóa học kết tủa nhận được là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án A

CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 \overset{KOH}{\rightarrow}Cu(OH)2, Fe(OH)3 \overset{NH_{3} }{\rightarrow}Fe(OH)3

Do NaOH dư => kết tủa Zn(OH)2 , Al(OH)3 tan không còn (Vì Zn(OH)2, Al(OH)3 là những hóa học lưỡng tính tan nhập NaOH)

Phương trình phản xạ minh họa

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cu(OH)2 tạo phức với hỗn hợp NH3 => hóa học rắn chỉ với Fe(OH)3

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

Câu 14. Cho 6 gam lếu thích hợp nhị sắt kẽm kim loại Fe, Cu tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau phản xạ nhận được hỗn hợp A và 5,6 lít khí NO2 có một không hai (đktc). Nồng chừng % những hóa học sở hữu nhập hỗn hợp A là :

A. 36,66% và 28,48%.

B. 27,19% và 21,12%.

C. 27,19% và 72,81%.

D. 78,88% và 21,12%.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng lăm le luật bảo toàn yếu tắc Nito

=> nHNO3 = nNO3 + nNO2

Do nNO3 = ne trao đổi = nNO2

=> nHNO3 = 0,5 mol

mHNO3 = 0,5.63 = 31,5 gam

=> mdd HNO3 = 31.5:C% = 31,5: 63 . 100 = 50 (gam)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn lượng tớ có:

m dung dịch muối = m lếu kim loại tổng hợp loại + m dd HNO3 – m NO2

= 6 + 50 – 0,25 .46 = 44,5 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu theo lần lượt là x, nó mol

Ta sở hữu hệ phương trình như sau:

56x + 64y = 6

3x + 2y = 0,25

=> x = 0,05 ; nó = 0,05

m Fe(NO3)3 = 0,05.(56 + 62.3) = 12,1 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,05.(64 + 62.2) = 9,4 (gam)

% mFe(NO3)3 = 12,1 : 44,5. 100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 9,4 : 44,5. 100% = 21,1%

Câu 15. Cho 16,8 gam bột Fe nhập 200 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 49,6

Xem đáp án

Đáp án D

nFe = 0,3 mol;

nAgNO3 = 0,4 mol;

nCu(NO3)2 = 0,2 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo ra muối bột Fe2+

ne Fe mang đến tối nhiều = 0,3.2 = 0,6 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,4 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,2.2 = 0,4 mol

Ta thấy : 0,4 < ne Fe mang đến tối nhiều < 0,4 + 0,4

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo ra Cu = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol => nCu = 0,1 mol

=> m = mAg + mCu = 0,4.108 + 0,1.64 = 24,8 gam

Câu 16. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo lần lượt phản xạ với HNO3 đặc, rét. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C

phản ứng lão hóa khử xẩy ra Lúc Fe nhập thích hợp hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

=> những hóa học vừa lòng là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Câu 17. Để pha trộn Fe(OH)2 nhập chống thử nghiệm, người tớ tổ chức như sau: Đun sôi hỗn hợp NaOH tiếp sau đó mang đến thời gian nhanh hỗn hợp FeCl2 nhập hỗn hợp NaOH này. Mục đích chủ yếu của việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là?

A. Phân bỏ không còn muối bột cacbonat, tách việc tạo ra kết tủa FeCO3.

B. Đẩy không còn oxi hòa tan, tách việc oxi hòa tan lão hóa Fe(II) lên Fe(III).

C. Để nước khử Fe(III) trở nên Fe(II).

D. Đẩy thời gian nhanh vận tốc phản xạ.

Xem đáp án

Đáp án B

Mục đích chủ yếu của việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là đẩy không còn oxi hòa tan, tách việc oxi hòa tan lão hóa Fe(II) lên Fe(III).

Câu 18. Cho những hỗn hợp sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số hỗn hợp tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án D

Có 5 hỗn hợp tính năng được với Fe(NO3)2 là HCl, AgNO3, NaOH và KHSO4.

Phương trình phản xạ minh họa

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3↓ + 2NaNO3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe(OH)2

48 KHSO4 + Fe(NO3)2 + 5 Fe3O4 → 24 K2SO4 + 8 Fe2(SO4)3 + 2 NO + 24 H2O

Câu 19. Thực hiện nay những thử nghiệm sau:

(1) Đốt thừng Fe nhập khí Clo.

(2) Đốt rét lếu thích hợp Fe và S (trong ĐK sở hữu oxi)

(3) Cho FeO nhập hỗn hợp HNO3 (loãng, dư)

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3

(5) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 ( loãng dư)

Có từng nào thử nghiệm dẫn đến muối bột sắt(II)?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

(1) 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 3FeCl3

(2) Fe + S \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeS

(3) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(4) Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

(5) Fe + H2SO4 loãng, dư → FeSO4 + H2

=> Các thử nghiệm (2), (4) và (5) dẫn đến muối bột Fe (II)

Câu đôi mươi. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư nhập hỗn hợp Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư nhập hỗn hợp NaOH.

(c) Cho Na2CO3 dư nhập hỗn hợp Ca(HCO3)2.

(d) Cho bột Fe dư nhập hỗn hợp FeCl3.

(e) Hòa tan lếu thích hợp rắn bao gồm Na và Al (có nằm trong số mol) nhập lượng nước dư.

(g) Sục khí Cl2 dư nhập hỗn hợp FeCl2.

Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm tuy nhiên hỗn hợp nhận được chỉ có một muối bột tan là

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Sau phản xạ nhận được 2 muối bột tan là Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

(b) CO2 + NaOH → NaHCO3

Sau phản xạ thu được một muối bột tan là NaHCO3.

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + 2NaHCO3

Sau phản xạ nhận được 2 muối bột tan là NaHCO3 và Na2CO3 dư.

(d) Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Sau phản xạ thu được một muối bột tan là FeCl2.

(e) Na + H2O → NaOH + 1/2H2

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

Sau phản xạ thu được một muối bột tan là NaAlO2.

(g) Cl2 dư + 2FeCl2 → 2FeCl3

Sau phản xạ thu được một muối bột tan là FeCl3.

Vậy sở hữu 4 thử nghiệm tuy nhiên hỗn hợp nhận được chỉ có một muối bột tan là (b), (d), (e) và (g)

.........................

>> Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thêm thắt một vài tư liệu bên trên đây

 • Phương pháp thăng bằng phản xạ lão hóa khử
 • Wiki đặc điểm chất hóa học của Nhôm
 • Cho 5,6 gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh rời khỏi V lít khí NO2

Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một vài tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài xích tập dượt Hóa 12, Giải bài xích tập dượt Toán lớp 12, Giải bài xích tập dượt Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: lg q61