Giá trị biểu thức: là

Để giúp những em ôn tập và chuẩn bị xuất sắc bàiLàm quen thuộc với biểu thức + Tìm cực hiếm biểu thứcHọc 247 mời những em tham khảo bài học kinh nghiệm sau đây.Chúc các em tất cả một ngày tiết học thiệt tuyệt với thật vui lúc đến lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Làm quen thuộc với biểu thức

1.2. Tính cực hiếm của biểu thức

1.3. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 78

1.4. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 79

1.5. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 80

1.6. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 82

2. bài tập minc hoạ

3. Hỏi đáp vềLàm quen với biểu thức + Tìm giá trị biểu thức


1.1.1. lấy ví dụ như về biểu thức

126 + 51 ; 62 - 11 ; 13 x 3 ; 84 : 4 ; 125 + 10 - 4 ; 125 + 10 - 4 ; 45 : 5 + 7 ; ... là các biểu thức.

Bạn đang xem: Giá trị biểu thức: là

1.1.2. Giá trị của biểu thức

126 + 51 = 177.Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177.

125 + 10 - 4 = 131.Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131.


Nếu vào biểu thức chỉ tất cả các phnghiền cộng, trừ thì ta tiến hành những phép tính theo máy từ bỏ từ trái quý phái phải.

60 + trăng tròn - 5 = 80 - 5

= 75

Nếu vào biểu thức chỉ tất cả các phnghiền tính nhân, chia thì ta tiến hành những phép tính theo sản phẩm công nghệ từ trường đoản cú trái lịch sự cần.

49 : 7 x 5 = 7 x 5

= 35

Nếu trong biểu thức gồm các phnghiền tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành những phxay tính nhân, chia trước ; rồi tiến hành những phxay tính cộng, trừ sau.

60 + 35 : 5 = 60 + 7

= 67

86 - 10 x 4 = 86 - 40

= 46

Các biểu thức (30+5) : 5 ; 3 x (20 - 10) ... là biểu thức bao gồm vệt ngoặc ().

khi tính giá trị của biểu thức gồm vết ngoặc () thì trước tiên ta triển khai các phnghiền tính trong ngoặc.

(30 + 5) : 5 = 35 : 5

= 7

3 x (20 - 10) = 3 x 10

= 30


1.3. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 78


Bài 1: Tìm quý giá của từng biểu thức sau (theo mẫu)


Mẫu :284+10 = 294

Giá trị của biểu thức284+10 là294


a) 125+18 ; b) 161–150 ; c) 21×4 ; d) 48:2

Hướng dẫn giải:

Tính cực hiếm những phxay tân oán rồi điền công dụng vào chỗ trống.

a)125+18 = 143

Giá trị của biểu thức125+18 là143.

b)161–150 = 11

Giá trị của biểu thức161–150 là11.

c)21×4 = 84

Giá trị của biểu thức21×4 là84.

d)48:2 = 24

Giá trị của biểu thức48:2 là24.

Bài 2: Mỗi biểu thức sau có mức giá trị là số nào ?

*

Hướng dẫn giải:

Tìm giá trị các biểu thức.Nối cùng với kết quả thích hợp.

*


1.4. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 79


Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a)205+60+3

268–68+17

b)462–40+7

387–7–80

Hướng dẫn giải:

Biểu thức chỉ bao gồm phnghiền tính cộng, trừ thì ta triển khai những phnghiền tính theo vật dụng từ bỏ từ trái sang trọng phải.

a)205+60+3 = 265+3 = 268

268–68+17 = 200+17 = 217

b)462–40+7 = 422+7 = 429

387–7–80 = 380−80 = 300.

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a)15 × 3 × 2

48 : 2 : 6

b)8 × 5 : 2

81 : 9 × 7

Hướng dẫn giải:

Biểu thức chỉ có phxay tính nhân, phân chia thì ta thực hiện các phép tính theo trang bị từ bỏ từ trái quý phái đề nghị.

a)15 × 3 × 2 = 45 × 2 = 90

48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4

b)8 × 5 : 2 = 40 : 2 = 20

81:9×7 = 9×7 = 63

Bài 3: Điền vệt >; Hướng dẫn giải:

Tính quý hiếm các vế theo nguyên tắc đã học tập.So sánh rồi điền vệt phù hợp vào địa điểm trống.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Các Số Có Bốn Chữ Số Có Bốn Chữ Số, Giải Toán Lớp 3 Các Số Có Bốn Chữ Số (Tiếp Theo)

(underbrace 55:5 imes 3_33 > 32)

(47 = underbrace 84 - 34 - 3_47)

(underbrace 20 + 5_25 Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

1 gói mì :80g

một hộp sữa :455g

2 gói mì với 1 hộp sữa : ... g ?

Tìm khối lượng của hai gói mì.Tính tổng trọng lượng của nhị gói mì và một vỏ hộp sữa.

Bài giải

2 gói mì trọng lượng số gam là:

80 x 2 = 160 (g)

Cả 2 gói mì cùng một hộp sữa cân nặng số gam là:

160+455 = 615 (g)

Đáp số:615g.


