Câu Hỏi Của Nguyễn Ngọc Khánh Vân

     

Ta gồm (5left( 2x - 5 ight) = xleft( 2x - 5 ight))( Leftrightarrow 5left( 2x - 5 ight) - xleft( 2x - 5 ight) = 0 Leftrightarrow left( 2x - 5 ight)left( 5 - x ight) = 0)

(left< eginarrayl2x - 5 = 0\5 - x = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayl2x = 5\5 = xendarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = dfrac52\x = 5endarray ight.)

Vậy (x = 5;,x = dfrac52) .

Bạn đang xem: Câu Hỏi Của Nguyễn Ngọc Khánh Vân

Đáp án phải lựa chọn là: b


*

Một số em hoàn toàn có thể vứt luôn hạng tử (2x - 5) ở cả hai vế dẫn mang đến ra một nghiệm (x = 5) (thiếu hụt nghiệm (x = dfrac52) ) và chọn không đúng lời giải.


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phân tích nhiều thức (x^3 + 12x) thành nhân tử ta được


Đẳng thức làm sao sau đây là đúng.


Chọn câu sai.

Xem thêm: Các Cách Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp, Tứ Giác Nội Tiếp


Phân tích đa thức (3xleft( x - 3y ight) + 9yleft( 3y - x ight)) thành nhân tử ta được


Cho (3a^2left( x + 1 ight) - 4bx - 4b )(= left( x + 1 ight)left( ... ight).)

Điền biểu thức tương thích vào vết (...)


Tìm nhân tử bình thường của biểu thức (5x^2left( 5 - 2x ight) + 4x - 10) hoàn toàn có thể là


Tìm cực hiếm (x) vừa lòng (3xleft( x - 2 ight) - x + 2 = 0)


Có bao nhiêu giá trị (x) thỏa mãn nhu cầu (5left( 2x - 5 ight) = xleft( 2x - 5 ight))


Cho (x_1) và (x_2) là hai quý giá vừa lòng (xleft( 5 - 10x ight) - 3left( 10x - 5 ight) = 0) . Lúc kia (x_1 + x_2) bằng


Cho (x_0) là quý hiếm lớn số 1 vừa lòng (4x^4 - 100x^2 = 0.) Chọn câu đúng.


Phân tích nhiều thức (7x^2y^2 - 21xy^2z + 7xyz + 14xy) ta được


Cho (left( a - b ight)left( a + 2b ight) - left( b - a ight)left( 2a - b ight) - left( a - b ight)left( a + 3b ight).) Lúc đặt nhân tử chung (left( a - b ight)) ra ngoài thì nhân tử sót lại là


Cho (A = 2019^n + 1 - 2019^n) . lúc đó (A) phân tách không còn đến số làm sao sau đây với mọi (n in mathbbN).


Biết (a - 2b = 0) . Tính giá trị của biểu thức (B = aleft( a - b ight)^3 + 2bleft( b - a ight)^3)


Tìm một vài khác 0 hiểu được bình phương thơm của chính nó bởi năm lần lập pmùi hương của số ấy.


Cho biết (x^3 = 2p + 1) trong số ấy (x) là số tự nhiên, (p) là số nguyên ổn tố. Tìm (x.)


*

*

Cơ quan liêu công ty quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì Sở Thông tin cùng Truyền thông.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị