Fe3o4 + h2so4 loãng dư

Hòa rã Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng dư) nhận được hỗn hợp X. Cho dãy những chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số hóa học trong dãy tác dụng được với hỗn hợp X là:


Pmùi hương pháp giải

Thành phần dung dịch X cất Fe2+, Fe3+, SO42-, H+.

Bạn đang xem: Fe3o4 + h2so4 loãng dư

Dựa vào tính chất của Fe2+, Fe3+ nhằm xét các chất làm phản ứng được với hỗn hợp X.


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H­2O

Thành phần dung dịch X đựng Fe2+, Fe3+, SO42-, H+.

Có 6 chất là Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3 tác dụng được cùng với dung dịch X.

Các phương thơm trình hóa học thứu tự xẩy ra là:

Cu + 2Fe3+ →2Fe2+ + Cu2+

3Fe2+ + 4H+ + NO3- →3Fe3++ NO + 2H2O

5Fe2+ + 8H+ + MnO4- → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4

2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3++ 2Cl-

3Fe2+ + 4H+ + NO3- →3Fe3+ + NO + 2H2O

Đáp án đề nghị lựa chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Nung lạnh các thành phần hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoại trừ không khí cho đến Khi trọng lượng ko đổi khác chiếm được chất rắn X. X chứa


Cho các phản bội ứng đưa hóa sau: NaOH + hỗn hợp X → Fe(OH)2; Fe(OH)2 + hỗn hợp Y → Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + hỗn hợp Z → BaSO4. Các hỗn hợp X, Y, Z theo lần lượt là


Để điều chế Fe(OH)2 trong phòng nghiên cứu, bạn ta triển khai như sau: Đun sôi dung dịch NaOH kế tiếp cho nhanh khô hỗn hợp FeCl2 vào hỗn hợp NaOH này. Mục đích chủ yếu của Việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là?


Dung dịch X gồm cất FeSO4, hỗn hợp Y bao gồm chứa Fe2(SO4)3. Thuốc thử nào sau đây rất có thể sử dụng để phân minh X với Y là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả Fe3O4 cùng Cu vào dung dịch HCl dư thấy còn một phần chất rắn không rã và hỗn hợp Y. Dung dịch Y chứa


Hòa tan hóa học rắn X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hài hòa được Cu và làm mất đi color dung dịch KMnO4. X là


Cho hàng chuyển hoá sau: $F extexrightarrow+XF exteCl_3xrightarrow+YF exteCl_2xrightarrow+ZF exteleft( NO_3 ight)_3$. X, Y, Z chẳng thể là:


Cho sơ đồ gia dụng gửi hóa sau:

$Fe(NO_3)_2xrightarrowtoXxrightarrow+HClYxrightarrow+ZTxrightarrowtoX$

Cho những chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Có từng nào chất rất có thể thỏa mãn nhu cầu Z trong sơ vật trên?


Cho những dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH cùng KHSO4. Số hỗn hợp chức năng được cùng với dung dịch Fe(NO3)2là:


Bằng phương thức hóa học. Hãy lựa chọn 1 hóa chất thích hợp nhằm nhận biết những chất rắn (dạng bột) sau: sắt, FeO, Fe3O4, CuO.


Cho những bội phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + hỗn hợp AgNO3

2) dung dịch FeSO4 dư + Zn

3) hỗn hợp FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4

4) hỗn hợp FeSO4 + khí Cl2

Số làm phản ứng mà lại ion Fe2+ bị thoái hóa là


Cho các sơ thiết bị bội phản ứng hoá học tập tiếp sau đây, gồm bao nhiêu sơ đồ dùng không nên ?