1.5. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 80


Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a)253+10 × 4 41×5−100 93–48 : 8

b)500+6 × 7 30 × 8+50 69+trăng tròn × 4

Hướng dẫn giải:

Biểu thức gồm phnghiền tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện các phxay tính nhân, phân tách trước; rồi thực hiện những phnghiền tính cộng, trừ sau.

a)253+10×4 = 253+40 = 293

41 × 5−100 = 205–100 = 105

93–48 : 8 = 93 – 6 = 87

b)500+6×7 = 500+42 = 542

30×8+50 = 240+50 = 290

69+20×4 = 69+80 = 149

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a)37−5×5 = 12 b)13×3−2 = 13

180:6+30 = 60 180+30:6 = 35

30+60×2 = 150 30+60×2 = 180

282−100:2 = 91 282−100:2 = 232

Hướng dẫn giải:

Tính giá trị những biểu thức.So sánh với hiệu quả sẽ đến rồi điền Đ hoặc S tương thích vào ô trống.

a)37−5×5 = 37−25 = 12 (Điền Đ vào ô trống)

180:6+30 = 30+30 = 60 (Điền Đ vào ô trống)

30+60×2 = 30+1đôi mươi = 150 (Điền Đ vào ô trống)

282−100:2 = 282−50 = 232 (Điền S vào ô trống)

b)13×3−2 = 39−2 = 37 (Điền S vào ô trống)

180+30:6 = 180+5 = 185 (Điền S vào ô trống)

30+60×2 = 30+120 = 150 (Điền S vào ô trống)

282−100:2 = 282−50 = 232 (Điền Đ vào ô trống)

Theo sản phẩm từ từ trên xuống bên dưới điền vào ô trống :

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.

Bài 3: Mẹ hái được6060trái apple, chị hái được3535quả táo. Số apple của tất cả người mẹ với chị được xếp số đông vào55hộp. Hỏi từng vỏ hộp tất cả từng nào trái táo ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Mẹ :60 quả

Chị :35 quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi hộp : ... trái ?

Tìm toàn bô trái của chị em và chị hái được.Lấy số trái vừa tìm được chia mang đến 5.

Bài giải

Mẹ với chị hái được toàn bộ số trái táo là:

60+35 = 95 (quả)

Mỗi vỏ hộp gồm số trái táo khuyết là:

95:5 = 19 (quả)

Đáp số:19 trái.

Bài 4:

Cho 8 hình tam giác, mỗi chừng như hình sau :

*

Hãy xếp thành hình dưới đây :

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình tđọng giác thành những hình tam giác đang mang lại, từ đó tìm được giải pháp xếp hình phù hợp.

cũng có thể xếp nhỏng hình tiếp sau đây :

*


1.6. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 82


Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a)25 – (20–10)

80–(30+25)

b)125 + (13+7)

416 – (25–11)

Hướng dẫn giải:

Biểu thức tất cả cất lốt ngoặc thì tiến hành những phnghiền tính trong ngoặc trước.

a)25 – (20–10) = 25–10 = 15

80 – (30+25) = 80–55 = 25

b)125 + (13+7) = 125+trăng tròn = 145

416 – (25–11) = 416–14 = 402.

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a)(65+15)×2

48 : (6:3)

b)(74–14) : 2

81 : (3×3)

Hướng dẫn giải:

Biểu thức tất cả đựng dấu ngoặc thì tiến hành những phxay tính trong ngoặc trước.

a)(65+15)×2 = 80×2 = 160

48:(6:3) = 48:2 = 24

b)(74–14):2 = 60:2 = 30

81:(3×3) = 81:9 = 9.

Bài 3: Có240 quyển sách xếp đầy đủ vào2 tủ, từng tủ bao gồm 4ngnạp năng lượng. Hỏi mỗi ngăn uống tất cả từng nào quyển sách, biết rằng mỗi ngnạp năng lượng bao gồm số sách tương đồng ?

Hướng dẫn giải:

Tìm số sách của mỗi tủ : Lấy toàn bô cuốn sách phân tách đến 2.Tìm số sách của mỗi ngnạp năng lượng : Lấy số vừa tìm được phân chia đến 4.

Bài giải

Một tủ bao gồm số quyển sách là:

240:2 = 1trăng tròn (quyển)

Mỗi ngăn uống tất cả số quyển sách là:

120:4 = 30 ( quyển)

Đáp số:30 quyển.


Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a)324–20+61

188+12–50

b)21×3:9

40:2×6

Hướng dẫn giải:

Biểu thức có phnghiền tính nhân, phân tách hoặc cộng, trừ thì ta tiến hành theo trang bị trường đoản cú từ trái quý phái buộc phải.

a)324–20+61 = 304+61 = 365

188+12–50 = 200–50 = 150

b)21×3:9 = 63:9 = 7

40:2×6 = 20×6 = 120

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a)15+7×8

201+39:3

b)90+28:2

564–10×4

Hướng dẫn giải:

Biểu thức có các phnghiền tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành phnghiền tính nhân, phân chia trước rồi thực hiện phnghiền tính cùng, trừ sau.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Cách Nấu Bún Bò Huế Tiếng Anh, Giới Thiệu Về Cách Làm Bún Bò Huế Bằng Tiếng Anh

a)15+7×8 = 15+56 = 71

201+39:3 = 201+13 = 214

b)90+28:2 = 90+14 = 104

564–10×4 = 564–40 = 524

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a)123×(42–40)

(100+11)×9

b)72:(2×4)

64:(8:4)

Hướng dẫn giải:

Biểu thức có cất dấu ngoặc thì thực hiện tính trong vệt ngoặc trước.

a)123×(42–40) = 123×2 = 246


Chuyên mục: Kiến thức thú vị