feo hno3 đặc

FeO HNO3 quánh nóng

Bạn đang xem: feo hno3 đặc

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ FeO ứng dụng HNO3 quánh rét mướt vị cách thức thăng vị electron.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt nội dung bên dưới đây:

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

1. Phương trình phản xạ thân thiết FeO ứng dụng HNO3 quánh nóng 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hướng dẫn cân đối phản xạ FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Dùng thăng vị electron

1 x

1 x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình tớ có: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO HNO3 quánh nóng 

HNO3 quánh nóng

4. Tính hóa học của Fe (II) oxit FeO

4.1. Tính hóa học vật lí

FeO là hóa học rắn black color, không tồn tại vô bất ngờ.

Không tan nội địa.

4.2. Tính hóa học hóa học

Các phù hợp hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, vì thế trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở thành ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử.

Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường kém cỏi bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành phù hợp hóa học Fe (III).

FeO là một trong những oxit bazơ, ngoại giả, vì thế đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian lận => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong những oxit bazơ:

+ Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử Khi ứng dụng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

A. Dung dịch màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi trả lịch sự màu sắc vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4+ 8H2O

B. hỗn hợp chuyến kể từ white color xanh rì lịch sự màu sắc domain authority cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất màu sắc hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 ko phản xạ Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam láo phù hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn ứng dụng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án D

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo lăm le luật bảo toàn khối lượng

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa chấp láo phù hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl đem tài năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,trăng tròn gam

D. 3,64 gam

Xem đáp án

Đáp án D 

Theo đề bài xích lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ nhận được muối hạt Fe (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 - 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam

Câu 4. Dãy những hóa học nào là tại đây ứng dụng với HNO3 quánh rét mướt đều xẩy ra phản xạ lão hóa khử là

A. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3

B. Fe, FeO, Fe(NO3)2, FeCO3

C. Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3

D. Fe, FeO, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng lão hóa khử xẩy ra Khi Fe vô phù hợp hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

Mà vô Fe(OH)3 , Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3 sắt đem số lão hóa +3 => A, C, D sai

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

3 FeCO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O

Câu 5. Hòa tan láo phù hợp phụ vương sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vị hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3 phản ứng không còn.

Phương trình phản xạ minh họa

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Xem thêm: oppo a92 giá 1tr8 có tốt không

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 6. Cách nào là tại đây rất có thể dùng làm pha chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vô bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng  minh họa

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 (500oC)

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo phù hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

Quy thay đổi trở thành 2,8 gam ( Fe: x mol và O: hắn mol )

Sơ đồ gia dụng phù hợp thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit) = ( 2,8 – 0,0375.56 )/ 16 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ = 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml

Câu 8. Phản ứng nào là tại đây ko dẫn đến muối hạt Fe (III)?

A. Fe2O3 ứng dụng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư ứng dụng với hỗn hợp HNO3 quánh nguội

D. FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị thụ động vô HNO3 quánh nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Câu 9. Thổi láo phù hợp khí CO và H2 trải qua x gam láo phù hợp bao gồm CuO và Fe3O4 đem tỉ lệ thành phần mol 1:2, sau phản xạ nhận được hắn gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X vị hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được hỗn hợp Y (không chứa chấp ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 41 gam muối hạt khan. Giá trị của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.

Câu 10. Thêm bột Fe (dư) vô những hỗn hợp riêng lẻ sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng). Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống phản xạ dẫn đến muối hạt Fe(II) là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

Nhúng 1 lá Fe nhỏ vô hỗn hợp chứa chấp 1 trong những hóa học sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3.

• Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• Fe + AlCl3 → ko phản xạ.

• Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

• Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb↓

• Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

• Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

• 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Số tình huống tạo nên muối hạt Fe(II) là 6

Câu 11. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đang được axit hóa vị H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi trả lịch sự màu sắc vàng

B. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị trả dần dần lịch sự nâu đỏ

D. màu sắc tím bị tổn thất ngay lập tức. Sau bại liệt từ từ xuất hiện tại quay về trở thành hỗn hợp được màu sắc hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối hạt Fe2(SO4)3 và FeCl3 được màu sắc vàng

→ Đáp án A

Câu 12. Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được chất rắn và dung dịch. Vậy vô dung dịch có các muối là:

A. Cu(NO3)2

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

C. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2

D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

Do sau phản ứng vẫn còn chất rắn nên Fe và Cu hoặc cả Fe và Cu đều còn. Khi Fe hoặc Cu còn thì Fe3+ đã chuyển hoàn toàn thành Fe2+.

Câu 13. Cho m gam láo phù hợp X bao gồm Fe, FeO vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), sau thời điểm kết giục phản xạ sinh đi ra 2,24 lít khí (đktc). Nếu mang đến láo phù hợp X phía trên vào một trong những lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết giục phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của m là

32

16,4

35

38

------------------------------

Hy vọng gom chúng ta học viên viết lách và cân đối đúng mực phản xạ lão hóa khử Khi mang đến FeO ứng dụng HNO3 quánh rét mướt. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tư liệu liên quan

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Gửi cho tới chúng ta phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn triển khai xong gửi cho tới chúng ta. Hy vọng tư liệu gom chúng ta biết phương pháp viết lách và cân đối phương trình phản xạ, hiện tượng lạ sau phản xạ Khi mang đến Fe ứng dụng với HNO3 loãng dư.

Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài xích luyện Hóa 12, Giải bài xích luyện Toán lớp 12, Giải bài xích luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu ôn luyện trung học phổ thông Quốc gia free bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: sao chép danh bạ từ iphone sang iphone