(1) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3 + H2SO4 quánh rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) FeCl2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

(5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2

(6) FeO + H2SO4 sệt nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


Nhận biết lọ đựng Fe cùng Fe2O3 bởi phương pháp chất hóa học trong 3 lọ chất hóa học đựng tất cả hổn hợp các chất rắn sau sắt và FeO; Fe và Fe2O3; FeO cùng Fe2O3chỉ việc dùng loại thuốc thử nào bên dưới đây


Cho từng chất: sắt, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng cùng với HNO3 đặc, rét. Số làm phản ứng thuộc loại phản ứng thoái hóa – khử là


Cho 0,1 mol FeCl3 bội phản ứng hoàn toàn cùng với hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Nung 21,4 gam Fe(OH)3 sinh hoạt nhiệt độ cao cho cân nặng không đổi, nhận được m gam một oxit. Giá trị của m là


Lúc kết tinch hỗn hợp FeSO4, người ta đang chiếm được một tinch thể nghỉ ngơi dạng ngậm nước. Công thức của tinc thể kia là


Cho những chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4 và Fe(NO3)2. Số hóa học vào dãy tính năng cùng với dung dịch HCl là


Trong quá trình bảo vệ, một loại đinh Fe nguim hóa học đã biết thành lão hóa bởi oxi không khí chế tác thành hỗn hợp X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4 với FeO. Hỗn thích hợp X không bị hài hòa hoàn toàn vào lượng dư hỗn hợp chất như thế nào sau đây?


Hỗn hòa hợp FeO cùng Fe2O3 rã hoàn toàn vào dung dịch X nhận được dung chỉ đựng một muối. Công thức hóa học của X là


Biết A là oxit, B là muối hạt, C và D là kim loại. Cho những phản nghịch ứng sau:

a) A + HCl → 2 muối bột + H2O

b) B + NaOH → 2 muối bột + H2O

c) C + muối bột → 1 muối

d) D + muối → 2 muối

Các hóa học A, B, C, D rất có thể là


khi nung tất cả hổn hợp những chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 cùng FeCO3 trong không gian cho khối lượng ko đổi, nhận được một hóa học rắn là


Hòa rã trọn vẹn x mol sắt vào hỗn hợp đựng y mol FeCl3 và z mol HCl, chiếm được hỗn hợp chỉ đựng một hóa học tan độc nhất vô nhị. Biểu thức contact thân x, y và z là:


Cho hỗn hợp tất cả Cu và Fe2O3 (cùng với tỉ trọng mol 1 : 1) công dụng cùng với dung dịch HCl dư. Lấy dung dịch thu được mang đến tác dụng cùng với NH3 dư, nhận được kết tủa là


Cho các chất: Fe, Fe3O4, FeSO3, FeCO3, FeCl2, FeCl3. Số chất tác dụng được cùng với dung dịch H2SO4 loãng dư là:


Ở một số trong những địa phương thơm thực hiện nước giếng khoan, Lúc bắt đầu bơm lên nước vào tuy nhiên để thọ thì bám mùi tanh với bị ngả color tiến thưởng. Ion tạo nên nước bao gồm màu sắc rubi là


Hòa chảy Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng dư) nhận được dung dịch X. Cho dãy các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số hóa học trong hàng tính năng được cùng với dung dịch X là:


Thực hiện tại các phân tách sau:

(a) Cho bột Mg dư vào hỗn hợp FeCl3.

Xem thêm: Nguyễn Trần Trung Quân Đường Lưỡi Bò ”, Trung Quân Hay Trung Quốc

(b) Đốt Fe vào khí Cl2 dư.

(c) Cho bột Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 quánh, rét, dư.

(d) Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư.

(e) Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.

(g) Cho bột FeO vào dung dịch KHSO4.

Xem thêm: Hệ Số Nhiệt Điện Trở " Là Gì? Nghĩa Của Từ Hệ Số Nhiệt Điện Trở Trong Tiếng Việt

Sau khi những phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt (II) là:


Cho những bội phản ứng sau:

1) Dung dịch FeCl2 + hỗn hợp AgNO3 →

2) Dung dịch FeSO4 (dư) + Zn →

3) Dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4 → 

4) Dung dịch FeSO4 + khí Cl2 →

Số phản bội ứng mà lại ion Fe2+ bị oxi hóa là


*

*

Cơ quan chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Sở tin tức và Truyền thông.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị